Opole wysoko w nietypowym rankingu „Miast Uczących się”

Niezależna Gazeta Obywatelska

Mapa miast uczących sięPrzed Katowicami i Wrocławiem, na 5. miejscu (spośród 66), zostało sklasyfikowane Miasto Opole w rankingu „Miasto Uczących się” przygotowanym przez Fundację Schumana. To pierwsze tak kompleksowe zestawienie w kraju. Jego największą zaletą jest fakt, że nikt jeszcze nie próbował mierzyć i porównywać zdolności miast do uczenia się. Klasyfikację stworzono za pomocą analizy różnorodnych danych pochodzących z GUS, ZUS, UKE, Ministerstwa Pracy, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ośrodka Przetwarzania Informacji oraz Komendy Głównej Policji.

Dlaczego miasta uczące się? „Często zadajemy sobie pytanie czy polskie miasta są innowacyjne. Pojęcie innowacyjności jest jednak nadużywane przez ekspertów, dziennikarzy i polityków, a w efekcie utraciło swoją pierwotną wartość. W zasadzie wszystko dzisiaj ma być innowacyjne — gospodarki, nauczyciele czy samorządowcy. Dlatego my chcemy mówić o miastach uczących się. Wykorzystujemy do tego pojęcie ukute m.in. przez urbanistę Richarda Floridę, który pisał o regionach i miastach uczących się (learning regions). Według niego miasta funkcjonują jako magazyny nauki i pomysłów, zapewniając przyjazne środowisko i infrastrukturę ułatwiającą przepływ wiedzy, która jest motorem wzrostu gospodarczego – wyjaśnia Fundacja Schumana w swoim opracowaniu.

Na podstawie zebranych danych stworzono 5 kategorii, które wchodziły w skład pełnej oceny analizowanego miasta. Te kategorie to:

1.Infrastruktura produkcyjna – zasoby infrastrukturalne przedsiębiorstw pozwalające na rozwój badań i tworzenie innowacji.
2.Kapitał ludzki, czyli zasoby wykwalifikowanej siły roboczej dostępne na lokalnym rynku pracy.
3.Infrastruktura podstawowa i informacyjna – dzięki niej przedsiębiorstwa dostarczają wytworzone dobra i usługi na rynek.
4.Współpraca między firmami i mieszkańcami.
5.Łatwość prowadzenia biznesu, czyli to, jak efektywnie działają instytucje publiczne, z którymi bezpośrednio kontaktuje się przedsiębiorca.

Warto podkreślić, że Miasto Opole oprócz wysokiej oceny (5 miejsce) w klasyfikacji ogólnej, otrzymało drugi wynik rankingowy w kategorii „Kapitału ludzkiego”. – To ogromne wyróżnienie dla Opola i ogromna motywacja do dalszej pracy. To dowód na to, że nasze uczelnie kształcą dobrze i robią to w sposób inteligentny, dostosowując ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy. Ten mamy w mieście zróżnicowany a to też niewątpliwy atut – mówi Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola, który reprezentował nasze miasto podczas konferencji „Europolis” (na niej, w piątek, oficjalnie ogłoszono wyniku rankingu). – Władze miasta wspierają i inicjują konkretne działania, które obejmuje ten ranking. Stawiamy na innowacyjność, rozwijamy infrastrukturę i cały czas szukamy nowych inwestorów. Granty dla młodych naukowców, budowa Parku Naukowo-Technologicznego, wzmacnianie oferty edukacyjnej na etapie gimnazjum to namacalne przykłady – podkreśla Wiśniewski.

Pełny raport rankingu „Miasto Uczących się” można znaleźć na stronie www.schuman.pl.

Opole.pl

Komentarze są zamknięte