Rozmowy Zalewskiego z głównymi politykami środowiska PiS

Niezależna Gazeta Obywatelska

Dwa KoloryNakładem wydawnictwa 2 kolory ukazał się, 640 stronicowy zbiór wywiadów „Dwa kolory”, jakie znany reżyser patriotycznych filmów i programów dokumentalnych Jerzy Zalewski, w 2003 roku, przeprowadził z politykami PiS.

Jarosław Kaczyński w rozmowie z Jerzym Zalewskim poruszył tematykę okrągłego stołu, Porozumienia Centrum, rządów Tadeusza Mazowieckiego, Jana Olszewskiego, Jana Krzysztofa Bieleckiego, Hanny Suchockiej, SLD, postkomunizmu, prezydentury Lecha Wałęsy, lustracji przeprowadzonej przez Antoniego Macierewicza, prób jednoczenia i dezintegracji środowisk patriotycznych.

Antoni Macierewicz w swej wypowiedzi dla autora książki opisał swoją działalność w harcerstwie, aktywność w marcu 1968, KOR, Solidarności, podczas stanu wojennego, okrągłego stołu, prezydentury Lecha Wałęsy, w ZChN, w rządzie Olszewskiego. Tematem rozmowy z Antonim Macierewiczem była także lustracja, przygotowania do okrągłego stołu, archiwa SB i obalenie rządu Olszewskiego.

Tematem wywiadu z Janem Olszewskim była jego działalność w opozycji, Klubie Krzywego Koła, Solidarności, opozycji podczas stanu wojennego i okrągłego stołu, w Porozumieniu Centrum, w środowisku Lecha Wałęsy, w rządzie. Jan Olszewski poruszył w swej wypowiedzi też tematy lustracji, pobytu armii czerwonej w Polsce.

W swojej wypowiedzi dla Jerzego Zalewskiego Bogdan Borusewicz opisał marzec 68, KOR, Wolne Związki Zawodowe, Solidarność, Lecha Wałęsę, Andrzeja Gwiazdę, stan wojenny, przygotowania i obrady okrągłego stołu, postkomunizm, lustracje i dekomunizacje, ujawnienie materiałów o współpracy Lecha Wałęsy z SB, rządy UW i SLD.

Andrzej Gwiazda w swej relacji przybliżył czytelnikom różne nurty w Solidarności, historie Lecha Wałęsy, konszachtów części opozycji, która dogadała się z komunistami przy okrągłym stole, rządy Olszewskiego, szkodliwość placu Balcerowicza.

Kolejny rozmówca Jerzego Zalewskiego Lech Dymarski podzielił się swoimi opiniami o Solidarności, stanie wojennym, podziemnej działalności opozycji w stanie wojennym, wyborach 1989, rządach Wałęsy, Olszewskiego, Suchockiej, i SLD.

Ryszard Bugaj na łamach „Dwu kolorów” opowiedział o swojej działalności w marcu 1968, grudniu 1970, KOR, WZZ, Solidarności, w stanie wojennym, w czasie okrągłego stołu, wyborów 1989, w Unii Pracy, i w czasach rządów SLD.

Lech Kaczyński Jerzemu Zalewskiemu zrelacjonował swoją działalność w Solidarności, podziemiu, przy okrągłym stole, przy Lechu Wałęsie, w czasach rządów Mazowieckiego, Olszewskiego i Suchockiej.

Maciej Zalewski przybliżył czytelnikom swoją działalność w stanie wojennym, w czasach okrągłego stołu, rządów Wałęsy, Mazowieckiego, Bieleckiego, Olszewskiego, UW, działalności w PC.

Jan Maria Rokita w wypowiedzi dla autora książki opisał działalność w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, w ruchu Wolność i Pokój, w środowisku Lecha Wałęsy, Mazowieckiego, Suchockiej.

Jan Bodakowski

 

Komentarze są zamknięte