Kandydaci LOS na listach PiS w Opolu

Niezależna Gazeta Obywatelska1

genowefawojnar1-211x300Pragnę poinformować, że Liga Obrony Suwerenności zawarła porozumienie z Prawem i Sprawiedliwością w Opolu, na mocy którego działacze LOS wystartują w nadchodzących wyborach samorządowych z list KW PiS. Kandydatami rekomendowanymi przez Ligę Obrony Suwerenności są:

Genowefa Wojnar – kandydatka do Rady Miejskiej w Opolu (okręg nr 2 miejsce nr 2) Magister filologii polskiej. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie. Przepracowała 36 lat w oświacie jako polonistka. W tym czasie kilkukrotnie pełniła funkcję dyrektora szkoły. Od wielu lat działa społecznie w grupach charytatywnych. Za tę działalność w 1980 roku otrzymała „Odznakę Przyjaciela Dziecka”, nadaną jej przez Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie. W latach 2004-2008 była członkiem Rady Nadzorczej Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu. Od dwóch kadencji działa w Komitecie Domowym własnej nieruchomości na terenie dzielnicy „Chabry”, w różny sposób pomagając mieszkańcom „Desek” m.in. w akcji wyodrębniania mieszkań. Jest matką trójki dzieci i babcią siedmiorga wnucząt.

danutagrela-212x300Danuta Grela – kandydatka do Sejmiku Województwa Opolskiego (okręg nr 1 miejsce nr 11) Posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne. Prowadzi własną firmę. Jest współorganizatorem wielu uroczystości patriotycznych na terenie Śląska Opolskiego. Deklaruje poparcie dla programu prorodzinnego i wartości chrześcijańskich. Jako Radna Sejmiku Wojewódzkiego chciałaby się skupić na tworzeniu miejsc pracy i wspieraniu polskiej przedsiębiorczości na Opolszczyźnie. Materiały wyborcze znajdą Państwo na stronie Okręgu Opolskiego LOS: www.opolskie.lospolski.pl z poważaniem, Przemysław Piejdak

  1. moher
    | ID: ffef7297 | #1

    Trzeba sprawdzić czy poszczególni kandydaci nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa gospodarcze.

Komentarze są zamknięte