„Tajna jawność” i czas na areszt dla Kiszczaka!

Redaktor5

Michnik_KiszczakWczoraj warszawski Sąd Apelacyjny postanowił nieudolnie ukryć przed opinią publiczną przebieg posiedzenia w sprawie komunistycznego zbrodniarza Czesława Kiszczaka. Bogusław Czerwiński, prokurator IPN w wywiadzie dla wPolityce.pl na temat postawy sądzonego stwierdził, że „podstawową zasadą procesu karnego wymiaru sprawiedliwości jest zasada jawności. Moim zdaniem opinia publiczna ma prawo wiedzieć, szczególnie w takiej sprawie, co się dzieje”.

Sąd Najwyższy dawno przesądził o generalnej jawności postępowań karnych

Tymczasem „niezawisłość” sędziowska nie może rozciągać się bezgranicznie na sposób prowadzenia rozprawy, ani na zarządzenia, które stoją w sprzeczności z Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., która weszła w życie w III RP 19 września 1993 r. (Dz.U. 1993 nr 61 poz. 284).

28 marca 2012 r. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w Izbie Karnej wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego uznał uchwałą składu siedmiu sędziów,

 

cyt.

„1. W postępowaniu karnym jawne są posiedzenia, na których sąd
„rozpoznaje lub rozstrzyga sprawę” w rozumieniu art. 42 § 2 ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.
1070 ze zm.).

2. Pojęcie „sprawa”, interpretowane przy uwzględnieniu treści art. 45
ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, oznacza sprawę w zakresie
głównego przedmiotu postępowania, a także kwestii incydentalnej, która
związana jest z możliwą ingerencją w sferę podstawowych praw
zagwarantowanych przepisami Konstytucji.

3. Wyłączenie jawności posiedzenia, na którym sąd rozpoznaje lub
rozstrzyga sprawę, dopuszczalne jest jedynie w wypadku przewidzianym w
ustawie (art. 42 § 3 u.s.p.)” (sygn. I KZP 26/11).

 

Przytoczenie sentencji orzeczenia Sądu Najwyższego jest konieczne z uwagi na edukację obywatelską. Nagminnym jest bowiem, że osoby zainteresowane wynikami pracy sądów są bezprawnie usuwane z sali sądowej ze szkodą dla swoich praw podstawowych. Z orzeczenia wynika również bezspornie, że wczorajsze posiedzenie w sprawie komunistycznego zbrodniarza Czesława Kiszczaka powinno mieć charakter jawny.

Kiszczak do aresztu

Sąd Apelacyjny w Warszawie powinien dawno umieścić Czesława Kiszczaka w areszcie, a nadto zarządzić jego doprowadzenie na rozprawę. W areszcie powołany przez sąd zespół biegłych mógłby wydać opinię co do jego stanu zdrowia. Warto dodać, że jedynie brak jego świadomości stawianych zarzutów mógłby mieć wpływ na zawieszenie postępowania. Do tego za umieszczeniem Kiszczaka w areszcie przemawia wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez niego zarzuconego mu czynu, brak stawiennictwa na posiedzenia sądu czy nieuzasadnione uchylanie się od zleconych badań.

Jego żona Maria Korzonkiewicz – Kiszczak, „doktor nauk humanistycznych, magister ekonomi (pisownia oryginalna za stroną www.kiszczak.pl – przyp. aut.),” w wywiadzie dla Super Expressu stwierdza, cyt.

„(…) mój mąż nie mówi, stracił głos i jest z nim coraz gorzej. On nic nie powie. Nie rozmawia. Nie wychodzi z domu. Nic do niego nie dociera. Mamy kontakt z kardiologiem, ale muszę powiedzieć, że z moim mężem nie jest dobrze. Nie jest w stanie dojechać na badania (…)”.

 

Tymczasem zbrodniarz komunistyczny Czesław Kiszczak jest zobowiązany do poddania się:

– oględzinom zewnętrznym ciała oraz innym badaniom nie połączonym z naruszeniem integralności ciała, w szczególności wolno od podejrzanego pobrać odciski, fotografować go oraz okazać w celach rozpoznawczych innym osobom (art. 74 § 2 pkt. 1 kpk);

– niezbędnym dla postępowania badaniom psychologicznym i psychiatrycznym oraz badaniom połączonym z dokonaniem zabiegów na jego ciele, z wyjątkiem chirurgicznych, przeprowadzanych przez uprawnionego do tego pracownika służby zdrowia z zachowaniem wskazań wiedzy lekarskiej, jeśli nie zagrażają zdrowiu podejrzanego; w szczególności podejrzany jest obowiązany poddać się pobraniu krwi, włosów lub wydzielin organizmu (art. 74 § 2 pkt. 2 kpk).

W polskich zakładach karnych mamy bezpłatny dostęp do opieki medycznej. Proponuję, aby towarzysz Kiszczak trafił do Zakładu Opieki Zdrowotnej Aresztu Śledczego w Warszawie na Rakowieckiej – Oddział Psychiatrii Sądowej. Tam – podobnie do ściganych nazistów, aresztowanych wielokrotnie w Niemczech czy we Włoszech – będzie szybko zdiagnozowany, a nadto fachowo leczony.

Podsumowanie

Towarzysz Kiszczak może uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach sądowych. Do wyboru – przywieziony w karetce albo samochodem więziennym. Na stojąco, leżąco lub siedząco. Skoro uprawniony jest znak równości między nazizmem a komunizmem, a zaawansowani wiekiem naziści są sprowadzani bez względu na wiek przed sąd … to czas na stosowanie tych samych standardów w odniesieniu do komunistycznych zbrodniarzy. Należy to zrobić jawnie, publicznie w zgodzie z orzeczeniem wymienionego Sądu Najwyższego. Koniec i kropka!

Adam Słomka
Przewodniczący KPN-NIEZŁOMNI,
poseł na Sejm RP (1991-2001)

 1. MAX HISTORIA WIEKOW
  | ID: 0e8f40a5 | #1

  Bandyte osadzi Pan Bog…tutaj na ziemi nie ma sprawiedliwosci !!!

 2. Irena
  | ID: 193517de | #2

  Tutaj, na Ziemi, sprawiedliwości sie nie doszukasz,tak mówila moja śp.Mamusia. To prawda.

 3. | ID: 042083dd | #3

  Szanowni!
  Takie komentarze są zapewne prawdziwe, ale ja bym bardzo prosił aby tego typu myśli jednak nie upubliczniać. Co nowego one wnoszą do sprawy?
  Bardzo proszę o pomysły typu:
  1. Co należy zmienić aby tak nie było?
  2. Jak należy takie zmiany wprowadzić?

  A dyskusja powinna być o tym, które ze zmian będą skuteczniejsze, oraz w jakiej kolejności należy je wprowadzać.

 4. Eleonora
  | ID: 4ff5a20d | #4

  @Jacek

  Szanowny Jacku!

  ad1) Nalezy iść na wybory ( kandydatów naszych marzeń znajdziesz pod artylułem)

  http://ngopole.pl/2014/10/29/wystartuje-w-sumie-241-tys-kandydatow-w-wyborach-samorzadowych/#comment-87705

  ad2) Takie zmiany żeby wszystko zostało po staremu
  jak ongiś w Magdalence

  http://unsinn.blox.pl/resource/teczka.gif

  Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie!

 5. | ID: a7e44eed | #5

  Co tu zrobić, aby nic nie robić? Sprawa gen. Kiszczaka w Sądzie

  http://www.ubezpieczenie.biz.pl/2014/10/28/gra-na-czas-sad-nie-chce-sadzic-generala-czeslawa-kiszczaka/

Komentarze są zamknięte