Przekleństwo imperium na UO?

Niezależna Gazeta Obywatelska1

zaproszenie - 07-04-2015Wszechnica Solidarności Uniwersytetu Opolskiego zaprasza na spotkanie we wtorek 7 kwietnia godz. 18 w auli przy ulicy Oleskiej 48 dr Paweł Rojek filozof idei z krakowskiego Uniwersytetu Jana Pawła II
przedstawi swą książkę „Przekleństwo imperium. Źródła rosyjskiego imperializmu”. 

JB

Komentarze są zamknięte