Obowiązek szkolny od 7 lat. Ustawa ma wejść w życie z nowym rokiem

Niezależna Gazeta Obywatelska2

image– Zmieniamy patrzenie na edukację. Najważniejsze jest dziecko. Ustawiamy rodzica i nauczyciela w partnerskich pozycjach – minister edukacji Anna Zalewska zaprezentowała założenia projektu ustawy o systemie oświaty

Szefowa MEN wraz z poseł Marzeną Machałek przedstawiła w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który m.in. określa wiek obowiązku szkolnego na 7 lat.

– Ustawa jest tak zaprojektowana, by do minimum ograniczyć ewentualne zamieszanie. Mamy wystarczającą liczbę miejsc w przedszkolach. Mamy wyznaczone terminy, po to by dyrektorzy szkół mogli przygotować się do zmian – powiedziała minister edukacji.

– Bardzo się cieszę z szybkiego tempa prac nad tą zmianą. Do 31 grudnia będziemy starali się o podpis prezydenta pod ustawą – dodała.

Zaprezentowany projekt będzie inicjatywą poselską. W najbliższych dniach trafi pod obrady.

– Najważniejszą sprawą w tej ustawie jest powrót do zapisu, że obowiązek szkolny będzie dotyczył 7-latków. Z wielką radością będziemy dotrzymywać zobowiązań danych Polakom. Jednym z takich zobowiązań jest odwrócenie szkodliwej pseudoreformy, przymusowego wcielania dzieci do szkół. Ten projekt jest odpowiedzią na postulat obywateli – mówiła poseł Marzena Machałek.

Poza podwyższeniem wieku rozpoczynania edukacji szkolnej w projekcie znajduje się do obowiązek edukacji przedszkolnej dla dzieci 6-letnich.

Dokument wprowadza zmiany dotyczące nadzoru pedagogicznego i kompetencji kuratora oświaty. – Przywracamy weto kuratora oświaty w sprawie likwidacji szkół. Organ prowadzący, który będzie chciał zlikwidować szkołę będzie musiał mieć pozytywną opinię, czyli zgodę kuratora. Powierzamy kompetencje ministrowi edukacji – to on będzie wybierał kuratora i wicekuratora oświaty – tłumaczyły minister Anna Zalewska i poseł Marzena Machałek.

– Dla nas bardzo ważna jest wolność rodziców, prawo wyboru. Ta ustawa została przygotowana na wniosek Polaków – powiedziała szefowa MEN.

Źródło MEN, Serwis Samorządowy PAP

  1. Irena
    | ID: 709049f4 | #1

    Dobre decyzje,

  2. Anonim
    | ID: d6ee84cb | #2

    Decyzja idiotów, robicie dzieciom wodę z mózgu, rodzicom tez i puszczacie z dymem kilka lat przygotowań szkół.

Komentarze są zamknięte