Arkadiusz Wiśniewski prezentuje podsumowanie założeń programowych

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Arkadiusz WiśniewskiSzanowni Państwo,
Przesyłam sprawozdanie zawierające syntetyczne zestawienie przedstawionych przeze mnie jako kandydata na urząd prezydenta Opola do tej pory elementów programu wyborczego. Mam nadzieję, że to zestawienie będzie przydatne w trakcie przygotowywanych podsumowań, a także stanie się podstawą kontroli sprawowanej, w imieniu opinii publicznej, nad sposobem realizowania moich zobowiązań po zakończeniu kampanii wyborczej, jeżeli zostanę prezydentem Opola w kadencji 2014-1018.
SPRAWOZADANIE
Zobowiązanie nr 1 – 2000 miejsc pracy w centrum usług biznesowych przy ulicy Ozimskiej
Kompleks budynków biurowych, który powstanie na terenie byłej fabryki FSO POLMO mogłyby w przyszłości być zagospodarowany przez inwestorów z branży BPO – outsourcingu procesów biznesowych. Dzięki nowej dzielnicy usług dla biznesu – w Opolu mogą powstać nowe miejsca pracy. Stowarzyszenie Opole na Tak złożyło wniosek do przyszłorocznego budżetu Opola dotyczący przeznaczenia środków finansowych na uzbrojenie tego terenu. Moje działania jako zastępcy prezydenta Ryszarda Zembaczyńskiego i zdobyte w ten sposób doświadczenie przy pozyskiwaniu inwestorów w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (POLARIS, Pasta FOOD, IFM, Capgemini) chcę wykorzystać do pozyskania inwestorów z branży BPO.

Zobowiązanie nr 2 – Wstrzymanie prywatyzacji Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A.
Zamierzam wstrzymać prywatyzację ECO. Opowiadam się za tym, aby większościowe udziały tej spółki w dalszymi ciągu pozostawały w rękach miasta. Jednocześnie zamierzam dokumenty przygotowane w mijającej kadencji , m.in. wycenę firmy, wykorzystać do pozyskania korzystnego kredytu bankowego, udzielonego pod zastaw akcji ECO. Zdobyte w ten sposób środki finansowe zapewnią, bez pozbywania się akcji ECO, sfinansować niezbędne inwestycje dla Opola.

Zobowiązanie nr 3 – Stworzenie całodobowego nowoczesnego domu seniora wzorowany na Domu Złotej Jesieni
Budowa domu seniora finansowana do 85% wartości z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Wkład miasta na poziomie 3 – 5 milionów złotych. W nowym obiekcie powstanie 100 – 150 mieszkań dla opolskich seniorów. Oprócz tego domu zamierzam powołać dom dziennego pobytu, który będzie pełnił funkcję placówki aktywizującej seniorów naszego miasta, w którym szerokie formy aktywności zorganizowane zostaną pod kątem potrzeb osób starszych.

Zobowiązanie nr 4 – Rady Nadzorcze spółek komunalnych w Opolu zarządzane przez specjalistów, nie przez polityków
Jako kandydat na prezydenta Opola złożyłem deklarację całkowitego odpolitycznienie składów rad nadzorczych spółek prawa handlowego, w których miasto Opole ma swoje udziały albo akcje. Nie będę powoływał członków partii politycznych do rad nadzorczych tych spółek, ich członkowie będą rekrutowani wśród specjalistów z wyższym wykształceniem i dorobkiem zawodowym ze szczególnym uwzględnieniem: prawników, ekonomistów i specjalistów od zarządzania i pracowników opolskich uczelni o uznanym autorytecie.

Zobowiązanie nr 5 – Zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów MZK i powstanie nowych linii autobusowych
Wyższa dotacja dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego o około 20% będzie miało na celu powiększenie istniejącego taboru autobusowego oraz powiększenie zasięgu istniejących linii autobusowych. Rozwijanie komunikacji zbiorowej będzie jednym z priorytetów mojego działania, mającym na celu objęcie stałym zasięgiem linii autobusowych możliwie największego obszaru miasta oraz Aglomeracji Opolskiej. Uważam, że część środków należy wykorzystać na tworzenie nowoczesnego i ekologicznego transportu, zamiast budować linie tramwajowe za 500 mln zł.

Zobowiązanie nr 6 – Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych i powstanie kolejnych stacji rowerów miejskich
Priorytetem mojej prezydentury stanie się po wygranych wyborach rozbudowa sieci ścieżek rowerowych. Inwestycje w tym zakresie zamierzam finansować ze środków Unii Europejskiej przeznaczonych na Aglomerację Opolską. Wsparcia w kampanii wyborczej udzielił mi Sławomir Szota, miejski oficer rowerowy.
Zobowiązanie nr 7 – 1 % proc. budżetu dla opolskich klubów sportowych
Zamierzam zwiększyć wydatki na opolski sport do wysokości 1% wartości budżetu miasta. Pieniądze te będą przekazywane do znanych klubów sportowych działających na terenie Opola. Opole w końcu musi stać się miastem sukcesów sportowych szczególnie jeżeli chodzi o sport masowy. Komunikacja poprzez sport jest jednym z najbardziej skutecznych i efektywnych narzędzi promocji marki Opole w Polsce i za granicą. W Urzędzie miasta Opola powstanie wydział sportu (wydzielony z dotychczasowego wydziału sportu i kultury)

Zobowiązanie nr 8 – Powołanie Architekta Miejskiego
Powołam Architekta Miejskiego, którego zadaniem będzie troska o ład architektoniczny Opola. Do zadań Architekta miejskiego będzie należało koordynowanie współpracy między wszystkimi jednostkami miejskimi oraz kontakt ze stowarzyszeniami zawodowymi architektów i urbanistów. Funkcję tę zamierzam powierzyć architektowi Zbigniewowi Bomersbachowi, projektantowi rewitalizacji opolskiej Młynówki jako doradcy prezydenta Opola.

Zobowiązanie nr 9 – Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorców

​Ponad 20 tysięcy zarejestrowanych w Opolu przedsiębiorców otrzyma wsparcie w postaci ​zamrożenia podatku od nieruchomości. To jeden z najistotniejszych czynników, zależnych od ​samorządu, wpływających na koszty prowadzonej działalności gospodarczej.

Zobowiązanie nr 10 Wsparcie kultury
​Realizacja projektu Opole 2017 – 880 lecia nadania miastu praw miejskich. Okazja do ​pogłębienia potencjału miasta w dziedzinie kultury, integracja działania wszystkich instytucji ​Opola przy organizacji tych obchodów. Wspieranie pomysłów, które uczynią Opole ​prawdziwym regionalnym centrum kultury. Rozwój potencjału związanego z: polską ​piosenką, klasyką polskiego teatru, teatru lalek i nowoczesną koncepcją teatru otwartego ​działającego w mieście.

opole_ratusz_zima_fot TKZobowiązanie nr 11 – Ożywienie opolskiego Rynku

​Milion złotych rocznie zostanie przeznaczonych na organizację imprez kulturalnych ​aktywizujących opolski rynek. Pieniądze zostaną rozdysponowane w ramach konkursu ofert ​dla organizacji pozarządowych. W budowaniu atrakcyjności opolskiego Rynku wykorzystane ​zostaną doświadczenia opolskiego środowiska artystycznego. Pojawią się również nowe ​festiwale m.in. teatru ulicznego.

Zobowiązanie nr 12 – Wsparcie dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego
​Najważniejsze elementy rozwoju TBS w Opolu to umożliwienie wykupu mieszkań, ​zwiększenie wpływu mieszkańców na zarzadzanie poprzez wprowadzenie do władz spółki ​przedstawiciela lokatorów. Powołana zostanie również Rada Mieszkańców. Jednym
​z priorytetów stanie się wyszukiwanie nowych terenów pod inwestycje mieszkaniowe.

Zobowiązanie nr 13 – Modernizacja oświetlenia ulicznego
​Istniejące oświetlenie zostanie zastąpione przez nowoczesne latarnie w technologii LED. ​Pieniądze na ten cel pochodzić będą ze źródeł zewnętrznych. Oświetlony zostanie nie tylko ​park na osiedlu AK ale również główne arterie komunikacyjne miasta.

Zobowiązanie nr 14 – Stworzenie miejsc rekreacji dla psów
​Powstaną miejsca rekreacji i szkolenia dla czworonogów. Miasto podejmie współpracę z ​organizacjami pozarządowymi w celu promocji wystawy psów i realizacji projektów, ​zgłaszanych przez organizacje działające w tym sektorze.

Zobowiązanie nr 15 – Bezpieczne miasto
​Opracowana zostanie społeczna Mapa Bezpieczeństwa Opola. Mieszkańcy Opola wskażą ​miejsca, w których czują się niebezpiecznie i tam zostaną skoncentrowane patrole Straży ​Miejskiej, a także Policji. Kolejnym krokiem będzie tworzenie osiedlowych map ​bezpieczeństwa we współpracy z opolskimi spółdzielniami mieszkaniowymi. Strażnicy ​miejscy powinni być widoczni właśnie tam gdzie opolanie czują się mniej bezpiecznie. W ​tych niebezpiecznych dla opolan miejscach także powinny pojawić się kamery monitoringu ​miejskiego. Wzrost bezpieczeństwa w Opolu możliwy jest przede wszystkim dzięki ​efektywniejszej współpracy Straży Miejskiej z opolską Policją – Straż ma być m.in. ​formacją wspomagającą Policję w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa zdolną także do ​przeprowadzenia działań prewencyjnych. Miasto Opole będzie, więc partnerem Komendy ​Miejskiej Policji – wspierając finansowanie patrole Policji oraz inne inwestycje ​zapewniające opolskich policjantom normalną pracę. Zostanie powołany także Patrol ​Szkolny Straży Miejskiej. Priorytetem będzie zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w szkołach ​poprzez m.in. zapobieganie przemocy i ochronę okolic opolskich szkół np. przed dilerami ​narkotyków. Patrol Szkolny będzie reagował w ścisłej współpracy z nauczycielami na ​przypadki przemocy w szkole oraz będzie monitorował okolice szkół pod kątem zjawisk ​patologicznych [spożycie alkoholu, narkotyki czy wybryki chuligańskie].

Z wyrazami szacunku
Arkadiusz Wiśniewski

 1. men1972
  | ID: 710f3a84 | #1

  Wiśniewski jest zdolny jako człowiek. Ale jako współpracownik R.Zembaczyńskiego popełnił szereg przestępstw urzędniczych – między innymi wyłudzenia pieniędzy na nielegalne nagrody ( ponad te tzw. trzynastki o których mówi Kodeks Pracy ).

  Więc pomimo swojej całej zdolności, on Wiśniewski ( tak jak każdy obywatel ), będzie musiał za swoje czyny odpowiedzieć przed Sądem.

  W najłagodniejszej postaci otrzyma on zarzuty w związku z wielokrotnym złamaniem przez niego prawa, na podstawie: art: 304&1 KK oraz 231&1 KK.
  Tak czy siak, będzie musiał odpowiedzieć za swoje czyny przed Sądem. A jak zostanie skazanym ( anie wyobrażam sobie, że niezostanie ), to w łeb strzeli jego cały program gospodarczy.
  Bo po prostu Wojewoda Opolski będzie mu musiał wygasić mandat.

  I będzie koniec Wiśniewskiego w przestrzeni publicznej. The End.

Komentarze są zamknięte