Weź udział w badaniu indeksochronyzdrowia.pl

Niezależna Gazeta Obywatelska

NFZTylko do 19 grudnia br. można wypełnić ankietę badającą satysfakcję z publicznej opieki zdrowotnej (finansowanej przez NFZ). Badanie to organizowane jest przez firmę PwC oraz DiA. Każdy pacjent może wyrazić swoją opinię na temat jakości świadczonych usług oraz funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce poprzez wypełnienie ankiety dostępnej na stronie www.indeksochronyzdrowia.pl.

Badanie ma na celu zebranie opinii pacjentów i ocenę funkcjonowania systemu ochrony zdrowia finansowanego ze środków publicznych na poziomie ogólnopolskim i regionalnym (poszczególnych województw). W ramach badania pacjenci oceniają 3 obszary opieki zdrowotnej:

1. podstawową opiekę zdrowotną (np. lekarza rodzinnego),
2. specjalistyczną opiekę zdrowotną,
3. opiekę zdrowotną w szpitalach.

Uzyskane w ramach ankiety odpowiedzi zostaną wykorzystane w ramach większego projektu realizowanego przez PwC wspólnie z DiA o nazwie Krajowy indeks sprawności ochrony zdrowia.

Ma on na celu zbadanie rzeczywistej skuteczności polskiego systemu ochrony zdrowia dzięki pozyskaniu mierzalnych i porównywalnych wskaźników, na których będzie można oprzeć debatę publiczną na ten temat. PwC i DiA rozpoczęły pracę nad inicjatywą w ubiegłym roku, zapraszając uznanych ekspertów do procesu konsultacji. W styczniu tego roku ukazała się pierwsza edycja Krajowego Indeksu ujęta w formie publikacji. Spotkała się z dużym zainteresowaniem środowiska związanego z ochroną zdrowia w Polsce oraz była punktem odniesienia dla wielu dyskusji.
„Mamy nadzieję, że druga edycja Krajowego Indeksu przyczyni się do kontynuowania debaty publicznej na temat potrzebnych zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Analiza opinii pacjentów – poza twardymi danymi – ma być jednym z kluczowych jego elementów. Chcemy dotrzeć do jak największej grupy polskich pacjentów, a także w dalszej perspektywie poszerzać zakres parametrów dotyczących skuteczności opieki zdrowotnej ujętych w Krajowym Indeksie” – wskazuje Mariusz Ignatowicz, partner PwC, lider zespołu ds. ochrony zdrowia.

Premiera drugiej edycji raportu Krajowy indeks sprawności ochrony zdrowia, w którym znajdą się także zagregowane wyniki badania satysfakcji pacjentów korzystających z publicznej opieki zdrowotnej w Polsce, planowana jest na drugą połowę stycznia 2015 roku.

T

Komentarze są zamknięte