Aglomeracja Opolska zbada preferencje transportowe mieszkańców

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Aglomeracja Opola opole.plMiasto Opole wraz z gminami Aglomeracji Opolskiej realizuje projekt Zintegrowany Rozwój Aglomeracji Opolskiej. Jednym z dokumentów opracowywanych w ramach projektu jest Studium Komunikacyjne Aglomeracji Opolskiej. W związku z rozpoczęciem prac nad dokumentem przez Firmy TRAKO s.j. oraz PBS Sp. z o.o. informujemy, iż przez najbliższe 2 miesiące  począwszy od 7 maja przeprowadzane będą badania  m.in. dotyczące zachowań i preferencji transportowych mieszkańców AO,  napełnienia dla linii komunikacyjnych podmiejskich  i  linii przewoźników komercyjnych oraz  pomiarów natężenia ruchu.

 Podstawowym celem badań jest:

– opisanie zwyczajów transportowych i preferencji komunikacyjnych mieszkańców Aglomeracji Opolskiej;

– zgromadzenie informacji na temat wzorców podróżowania mieszkańców Aglomeracji Opolskiej;

– określenie oczekiwań w stosunku do systemu transportowego;

– identyfikacja czynników mogących skłonić do rezygnacji z podróżowania samochodem na rzecz środków komunikacji zbiorowej

Badania bezpośrednio będą przeprowadzane na ogromnej grupie uczestników (blisko 6000 osób). Planuje się przeprowadzenie badań z przedstawicielami gmin, a także w  zakładach pracy, placówkach edukacyjnych,  na trasach linii autobusowych i  w domach mieszkańców z terenu całej AO.

  1. Irena
    | ID: ab1a2414 | #1

    Słusznie.Niech badaja.A turystów nie biora pod uwage?? \

Komentarze są zamknięte