Redaktor Cysewski uwięziony!

Redaktor17
20150902 ide siedziec

2 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Bytomiu. Fot. Wolny Czyn

W czwartek 10 września red. Mariusz Cysewski został przewieziony do zakładu karnego. Gdyby cała sprawa toczyła się na Białorusi lub w Rosji to taka informacja nie byłaby niczym dziwnym, chyba, że uwięziony byłby prawomocnie skazanym za jakieś ciężkie przestępstwo, do tego o poważnej szkodliwości społecznej. Tymczasem red. Cysewski to b. więzień polityczny (i to tego nawet nie PRL, a upadającej ZSRR), który jako tłumacz języka angielskiego, do tego non profit, tłumaczył dokumenty Rodzinie Katyńskiej potrzebne w batalii przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

Na początku lat 90-tych XX wieku Mariusz Cysewski został uwięziony „w psychuszce” na terytorium ZSRR i uwolniony dopiero na podstawie oficjalnej noty dyplomatycznej Rządu RP podjętej na wniosek posłów Klubu Parlamentarnego KPN. Dziś red. Cysewski zajmuje się opisywaniem patologii polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Mariusz Cysewski, antykomunista z przekonania, korzystając z uprawnień wynikających ze spełniania obowiązków dziennikarskich i na podstawie uchwały Sądu Najwyższego z 28 marca 2012 r. (sygn. I KZP 26/11) oraz Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z późn. zm) pojawił się 7 marca 2014 r. na jawnej rozprawie sądowej. I tu „zaczęły się schody” …

Jak w jednym z materiałów red. Cysewski relacjonował,  cyt.

„7 marca 2014 r. (…) w Bytomiu – (sąd – przyp. aut.) pod przewodem pani sędzi Joanny Pląder (…) utajnił kolejną taką teoretycznie jawną rozprawę (sygn. VIII Kp 463/13). Jako dziennikarz relacjonujący na miejscu przebieg tej afery, powołując się na treść obowiązujących traktatów i prawa poprosiłem – sądzę że jak na mnie, uprzedzająco grzecznie; (…) o reasumpcję postanowienia w sprawie jawności; a wobec odmowy, gdy miałem pewność i dowody, że pani Pląder dokonuje przestępstwa przekroczenia uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści osobistej (art. 231 § 2 kk), odmówiłem wyłączenia kamery i opuszczenia sali”.

Zamiast refleksji, niezawisła SSR Joanna Pląder ukarała dziennikarza. 2 września bieżącego roku ten sam Sąd Rejonowy w Bytomiu uznał za stosowne wtrącić Cysewskiego „do ciupy”, co on utrwalił, upublicznił i każdy czytelnik może zobaczyć starcie dziennikarza opierającego się na europejskich zasadach i traktatach i polskiego, niezawisłego sędziego. Skoro red. Cysewski w interesie publicznym – w jego przekonaniu – ujawnił aferę sądową to nie można oprzeć się wrażeniu, że w więzieniu znalazł się w formie represji, zresztą na mocy nieprawomocnego postanowienia. Sam Mariusz Cysewski jakby na potwierdzenie słuszności swojego zainteresowania publicznie grzmi, że cyt.

„W Bytomiu od lat funkcjonuje proceder znęcania się nad niepełnosprawnymi dziećmi i rabunku środków publicznych przeznaczonych na ich rehabilitację. Rodzice zgłaszali przestępstwa. Ale złoczyńców chroni sitwa w lokalnym sądzie. Decyzje o ochronie przestępców w Polsce podejmują właśnie sądy”.

Cysewski zdołał złożyć zażalenie na uwięzienie, co jednak dla sędziów z Bytomia wydaje się nieistotne! Warto dodać, że na posiedzeniu w sprawie uwięzienia Cysewskiego był obecny dr Herbert Kopiec w imieniu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Nawet zainteresowanie środowiska dziennikarskiego nie zapobiegło represyjnemu uwięzieniu niezależnego dziennikarza!

Koledzy Cysewskiego z czasów opozycji wystąpili już z wnioskiem o respektowanie wobec jego osoby zapisu art. 107 kkw, tj. statusu więźnia politycznego, czyli osoby uwięzionej z motywacji politycznej, religijnej lub przekonań ideowych, które odbywają karę w oddzieleniu od skazanych za inne przestępstwa. Jeden z autorów wniosku, przewodniczący KPN-NIEZŁOMNI Adam Słomka poinformował, że w najbliższą sobotę 12 września pod aresztem w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 17, o godzinie 12:00, odbędzie się pikieta wsparcia dla uwięzionego.

„To jakaś paranoja, ja sam za byłem karany za domaganie się jawności posiedzeń sądowych. We wszystkich później zasądzono mi zadośćuczynienie, a uprzednie decyzje sędziów okazywały się całkowicie nielegalne. Jeśli w polskich sądach mają być stosowane jakieś standardy europejskie to czas, aby sędziowie się dokształcali w zakresie dorobku Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Ze smutkiem zauważam tylko, że 7 lipca 2015 r. Trybunał uznał w wyroku Rutkowski i inni przeciwko Polsce, że sprawy sądowe w Polsce są prowadzone systemowo przewlekle i zasądził trzem skarżącym po blisko 10 tys. euro i zobowiązał Rząd RP do ugód z blisko 600 innymi osobami. Wszystko przez praktykę w orzekaniu. Koalicja PO-PSL i kolejni ministrowie sprawiedliwości nic w tej kwestii nie zrobili. Bynajmniej jawność postępowań sądowych w Polsce też jest przedmiotem badania przez Trybunał. Sędziowie są „niezawiśli, a za ich błędy płacimy wszyscy. Czas na zmiany, np. na ławy przysięgłych”

– komentuje Adam Słomka.

Zatem … pada strach, blady strach. Piszę, a może już „siedzę”?

Paweł CzyżPaweł Czyż

Niezależna Gazeta Obywatelska w Bielsku – Białej

 1. Cheniek
  | ID: 319674c4 | #1

  Skąd ta UPAińska menda ma tak piękny polski życiorys. To tryzub.

 2. Lech Osikowicz
  | ID: e6541c7f | #2

  Polska elita domaga się jawności sądowych rozpraw – w sądzie w Nowym Sączu.

  JAWNOŚĆ ROZPRAW ! JAWNOŚĆ ROZPRAW ! JAWNOŚĆ ROZPRAW !
  [7:02] https://youtu.be/sfZUqMwlNlk?t=423

  JAWNOŚĆ SĄDU ! JAWNOŚĆ SĄDU ! JAWNOŚĆ SĄDU !
  [14:40] https://youtu.be/sfZUqMwlNlk?t=882

 3. Lech Osikowicz
  | ID: e6541c7f | #3

  JAWNOŚĆ ROZPRAW ! JAWNOŚĆ ROZPRAW ! JAWNOŚĆ ROZPRAW !

  Jeden polski bohater walczy o JAWNOŚĆ ROZPRAW. Za karę, obrażony FEMINISTYCZNY I DWOJGA NAZWISK SĄD NIESPRAWIEDLIWOŚCI posyła go za kratki !!!

  Mariusz Cysewski mówił, że nie zarabia, ponieważ kiedyś inny sąd nałożył na niego taką karę, że nie spłaci jej do końca życia.
  SĄD NIESPRAWIEDLIWOŚCI: „Dla przepisu obojętne są przyczyny, dla których uiszczenie to (kary pieniężnej) nie nastąpiło”
  [22:00] https://youtu.be/SQuaD05dC9Q?t

  Mariusz Cysewski:
  „Jeżeli tutejsze Państwo zamierza łamać prawa Polaków, to musi się liczyć z koniecznością zamykania do więzień, bo jedyne uczciwe miejsce dla uczciwego Polaka, dla dziennikarza jest albo w więzieniu, albo na barykadzie !
  Jeżeli to jest mój wybór, a ja decyduję o swoim własnym losie, (…) zdecydowany jestem na to, aby pójść do więzienia, chcąc nagłośnienia tej sytuacji. Będzie o niej głośno, przynajmniej mam taką nadzieję. Pragnę nagłośnienia tej sytuacji, a tym samym wywołania reakcji osób, które być może mogą wpłynąć na ten standard. Nie może być takiego stanu prawnego, który pozwala sądom na arbitralnie stosowanie prawa. I ktoś to musi widzieć, (…).
  [25:30] https://youtu.be/SQuaD05dC9Q?t

  WYROK SĄDU NIESPRAWIEDLIWOŚCI: „Skazany nie tylko nie zapłacił na wezwanie kwoty orzeczonej kary, ale również nie wnosi o jej rozłożenie na raty, konsekwentnie podnosząc, że z przyczyn natury ideologicznej, kary nie uiści. Jednocześnie sąd zważył, że zachowanie przewinionego na sali rozpraw, NARUSZAJĄCE SPOKÓJ I PORZĄDEK POSIEDZENIA SĄDU, uniemożliwiające przy tym przeprowadzenie czynności procesowych, ŚWIADCZY O BRAKU SZACUNKU (karnego – niezrozumiałe) do wymiaru sprawiedliwości.

 4. | ID: 0fd03698 | #4

  Czy Daniel Strzelecki celowo dokonał pomieszania przepisów?
  24 lutego 2014 roku sędzia Daniel Strzelecki (Sąd Rejonowy w Bolesławcu) oddalił skargę Bogusława Biedrzyńskiego na postanowienie prokuratora rejonowego w Bolesławcu umarzające postępowanie w sprawie biegłego sądowego Jerzego Karpińskiego.
  Żadne przepisy nie nakładają na biegłego obowiązku osobistego dokonania oględzin wszystkich nieruchomości, które wykorzystał do porównania i ustalenia wartości budynku – argumentował sąd i utrzymał w mocy decyzję bolesławieckiej prokuratury, która umorzyła postępowanie w sprawie złożenia przez biegłego fałszywej opinii.
  http://www.nj24.pl/article/biegly-nie-musi-nic-ogladac
  http://3obieg.pl/polska-rzeczpospolita-korupcyjna-sedzia-bieglemu-oka-nie-wykole
  http://progressforpoland.com/polska-rzeczpospolita-korupcyjna-sedzia-bieglemu-oka-nie-wykole/
  ———————————————————————————————————————————
  Nieuczciwy sedzia Daniel Strzelecki z Boleslawca i jego awans.
  Awans Bolesławieckiego sędziego.
  Nowo powołani sędziowie złożyli wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ślubowanie.
  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył w czwartek 25 czerwca 2015 r. w Belwederze akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Nowo powołani sędziowie złożyli wobec Prezydenta RP ślubowanie.
  Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze powołany Daniel Strzelecki były już sędzia Sądu Rejonowego z Bolesławca ..
  http://www.bolec.info/index.php?op=informacje&news=13742
  http://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,819,prezydent-powolal-20-osob-do-pelnienia–urzedu-na-stanowisku-sedziego.html

 5. Jolanta Graca
  | ID: 100d7b30 | #5

  Bardzo żałuję, że nie mogę być dziś o 12.00 w Tarnowskich Górach pod aresztem, informujcie mnie proszę na bieżąco. Mam nadzieje, że używacie internetu w tej sprawie, żeby ją max upublicznić. Może ludzie wreszcie zaczną się budzić z konsumpcyjnego letargu.

 6. Anonim
  | ID: 63183357 | #6

  @Cheniek
  A no stqd, ze jest polskim patriota, a ty mala „polska” mendo kim jestes? Bezmozgiem na pewno; co takiego zrobiles dla Polski, by w ten sposob sie wypowiadac o innych?

 7. Eleonora
  | ID: aada2b31 | #7

  Panie Czyż

  Z Cysewskiego taki dziennikarz jaki ze Słomki mąż stanu:)

  Jako ” miłośniczka tematu ludobójstwa” przytoczę wypociny tego pana

  „Ukraina to kraj zaprzyjaźniony, sojuszniczy albo nawet bratni (…)
  No tak; ale wśród miłośników tematu ludobójstwa na Wołyniu ze świecą szukać kogoś, kto Ukraińców uważałby za „swoich”(…)

  Może więc rzecz w tym, że Ukraina nie „przeprosiła” za Wołyń?
  Argument to częsty. Ewidentnie też fałszywy.
  Przepraszali poszczególni ludzie, pisarze, duchowni, a niedawno w Warszawie prezydent Poroszenko. ( kiedy, panie Czyż/ Cysewski)?
  Żądania przeprosin są pozorne; a w biznesie przeprosinowym żądającym idzie o co innego. O to samo, o co szło autorowi i targetowi słów o „narodzie sprawców”.
  ( a nie są sprawcami panie Czyż/ Cysewski?)

  Nie chcę przez to dezawuować intencji przepraszających. To temat na odrębny artykuł. Rosji trzeba sprawiedliwie przyznać, że za Katyń i Golgotę Wschodu Duma przeprosiła w drodze uchwały; symbolicznie i bez realnych skutków (…)
  Nikt też nie żąda, by Rosja przepraszała co tydzień.
  ( może należy o tym przypomnieć panu Słomce panie Czyż/ Cysewski)?

  Byłby to wszak dowód złej woli – tej samej, której pseudowołyniacy nie szczędzą Ukrainie.

  Źródło: http://niepoprawni.pl/blog/mariusz-cysewski/katyn-wolyn-gdzie-juz-nawet-smiechem-mogila-nieczczona

  Wszelkie próby dyskusji z ” dziennikarzem” Cysewskim kończą się tak:

  „Wasz narut swoje ubite ścierwa ostatnio chował buldożerami? Na Ukrainie działają też wasze obwoźne krematoria, po tym jak Fuhrer zdecydował zaoszczędzić kasę na zapomogach i rentach dla własnych ubitych sołdatów (…)

  Mariusz Cysewski – 3 Września, 2015 – 09:54

  I tak to ” dziennikarz niezależny” poległych ludzi wdzięcznie i po chrześcijańsku nazywa
  ” ruskimi ścierwami”

  Ciekawe, że walczący po drugiej stronie zyskują już aprobatę ” dziennikarza”Cysewskiego…

  „Weteran izraelskiej armii na czele oddziału walczącego na barykadach

  Swych żołnierzy zwie „Błękitnymi hełmami Majdanu”, choć brązowego koloru jest nakrycie głowy Delty – tego pseudonimu używa żydowski dowódca jednego z oddziałów straży obywatelskiej ukraińskiej rewolucji. Pod hełmem nosi też jarmułkę.

  Delta wyemigrował do Izraela w latach 90-tych, ale kilka lat temu wrócił na Ukrainę jako biznesmen. Mówi, że przyłączył się do ruchu protestu na ochotnika 30 listopada, gdy był świadkiem przemocy sił rządowych wobec protestujących studentów.

  „Widziałem, jak bezbronnych cywilów bez doświadczenia wojskowego miażdży dobrze naoliwiona machina wojskowa i szlag mnie trafił” – mówi Delta po hebrajsku, wtrącając żargon wojskowy. „Od razu do nich dołączyłem i zacząłem bronić się tak, jak uczono mnie na manewrach walk ulicznych. Inni poszli w moje ślady i tak stanąłem na czele plutonu młodych mężczyzn. A właściwie dzieci”.

  „Później dołączyli inni byli żołnierze piechoty IDF na wieść, że „Błękitnymi hełmami” dowodzi ich kolega weteran” – mówi Delta.

  http://niepoprawni.pl/blog/mariusz-cysewski/zydzi-rosyjscy-z-izraela-i-wielka-rzeczpospolita-przyszlosci

  ach, ta niepoprawność, niezależność, umiłowanie polskiej wolności…
  Prawda panie Czyż/ Cysewski!?

 8. Olo
  | ID: ed3a65cb | #8

  @Cheniek
  Wlasnie to swiadczy o tym, ze to ty jestes menda…

 9. Lech Osikowicz
  | ID: c3d7bc72 | #9

  Ciekawe, że informację o pikiecie umieściła także strona Prezydenta Andrzeja Dudy:
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1631421673775934&id=1522296784688424

 10. Iza
  | ID: ce81ac9c | #10

  To nie jest oficjalna strona Prezydenta RP

  Lech Osikowicz :
  Ciekawe, że informację o pikiecie umieściła także strona Prezydenta Andrzeja Dudy:
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1631421673775934&id=1522296784688424

 11. Eleonora
  | ID: 2e82b162 | #11

  Echhh, Słomka, Słomka…..

  https://lh3.googleusercontent.com/-gT7qOqYKzyI/VfckaK9SGzI/AAAAAAAAF8Y/YE31iNtx7no/s720-Ic42/05_areszt_TG_12-09-2015.jpg

  Pikieta solidarnościowa Niezłomnych przed sądem w Tarnowskich Górach w obronie red. M. Cysewskiego 12 września 2015 r.

 12. Eleonora
  | ID: cc7f850d | #12

  Słomka, Cysewski, Czyż oto wasi ukraińscy bohaterzy i wojownicy o wolność!
  Gratuluję miłości do ludobójców, którzy powiesili kobietę w wysokiej ciązy….

  https://i0.wp.com/1.bp.blogspot.com/-etZ6m5PCHWg/VV43B1f_HPI/AAAAAAAANis/TbZLjD-WdJM/s640/1591964a70a342195e28a15656b6b7a2.jpg

  cały film: http://news-front.info/2015/05/21/18-kazn-opolchenca-i-beremennoj-zhenshhiny-predpolozhitelno-batalonom-donbass/

  Ale zdaniem Cysewskiego to
  „Ukraina bohatersko walczy z agresją Rosji, kraju „obłąkanej dziczy” i „zbrodniarzy”

 13. Boguslaw Biedrzynski
  | ID: 3547343e | #13

  Bajkowy operat szacunkowy biegłego Jerzego Karpińskiego sprawa pokrzywdzonego Bogusława …
  https://www.youtube.com/watch?v=RNLEELvzZd8

 14. Boguslaw Biedrzynski
  | ID: 3547343e | #14

  Zeznania autora bajkowego operatu szacunkowego, biegłego sądowego Jerzego Karpińskiego
  https://www.youtube.com/watch?v=RW62F955-_w&feature=youtu.be

 15. Boguslaw Biedrzynski
  | ID: d3d29c41 | #15

  Rzeczywiście wymiar sprawiedliwości stoczył się w III RP na samo dno.
  Zawiadomienie Prokuratora Generalnego o uzasadnionym popełnieniu przestępstwa przez sędziego Daniela Strzeleckiego na szkodę Bogusława Biedrzyńskiego – czyn z art. 231 § 1 k.k.
  http://barwybezprawia.pl/2015/12/15/zawiadomienie-prokuratora-generalnego-o-uzasadnionym-popelnieniu-przestepstwa-przez-sedziego-daniela-strzeleckiego-na-szkode-boguslawa-biedrzynskiego-czyn-z-art-231-%c2%a7-1-k-k/

 16. | ID: d3d29c41 | #16

  Rabunek w świetle prawa.
  Od 1 stycznia 2015 roku Jerzy Karpiński już nie jest biegłym sądowym. Po prostu zrezygnował. Dlaczego prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze nie odwołał go wcześniej z tej funkcji?
  Jak długo polskie sądy będą głuche na fakty?
  „ PRAWO,KTORE PRZECIWSTAWIA SIE NARODOWI POLSKIEMU JEST –BEZPRAWIEM „
  http://3obieg.pl/rabunek-w-swietle-prawa
  http://pressmania.pl/?p=22119

 17. Boguslaw Biedrzynski
  | ID: 6e1d136b | #17

  Panie Biedrzyński, jest nam po prostu przykro*
  Czyli jedyna satysfakcja z wieloletniej walki ma niby polegać na tym, że biegły Karpiński nie jest już biegłym i nikomu więcej ceny domu nie zaniży?
  http://3obieg.pl/panie-biedrzynski-jest-nam-po-prostu-przykro

Komentarze są zamknięte