Czysty Region pod lupą

Autor Obywatelski

IMG_0444Czekaliśmy czekaliśmy no i się doczekaliśmy. Chociaż odpowiedzi na pytania dotyczące Związku Międzygminnego „Czysty Region” zajęły rzecznikowi prasowemu urzędu miasta w Kędzierzynie-Koźlu bardzo dużo czasu. Z danych przedstawionych przez urząd miasta wynika, że odbiór odpadów komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu kosztuje sporo pieniędzy. Na uwagę zasługuje fakt, że koszty likwidacji dzikich wysypisk w mieście, w 2015 roku, wyraźnie spadł. A może byłoby taniej, gdyby w Związku zatrudnionych zostało mniej urzędników?

Proszę o podanie wysokości środków finansowych wydatkowanych na odbiór odpadów komunalnych z miejsc: place, parki, ulice, przystanki oraz wydatkowanych na likwidację dzikich wysypisk w okresie od przejęcia zadań gminy przez Związek „Czysty Region”, tj. za rok 2013, 2014 i 2015 oraz do marca 2016 r?

Koszty odbioru odpadów komunalnych, sprzątania ulic, utrzymywania niskiej zieleni, zimowego utrzymania chodników, umownie – utrzymania czystości obejmowała jedna umowa, rozliczana ryczałtowo, bez rozgraniczania na koszty poszczególnych usług.

Koszty utrzymania czystości: 2013 rok – 1.371.548,86 zł, 2014 rok – 1.249.120,71 zł, 2015 rok – 1.199.999,97 zł, do marca 2016 roku – 281.718,35 zł

Koszty likwidacji dzikich wysypisk: 2013 rok – kwota 140.976 zł, 2014 rok – kwota 152.380 zł, 2015 rok – kwota 49.461 zł, 2016 rok – do tej pory wydatkowano 12.214,68 zł.

Proszę o podanie wysokości środków finansowych wydatkowanych na odbiór odpadów komunalnych z miejsc: place, parki, ulice, przystanki oraz wydatkowanych na likwidację dzikich wysypisk w okresie lat 2011, 2012 i 2013, w rozbiciu na jednostki organizacyjne wydatkujące pieniądze na te cele

Koszty odbioru odpadów komunalnych, sprzątania ulic, utrzymywania niskiej zieleni, zimowego utrzymania chodników, umownie – utrzymania czystości obejmowała jedna umowa, rozliczana ryczałtowo, bez rozgraniczania na koszty poszczególnych usług.

Koszty utrzymania czystości (wydział zarządzania drogami): 2011 rok – 1.021.331,11 zł, 2012 rok – 1.514.278,19 zł, 2013 rok – 1.371.548,86 zł

Koszty likwidacji dzikich wysypisk (wydział inwestycji i remontów, wydział ochrony środowiska i rolnictwa):

2011 rok – 262.404,69 zł, 2012 rok – 133.889,10 zł, 2013 rok – 140.976,00 zł

Na jakiej podstawie gmina Kędzierzyn-Koźle przekazała związkowi „Czysty Region” grunty gminne, na których ustawione są pojemniki do zbierania odpadów komunalnych. Jeżeli jest to umowa, proszę o podanie zakres obowiązków „Czystego Regionu” związanych z utrzymaniem tych gruntów?

We wskazanym okresie gmina Kędzierzyn-Koźle nie zawierała żadnych umów ze związkiem „Czysty Region” dot. udostępnienia gruntów gminnych pod pojemniki do zbierania odpadów komunalnych.

Wiktor Sobierajski

Komentarze są zamknięte