Stypendia pomostowe szansą na studia

Autor Obywatelski

Na stronie pieniadzeUrzędu Miasta i Gminy Głubczyce znaleźliśmy cenną informację dla studentów, dotyczącą możliwości pozyskania środków finansowych, na wszelkiego rodzaju studia. Program Stypendiów Pomostowych jest skierowany do maturzystów ze wsi i małych miast, pochodzących z rodzin o niskich dochodach, osiągających dobre wyniki w nauce i spełniających warunki określone w regulaminie.

W ramach Programu można uzyskać stypendium na I rok dziennych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym. Stypendium wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.

Na wyższych latach studiów stypendyści Programu osiągający dobre wyniki w nauce mogą otrzymać stypendia na II rok studiów, stypendia korporacyjne na III i IV rok studiów, dofinansowanie na odbycie części studiów na zagranicznej uczelni w ramach programu Studiuj za Granicą, stypendia doktoranckie, korzystać ze staży krajowych i zagranicznych oraz uczestniczyć w warsztatach. Programy stypendialne dostępne w uczelni dla wszystkich studentów uczelni państwowych i niepaństwowych, niezależnie od tego, czy studiują w trybie stacjonarnym czy niestacjonarnym. W ramach pomocy stypendialnej możesz ubiegać się o:
– stypendium socjalne;
– stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;
– stypendium rektora dla najlepszych studentów;
– stypendium ministra za wybitne osiągnięcia;
– stypendia dla kierunków zamawianych;
– zapomogi

Stypendia przyznają także różne fundacje, firmy i organizacje, na zasadach przez siebie określonych. Czytaj więc uważnie ogłoszenia w uczelni, szukaj informacji w swoim środowisku lokalnym albo na portalu:

www.mojestypendium.pl. 

Kredyty studenckie, o które mogą się ubiegać studenci uczelni państwowych i niepaństwowych, bez względu na rok studiów, studiujących w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, którzy rozpoczęli naukę przed ukończeniem 25. roku życia. W pierwszej kolejności kredyt otrzymają studenci o najniższych dochodach. Kredyt wypłacany  jest przez 10 miesięcy.
za www.stypendia-pomostowe.pl
Wiktor Sobierajski

Komentarze są zamknięte