Wojciech Pomorski będzie osądzony za rzekome znieważenie sędziego

Autor Obywatelski1

Kościerzyna_-_fotopolska.eu_(192746)Wojciech Pomorski Prezes Polskiego Stowarzyszenia Rodzice Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech www.dyskryminacja.de ma zaszczyt zaprosić Państwa na:

OGŁOSZENIE WYROKU SĄDOWEGO, PRZECIWKO WOJCIECHOWI POMORSKIEMU: ZA RZEKOME „PUBLICZNE ZNIEWAŻENIE I OBRAŻENIE KONSTYTUCYJNEGO ORGANU RP SĘDZIEGO SĄDU REJONOWEGO W LĘBORKU MAŁGORZATY CHWAL-ISKIERSKIEJ , (KTÓRA OD POCZĄTKU LAT OSIEMDZIESIĄTYCH BYŁA CZŁONKIEM PZPR I NIGDY NIE WYSTĄPIŁA Z TEJ FORMACJI, A RÓWNOCZEŚNIE DO NIEDAWNA POZOSTAWAŁA SĘDZIĄ) DZIAŁAJĄC NA JEJ SZKODĘ I SZKODĘ SĄDU REJONOWEGO W LĘBORKU”.

Ogłoszenie wyroku odbędzie się jutro w dniu 10.05.2016 o godz. 9.30 w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie, Zgr. Ks. Zmartwychwstańców 1 wsali nr 007. Akt oskarżenia prokuratora w Miastku przeciwko mojej osobie, a następnie przekwalifikowanie jego w tzw. prywatny akt oskarżenia byłej komunistycznej sędzi oraz równocześnie wiernej członkini PZPR jest reakcją na konferencję prasową zorganizowaną w dniu 12 sierpnia 2014 w celu obrony 16 letniej obywatelki USA i Niemiec Alishy Stewart i jej rodziny szukających schronienia w Polsce. Dziewczynka oraz jej matka szukali schronienia w Polsce przed niemiecką organizacją ds. zarządzania Dziećmi i Młodzieżą – JUGENDAMT – i przed przymusowym wydaniem stronie niemieckiej przez – wtedy niestety jeszcze sędzię – panią Małgorzatę Chwal-Iskierską z Sądu Rejonowego w Bytowie.Historia Alishy Stewart była pokazana w jednym z wątków niedawno emitowanego filmu pt. „Ucieczka z Piekła”, którego emisja miała miejsce na TVP1, 20 kwietnia b.r. oraz była bardzo szeroko opisywana w mediach i w Internecie.

Link do filmu: http://vod.tvp.pl/8307383/ucieczka-z-piekla [2]

Odpowiedzią na ww. konferencję prasową, która ujawniła Polskiemu Społeczeństwu wielorakie patologie związane z wydaniem dziewczynki niemieckiemu Jugendamtowi, za które całkowitą odpowiedzialność ponosi pani Chwal-Iskierska, jest zemstą postkomunistycznego aparatu w postaci aktu oskarżenia wniesionego przez prokuratora Krzysztofa Młynarczyka, będącego jawnym wystąpieniem przeciwko demokracji, wolności słowa i poglądów, a także tłumieniem słusznej krytyki nieudolnego funkcjonariusza aparatu państwowego, który był wiernym członkiem PZPR, a równocześnie do niedawna sędzią. Zaznaczam, że urzędnicy państwowi , a w szczególności sędziowie podlegają jak najdalej idącej kontroli społecznej i muszą się charakteryzować daleko idącą etyką ze względu na piastowane stanowisko.

Głównym zarzutem kierowanym w moją stronę jest, iż podczas ww. konferencji prasowej podałem do publicznej wiadomości informację, która jest absolutnie zgodna z prawdą, iż orzekająca w sprawie Alishy pani Małgorzata Chwal–Iskierska _„JEST KOMUNISTKĄ OD 1984 R. WTEDY SŁUŻYŁA REŻIMOWI, KTÓRY GNĘBIŁ NASZ KRAJ, TO OSOBA NIEWYCZULONA NA DOBRO LUDZI, KTÓRYCH TRAKTUJE JAK ŚMIECI, DRZE SIĘ JAK ZA KOMUNY W SKLEPIE EKSPEDIENTKA, BRAK JEJ ELEMENTARNEJ ETYKI, INTELIGENCJĘ NAM WYTŁUCZONO WIĘC, TAKICH LUDZI MIANOWANO NA SĘDZIÓW“ dlatego właśnie „ZGOTOWAŁA W POLSCE PIEKŁO ALISHY I JEJ RODZINIE“, że porównałem jej działania w stosunku do Alishy Stewart do „DZIAŁAŃ HITLEROWSKICH” – Artykuł, w którym jest cytat o „działaniach nazistowskich”: „Obrońca 14-letniej Niemki odebranej matce ostro skrytykował bytowską sędzię – Polska strona wydała już 14-letnią Alishę niemieckiemu Jugendamtowi.

Wojciech Pomorski

  1. | ID: cd6d9636 | #1

    Proszę opublikować wyrok w tej sprawie… :D Wiarygodne źródła donoszą, że oskarżony jest winny zarzucano czynu w akcie oskarżenia. ;)

Komentarze są zamknięte