Koperta życia w Opolu

Autor Obywatelski

Realizując Koperta-Zycia_plakatdziałania w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Opola w wieku senioralnym Miasto Opole we współpracy ze Spółką z o.o. Wodociągi i Kanalizacja oraz przy merytorycznym wsparciu Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego, dzisiaj rozpoczynają pilotażową akcję „Koperta życia w Opolu”.
3.000 seniorek i seniorów w wieku 65+ otrzyma plastikowe „Koperty życia”. Będą one niezwykle przydatne w sytuacji, kiedy ratownicy medyczni, lekarze czy strażacy muszą szybko reagować w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, a brak kontaktu z człowiekiem będącym np. po wylewie czy udarze i mającym kłopoty z mówieniem, może dramatycznie opóźnić akcję.Jak działa „Koperta życia”? Każdy otrzymuje:
– plastikową kopertę.
– kartę informacyjną do wypełnienia.
– 2 okrągłe naklejki.
Następnie z pomocą lekarza pierwszego kontaktu wypełnia Kartę informacyjną, wkłada ją do koperty, którą umieszcza w lodówce (urządzenie, które jest w większości polskich domów), a na drzwiach lodówki oraz na wewnętrznej stronie drzwi wejściowych przykleja naklejkę z napisem „Koperta życia w Opolu”. Dzięki temu służby ratownicze zostaną poinformowane gdzie szukać potrzebnych informacji. Opolska „Koperta życia” została przygotowana we współpracy z opolskimi środowiskami medycznymi (pogotowie ratunkowe, Okręgowa Izba Lekarska, NFZ, trzy publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, Szpital Wojewódzki).
Kopertę można bezpłatnie otrzymać w:
Centrum Informacyjno-Edukacyjnym „Senior w Opolu”, ul. Koraszewskiego 7-9
Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, ul Armii Krajowej 36
Polskim Czerwonym Krzyżu, ul. Krakowska 51
Polskim Komitecie Pomocy Społecznej, ul. Armii Krajowej 10
SP Zakładzie Opieki Zdrowotnej „ŚRÓDMIEŚCIE”, ul. Waryńskiego 30
SP Zakładzie Opieki Zdrowotnej „CENTRUM”, ul. Kościuszki 2
SP Zakładzie Opieki Zdrowotnej „ZAODRZE”, ul. Licealna 18.
Więcej informacji:
Centrum Informacyjn
o-Edukacyjne „Senior w Opolu”, ul. Koraszewskiego 7-9, tel. (77) 4412370
Iwona Niedojadło, koordynatorka ds. polityki senioralnej Miasta Opola, tel. 502 533 647

za www.opole.pl

Komentarze są zamknięte