Serwis internetowy IPN dla opozycjonistów

Niezależna Gazeta Obywatelska1

IPN_logo31 sierpnia wejdzie w życie Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Właśnie ruszył serwis internetowy IPN: http://www.opozycja.ipn.gov.pl/, który ma pomóc w składaniu wniosków o nadanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej.

Nowe przepisy umożliwią pomoc państwa byłym opozycjonistom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. O nadanie statusu działacza opozycji i osoby represjonowanej mogą zwracać się wszyscy uprawnieni, także ci, którzy nie planują ubiegać się o świadczenie lub pomoc pieniężną (zyskają prawo do legitymacji i odznaki honorowej).

Procedura przyznawania świadczeń jest skomplikowana i długotrwała, a na rozdysponowanie środków budżetowych, przewidzianych na realizację ustawy w tym roku (świadczenia i pomoc pieniężna), zostaną zaledwie 4 miesiące. Dlatego prezes IPN Łukasz Kamiński zwrócił się z apelem, żeby w pierwszej kolejności dać możliwość złożenia wniosków osobom w trudnej sytuacji materialnej. Pozostałych poprosił, żeby: – „w duchu solidarności z osobami znajdującymi się w gorszym położeniu, okazały cierpliwość i złożyły swoje wnioski (…) w terminie późniejszym”. Namawia także, żeby z wyznaczonymi pracownikami IPN kontaktować się już teraz, nawet jeżeli formalnie jeszcze nie można składać wniosków. Umożliwi to Instytutowi podjęcie czynności przygotowawczych, a to skróci czas późniejszego postępowania administracyjnego.

– Najpierw uzyskać trzeba decyzję prezesa IPN mówiącą, że nie ma wątpliwości co do ewentualnej współpracy danej osoby z tajnymi służbami. Potem osoba ta musi uzyskać decyzję szefa Urzędu ds. Kombatantów, że spełnia określone w ustawie kryteria dotyczące zaangażowania w działalność opozycyjną. Dopiero trzecim etapem jest uzyskanie świadczenia – tłumaczy doradca Prezesa IPN mec. Maciej Łuczak.

Decyzje w sprawie udzielenia pomocy byłym opozycjonistom i politycznie represjonowanym z lat 1956-1989 będzie podejmował Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w porozumieniu z IPN. Warunkiem przyznania pomocy finansowej będzie uzyskanie statusu działacza opozycji lub osoby represjonowanej i spełnienie kryterium dochodowego. Świadczenie w wysokości 400 zł miesięcznie przysługiwać będzie osobom, których dochód nie przekracza kwoty odpowiadającej 120 proc. najniższej emerytury (jeśli gospodarują samotnie) lub osób, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 100 proc. najniższej emerytury.

Świadczenie pieniężne z zasady przyznawane jest na 12 miesięcy, ale w przypadku osób, które ukończyły 67 lat może być przyznane na okres do 60 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach świadczenie może zostać przyznane bezterminowo.

Ustawa przewiduje też jednorazową pomoc pieniężną dla osób uprawnionych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych jeżeli: dochód samotnie gospodarującej osoby uprawnionej nie przekracza 220 proc. najniższej emerytury albo dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 proc. najniższej emerytury.

Co ważne, jednorazowa pomoc materialna może być – wyjątkowych przypadkach – przyznana także osobom, które nie spełniają kryterium dochodowego.

Pomoc pieniężna może być przyznana także na zakup sprzętu rehabilitacyjnego ułatwiającego życie osobie całkowicie niezdolnej do pracy i do samodzielnej egzystencji – w przypadku gdy dochód samotnie gospodarującej osoby uprawnionej lub dochód na osobę w rodzinie osoby uprawnionej nie przekracza 300 proc. najniższej emerytury.

Prezes IPN Łukasz Kamiński od dłuższego czasu podnosił kwestię działaczy opozycji, którzy dziś z różnych przyczyn znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Eksperci Instytutu aktywnie uczestniczyli także w przygotowaniu istniejącej ustawy na wszystkich etapach procesu legislacyjnego.

Wnioski do pobrania:

http://www.opozycja.ipn.gov.pl/do-pobrania

 1. Eleonora
  | ID: 0a8de9ba | #1

  „Właśnie ruszył serwis internetowy IPN: http://www.opozycja.ipn.gov.pl/, który ma pomóc w składaniu wniosków o nadanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej.”

  No to panowie opozycjoniści …zacznie się!
  Od nowa
  – kto był opozycjonistą z krwi i kości, a kto TW:(
  Wióra się posypią ups…przepraszam styropian miałam na myśli

  Będzie wesoło.
  ( une wiedzą jak nas poróznić i …uspokoić)

Komentarze są zamknięte