Archiwum

Archiwum dla 07/05/2014

Kartka z kalendarza: dziś mija 69. rocznica rozwiązania podziemnej organizacji NIE

Niezależna Gazeta Obywatelska

NIE była kadrową organizacja wojskowa, której zadaniem było kontynuowanie walki o niepodległość Polski po wkroczeniu Armii Czerwonej. Idea NIE narodziła się w drugiej połowie 1943 r. w Polsce jako rozwinięcie instrukcji Rządu RP na uchodźstwie z 27 września 1943 r., przewidującej zachowanie konspiracji cywilnej w przypadku nienawiązania stosunków z ZSRR. Czytaj więcej…