Nasz news: Limit na kampanię wyborczą prezydenta Opola wynosi 68 tys. zł

Niezależna Gazeta Obywatelska2

Plakaty Sawickiego i JakiegoKomitety wyborcze mogą wydatkować na agitację wyborczą wyłącznie kwoty ograniczone limitami ustalonymi w przepisach kodeksu wyborczego. Co ważne limity w wyborach radnych oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast sumują się.

W przypadku wyborów samorządowych (do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw) limit wydatków na agitację wyborczą ustala się, mnożąc kwotę przypadającą na jeden mandat radnego przez liczbę mandatów przypadających na okręg (okręgi), w których komitet zarejestrował kandydatów.

Limit wydatków na kampanię wyborczą szefa gminy (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) w jednostkach liczących do 500 tys. mieszkańców oblicza się, mnożąc liczbę mieszkańców przez kwotę 60 groszy.

Kwota przypadająca na jeden mandat radnego wynosi:

– w wyborach do rady gminy w gminach liczących do 40 000 mieszkańców – 1.000 złotych;
– w wyborach do rady gminy w gminach liczących powyżej 40 000 mieszkańców oraz w wyborach do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy – 1.200 złotych;
– w wyborach do rady powiatu – 2.400 złotych;
– w wyborach do rady miasta w miastach na prawach powiatu – 3.600 złotych;
– w wyborach do sejmiku województwa – 6.000 złotych.

PKW dokonała stosownych wyliczeń dla wszystkich gmin oraz miast na prawach powiatu publikując tabelę zatytułowaną: „Limity wydatków na agitację wyborczą w wyborach do rad gmin/miast oraz miast na prawach powiatu oraz w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta”. Z niej dowiadujemy się że limit na kampanię prezydenta Opola wynosi 67 990 zł, gdyż Opole ma niewiele ponad 113 tys. mieszkańców według PKW.

Poniżej podajemy link do źródła, czyli do strony PKW.gov.pl

  1. Irena
    | ID: ba445604 | #2

    Tak myśle.Czy to dużo, czy też mało. 60 groszy na głowe,mowiac potocznie.Czy, kwota 67990zł wystarczy dla Opola? Znajac rozmach wszelkich reklam, to trzeba odpowiedziec, ze raczej – nie wystarczy.Pozyjemy,zobaczymy.

Komentarze są zamknięte