Ruch Kontroli Wyborów działa i szuka wolontariuszy

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Urny wyborczeZbliżające się wybory do Parlamentu także wymagają uwagi i to uwagi szczególnej. Dobrze więc się dzieje, że powstają rozmaite organizacje i sposoby kontroli procesu wyborczego. Można się do tych działań włączyć na różne sposoby.

1. Osoby, które będą członkami Komisji Obwodowych

proszone są zwykle przez Komitety Wyborcze o „zdobycie” dodatkowego protokołu z wynikami pracy komisji i przekazanie go do delegującemu komitetowi. Bardzo proszę o nie zaniedbywanie tego działania gdyż wiele komitetów prowadzi własną kontrolę lub współpracuje z organizacjami taką kontrolę prowadzącymi.

2. Osoby nie będące członkami Komisji Obwodowych

mogą wziąć udział w kontrolowaniu procesu wyborczego na dwa sposoby:

a) Jako mężowie zaufania (panie także w tym charakterze mogą występować) – w tym celu należy zwrócić się do pełnomocnika dowolnego komitetu wyborczego z prośbą o wystawienie stosownego dokumentu.i postępować dalej stosownie do otrzymanych uprawnień (patrz Kodeks Wyborczy)
[Tu polecam Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!” – Łukasz Fomicz ]

b) W naszym opolskim Ruchu Kontroli Wyborów gdzie tym razem będziemy tylko zbierać fotografie protokołów wywieszanych przez komisje. Zgłoszenia wraz z numerem telefonu, posiadanymi możliwościami (samochód) i preferowanym obszarem działania prosimy kierować do Jerzego Łysiaka Wojewódzkiego Koordynatora na adres [email protected]
Przydzieli on tym ochotnikom odpowiedni zakres pracy i przekaże dalsze instrukcje.

Wiem, że niektórzy z nas będą się starali wziąć udział w kontroli na wiele sposobów. Jeśli będzie nas wielu takie poświęcenia nie będą konieczne.

Z tego powodu proszę o jak najliczniejsze zgłoszenia.

W najbliższym czasie są organizowane również spotkania z Marcinem Dybowskim (Wydawnictwo ANTYK), inicjatorem i współzałożycielem Ruchu Kontroli Wyborów

17.X Kraków o godz. 17 przy ul. Reformackiej 3 w Krakowie.
18.X Płock godz. 16.00 Budynek SDK Płock, ul. Krzywoustego 3
20.X w GDAŃSKU godz. 18.00 budynek Solidarności, sala Akwen
21.X Lęborku
22-23.X – w Toruniu i Bydgoszczy
Toruń 22 października 2015, godz. 16.30 Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w
Toruniu, Plac Bł. Stefana W. Frelichowskiego 1 (w pobliżu klubu studenckiego
ODNOWA)
Bydgoszcz 23 października 2015, godz. 18.00 Aula Bydgoskiej Szkoły Wyższej ,
ul. Unii Lubelskiej 4 C (w pobliżu Dworca Głównego PKP)

RUCH KONTROLI WYBORÓW
Nie mamy zaufania do systemu wyborczego i dlatego musimy jako obywatele przypilnować wyborów na każdym etapie oddawania i liczenia głosów! Wybory w naszym Kraju są fałszowane ale położymy temu kres!
informacje o RKW: stopfalszowaniuwyborow.pl lista koordynatorów:

http://www.stopfalszowaniuwyborow.pl/2015/03/koordynatorzy-
okregowi-i-ich-pomocnicy.html
http://niezalezna.pl/65417-ruch-kontroli-wyborow-lista-koordynatorow-w-calym-kraju

  1. ely
    | ID: d9e0a7b3 | #1
Komentarze są zamknięte