Uchwalono budżet Opola na 2015 rok. Cena polityczna nie duża [subiektywna lista wydatków]

Niezależna Gazeta Obywatelska

Rada Miasta OpolaW sumie do wydania jest 664 miliony złotych na 2015 rok. W czwartek przyjęła prawie jednogłośnie Rada Miasta Opola. W budżecie pojawiły się nowe wydatki, które wynikły z politycznych ustaleń pomiędzy prezydentem a poszczególnymi klubami radnych. Na przykład szczepienia przeciwko pneumokokom dla dzieci do lat 3 o które zabiegało PO, czy zwiększenie budżetu rad dzielnic na którym zależało Razem dla Opole. Budżet w głównej mierze przygotował ustępujący prezydent Ryszard Zembaczyński. Na poprawki przełomowe przyjdzie pewnie poczekać z nowym rokiem w ramach korekt budżetu Opola, która pojawiają się z reguły co sesję Rady Miasta Opola.

Nasz subiektywny ranking największych wydatków inwestycyjnych na 2015:

Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu- 6 273 00

Rozbudowa Al. Przyjaźni w Opolu, budowa oświetlenia ulicznego i przebudowa kanalizacji deszczowej – 4 986 700

Budowa ścieżek rowerowych- 3 000 000

Przebudowa budynku przy ul. Struga 16 na potrzeby administracyjne UrzęduMiasta Opola – etap I- 5 000 000
Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu – 2 200 000
Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic w Opolu – 1 000 000
Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na opracowanie projektu ochrony przeciwpowodziowej Polder „Żelazna” z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej – 800 000
Budowa drogi od Centrum Wystawienniczo-Kongresowegodo ul. Północnej-Bis – 1 000 000
Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu – 8 560 000
Organizacja 52. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki- 1 800 000
Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej „Okrąglak” wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu – 12 000 000
Sztuczne Lodowisko TOROPOL – wymiana pokrycia dachowego, wzmocnienie konstrukcji dachu, wymiana pozostałej stolarki okiennej, wykonanie
oświetlenia podstawowego oraz zabezpieczeń obiektu wymaganych przepisami ppoż – 4 600 000
Za budżetem ostatecznie zagłosowało 19 radnych. Za byli  radni klubu Arkadiusza Wiśniewskiego (6), Platformy Obywatelskiej (9) i Razem dla Opola (4). Od głosu wstrzymali się jedynie Piotr Mielec (SLD) i Marcin Gambiec (Mniejszość Niemiecka).
tk
Komentarze są zamknięte