Łosie ocalone

Autor Obywatelski

WWF_losie

Jak informuje Ministerstwo Środowiska wstrzymano prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie przywrócenia polowań na łosie. Decyzja zapadła po konsultacjach społecznych, podczas których uczestnicy poddali w wątpliwość oficjalne dane GUS.

Przeciwko nowelizacji protestowały organizacje ekologiczne i obrońcy zwierząt. Petycję WWF (Światowy Fundusz na rzecz Przyrody) do Ministra Środowiska podpisało blisko 33 tysiące osób. W petycji czytamy:

„Decyzja o wznowieniu odstrzału łosi nie ma merytorycznego uzasadnienia, co podkreślają naukowcy z Polskiej Akademii Nauk i przyrodnicy z Państwowej Rady Ochrony Przyrody. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, w wyniku nadmiernych polowań, łoś znalazł się już raz na skraju wyginięcia. 13 lat temu wprowadzono moratorium na odstrzał, w wyniku, którego łoś został objęty całorocznym okresem ochronnym. Dzięki zakazowi łosie przetrwały w naszym kraju. Teraz Minister Środowiska chce przywrócić odstrzał łosi na zasadach, jak sprzed wprowadzenia moratorium. Przywrócenie polowań znów może zagrozić przetrwaniu łosi.”

Jak zapewnia minister środowiska Maciej Grabowski, przed ostateczną decyzją w sprawie zniesienia moratorium na odstrzał raz jeszcze, najlepszymi dostępnymi metodami oszacowany zostanie stan populacji łosia. W tym celu zwrócimy się niezależnych ekspertów o pomoc przy przeprowadzeniu tego działania – powiedział minister środowiska. Prace nad rozporządzeniem zostały zawieszone do marca 2015 roku kiedy to ma zakończyć się weryfikacja stanu populacji łosi.

Autor Grzegorz Krukowski

Komentarze są zamknięte