Mieszkania 2-pokojowe wciąż najpopularniejsze

Niezależna Gazeta Obywatelska

mieszkanieChoć często marzymy o przestronnych apartamentach, to jednak decydując się na zakup własnych czterech kątów, najczęściej szukamy mieszkań 2-pokojowych – wynika z badania serwisu nieruchomości Morizon.pl. Kawalerki nie są tak popularne wśród poszukujących, jak wielu się wydaje, a mieszkaniami marzeń – takimi z co najmniej 5 pokojami – zainteresowanych jest tylko 2,3% klientów.

Jak wynika z badania przeprowadzonego w lipcu br. przez serwis nieruchomości Morizon.pl wśród klientów poszukujących ofert sprzedaży mieszkań największą popularnością niezmiennie cieszą się lokale 2-pokojowe. Klienci na zakup M3 odpowiadają obecnie za blisko 39% całkowitego popytu na mieszkania.

Niewiele mniejszy udział w popycie mają klienci na lokale większe – 3-pokojowe. Takich ofert poszukuje ponad 1/3 klientów.

Warto zwrócić uwagę, że odsetek klientów szukających mieszkań 3-pokojowych w całkowitym popycie na mieszkania wyraźnie wzrósł – w porównaniu z rokiem ubiegłym o blisko 3 punkty procentowe (przy jednoczesnym spadku odsetka zainteresowanych innymi lokalami).

Wyniki badania serwisu Morizon.pl stanowią zaprzeczenie częstym twierdzeniom, że we wciąż niezamożnym społeczeństwie wielką popularnością cieszą się mieszkania małe, czyli kawalerki. Choć te siłą rzeczy stanowią najtańszą ofertę na rynku, to zainteresowany nimi jest zaledwie co ósmy klient.

W tym miejscu należy zauważyć, że udział klientów na najmniejsze mieszkania w całkowitym popycie jest dziś mniejszy niż przed rokiem – o 1,2 punktu procentowego.

Jeszcze mniejszym zainteresowaniem kupujących niż kawalerki cieszą się mieszkania 4-pokojowe. Takim lokalem, mierzącym zwykle co najmniej 60 m2, zainteresowany jest co dziewiąty poszukujący.

Najmniejszą grupę popytową stanowią klienci na zakup mieszkań 5-pokojowych lub większych. Ofertami z tego segmentu jest zainteresowany niespełna co czterdziesty poszukujący.

Wysokie ceny lokali z minimum 5 pokojami – w Warszawie średnio 1 200 000 zł, w Krakowie 960 000 zł, we Wrocławiu 650 000 zł – są dla zdecydowanej większości marzących o własnym M barierą nie do przejścia. Sprawia to, że oferującym je właścicielom bardzo trudno jest znaleźć nabywców.

Badanie zostało przeprowadzone na próbie 6000 klientów poszukujących ofert sprzedaży mieszkań w serwisie nieruchomości Morizon.pl w lipcu 2014 i 2015 r.

Marcin Drogomirecki | Morizon.pl

 

Komentarze są zamknięte