Archiwum

Archiwum dla 18/10/2014

Teatrzyk Zielony Śledź: Na dywaniku

Niezależna Gazeta Obywatelska

Małgorzata ToddPrawdy bywają różne, ale ich różność polega tylko na stopniu domieszki fałszu. „Prawda” jako organ KC KPZR była czystym zakłamaniem. Obecnie obserwujemy wyraźny nawrót do radzieckich wzorców. Uzasadnione podejrzenia budzą niekiedy przymiotniki podpierające prawdę. Bo co znaczy „Polska prawda”? Czym różni się od tej zwyczajnej? Czytaj więcej…

Arkadiusz Wiśniewski: Hasło mojej kampanii to – Opole Działania!

Niezależna Gazeta Obywatelska

image-Kierowanie ponad 100 tys miastem to poważna sprawa. Dlatego ważne jest dokładne zbadanie nie tego co kandydaci obiecują, że zrobią – ale wiarygodność tzn. to co robili do tej pory.

Chciałbym zaoferować mieszkańcom Opola swoje doświadczenie – byłem wiceprezydentem odpow. za sprawy gospodarcze i udało mi się ściągnąć dużych inwestorów i stworzyć nowe miejsca pracy. – mówił na dzisiejszej konferencji na Wyspie Bolko Arkadiusz Wiśniewski Czytaj więcej…