Jerzy Czerwiński 10 lat temu był autorem uchwały przyjętej jednogłośnie przez Sejm RP

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Jerzy CzerwińskiMija 10 lat od przyjęcia przez Sejm RP uchwały  jako odpowiedź na niemieckie roszczenia majątkowe.-  W 2004 r. za tym ważnym politycznym i prawnym aktem prawnym, którego złożenie pośrednio zainspirowało samorządowców warszawskich do przygotowania słynnego raportu o wojennych  stratach Warszawy, stał poseł kadencji 2001-2005 Pan Jerzy Czerwiński.  – przypomina Janusz Kowalski, współautor książki historycznej 2013 roku „Biografia polityczna Lecha Kaczyńskiego”.

W treści uchwały z 2004 r. możemy przeczytać, iż Sejm:

 1) stwierdza, iż Polska nie otrzymała dotychczas stosownej kompensaty finansowej i reparacji wojennych za olbrzymie zniszczenia oraz straty materialne i niematerialne spowodowane przez niemiecką agresję, okupację, ludobójstwo i utratę niepodległości przez Polskę; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do podjęcia stosownych działań w tej materii wobec Rządu Republiki Federalnej Niemiec;
2) oświadcza, że Polska nie ponosi żadnych zobowiązań finansowych wobec obywateli Republiki Federalnej Niemiec wynikających z II wojny światowej i jej następstw;
3) wzywa Rząd do jak najszybszego przedstawienia opinii publicznej szacunku strat materialnych i niematerialnych poniesionych przez Państwo Polskie i jego obywateli w wyniku II wojny światowej;
4) apeluje do władz Republiki Federalnej Niemiec o uznanie bezzasadności i bezprawności niemieckich roszczeń odszkodowawczych przeciwko Polsce oraz o zaprzestanie kierowania obywateli niemieckich na drogę sądową (..).

Co ciekawa uchwała ta została przegłosowana przez aklamację 10 września 2014 mimo, iż większość w Sejmie miały kluby SLD i PSL. Dziś Jerzy Czerwiński jest najaktywniejszym radnym Sejmiku Województwa Opolskiego i startuje ponownie z powiatu prudnickiego i kędzierzyńsko-kozielskiego. Jego kandydaturę poparł niedawno z  osobistą wizytą Antonii Macierewicz oraz opolski poseł Patryk Jaki.

tk

  1. | ID: 674b63e4 | #1

    Jeszcze w paru innych kategoriach Jerzy Czerwiński jest dobry. Szkoda, ale nie mam okazji na niego zagłosować.

Komentarze są zamknięte