NIK krytycznie o leasingu pracowników w TVP

Niezależna Gazeta Obywatelska1

zmiana w tvpNajwyższa Izba Kontroli oceniła podejmowane przez Zarząd TVP S.A. działania na rzecz obniżenia kosztów funkcjonowania Telewizji. NIK zwróciła uwagę, że przyjęta koncepcja restrukturyzacji zatrudnienia polegająca m.in. na przejęciu części pracowników Telewizji Polskiej S.A. przez podmiot zewnętrzny niesie z sobą ryzyko wystąpienia ewentualnych roszczeń pracowników po zakończeniu rocznej gwarancji zatrudnienia. Zdaniem NIK dodatkowym ryzykiem jest przyjęcie modelu zatrudnienia, w którym znaczna część pracowników (zwłaszcza dziennikarzy przygotowujących programy informacyjne) istotnych dla realizowanej przez spółkę misji nadawcy publicznego jest zatrudniona przez podmioty zewnętrzne nie będące redakcjami w rozumieniu prawa prasowego.

Precedensowy charakter prawny przedsięwzięcia uniemożliwia stwierdzenie w jakim stopniu zidentyfikowane przez NIK ryzyka mogą mieć wpływ – zwłaszcza w dłuższej perspektywie czasowej – na realizację misji nadawcy publicznego oraz spodziewane korzyści ekonomiczne dla TVP S.A. Najwyższa Izba Kontroli zamierza to sprawdzić w odrębnej kontroli.

NIK przedstawiła po kontroli wnioski, których realizacja pomoże wyeliminować stwierdzone nieprawidłowości.

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-produkcji-zewnetrznej-w-tvp.html

Komentarze są zamknięte