NGO Gierałtowice: O Wojciechu Korfantym w „Ślonskich Kawiarenkach”

Niezależna Gazeta Obywatelska

Slonskie KawiarenkiPostać Wojciecha Korfantego tak znacząca dla naszego regionu, przedstawiana jest w różny sposób. Zapraszając dr. Szmidtke, Kustosza Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu do ,,Ślonskich Kawiarenek”, słuchacze mieli okazję usłyszeć nieprzekłamaną historię o tym człowieku.

Spotkanie odbyło się dzięki życzliwości pani Prezes Spółdzielni Socjalnej ,,Spichlerz Smaku” Katarzynie Janowskiej. Patronatem objął spotkanie GOK – Gierałtowice.

Gościem honorowym spotkania był Przodownik Turystyki Kolarskiej Oddział PTTK Radlin, pan inż. Jerzy Gawliczek.

Dr. Szmidtke wykład o Wojciechu Korfantym opierał na swojej wiedzy, jest bowiem autorem książki ,,Skarboferm” 1922 – 1939. Podczas wykładu, podawał również przykłady wielu innych publikacji. Prelekcja wzbogacona była programem multimedialnym dzięki któremu słuchacze mieli okazję zapoznać się  z historycznym materiałem zdjęciowym.

Spotkanie to było pierwszym z czterech wykładów pana doktora w ,,Śląskich Kawiarenkach” które dotyczyć będą Śląska i jego przebogatej historii.

Po spotkaniu był czas na dyskusję, w której aktywnie uczestniczyli zebrani goście. Na uwagę zasługuje to, że zjawili się w knurowskich ,,Maszkietach” mieszkańcy odległego Rybnika i już zapowiedzieli swoją wizytę podczas kolejnych spotkań o tej tematyce.

Publiczność zgromadzona  w sali zadawała wiele pytań i widać było duże zainteresowanie.

autor: Tadeusz Puchałka

Komentarze są zamknięte