„Dżungla miasta. Klucz do bezpieczeństwa” Jacka Pałkiewicza

Niezależna Gazeta Obywatelska

Jacek PałkiewiczNakładem wydawnictwa Zysk ukazał się poradnik „Dżungla miasta. Klucz do bezpieczeństwa” autorstwa Jacka Pałkiewicza. Wydana na kredowym papierze praca, na 512 stronach, bogato ilustrowanych zdjęciami i wykresami, zawiera mnóstwo informacji dla wszystkich tych, którzy chcą uchronić siebie i swoich bliskich od niebezpieczeństw czyhających w mieście.

O zagrożeniach jakie czyhają w miastach najlepiej świadczą statystyki przestępczości w Polsce. Co 54 sekundy następuje interwencja policji, co 4 minuty ma miejsce kradzież z włamaniem, co 108 sekund ma miejsce przestępstwo, co 30 minut dokonywana jest kradzież samochodu, co 11 godzin zabijany jest człowiek, co 10 minut dokonywany jest gwałt. Po ulicy najniebezpieczniejszym miejscem są szkoły. Co roku 3% Polaków pada ofiarą przestępczości.

W pierwszym rozdziale Pałkiewicz poruszył zagadnienia bezpieczeństwa indywidualnego, podkreślając wagę pomocy sąsiedzkiej i współpracy z policją, nieufności wobec obcych, i permanentnej inwigilacji przez sieci monitoringu. W pierwszym rozdziale znalazły się porady jak unikać i jak reagować w sytuacjach zagrożenia.

W drugim rozdziale Jacek Pałkiewicz opisał zasady zapewniania bezpieczeństwa nieruchomości, zwracając szczególna uwagę na szkodliwość obnoszenia się z majątkiem, potrzebę posiadania właściwych zabezpieczeń, zasady utrudniania pracy włamywaczom.

W trzecim rozdziale opisane zostały zasady przeciwdziałania i reagowania na wypadki w domu – upadki, uduszenia, utonięcia, zatrucia, wypadki w kuchni, porażenia prądem.

Unikanie i reagowanie na zagrożenia na ulicy to temat rozdziału czwartego. W rozdziale tym poruszone są tematy zabezpieczania auta, kradzieży, zagrożeń w różnych miejscach – od metra po plaże, przeciwdziałania oszustwom, wypadkom, kradzieżom. Czytelnicy rozdziału czwartego znajdą w nim informacje też o narzędziach samoobrony.

Temat bezpieczeństwa w podróży porusza rozdział piąty. Na jego kartach omówione zostały zasady wyboru właściwych biur podróży, podróży samochodem i wypadków drogowych, podróży pociągami, a także sytuacji nadzwyczajnych w podróży – w tym kradzieży czy epidemii.

Rozdział szósty opisuje zagrożenia w internecie, sposoby zabezpieczeń, internetowe przestępstwa – w tym kradzieże tożsamości i niebezpieczeństwa związane z zakupami. W rozdziale siódmym Pałkiewicz opisał miejską przestępczości – oszustwa, wyłudzenia, lichwę, kradzieże dokumentów, fałszerstwa, porwania. Sposoby unikania i reagowania w sytuacjach ekstremalnych. Rozdział ósmy poradnika dotyczy bezpieczeństwa kobiet, dzieci i osób starszych, zagrożeń, przeciwdziałania zagrożeniom i reakcji na nie.

Poradnik „Dżungla miasta. Klucz do bezpieczeństwa” kończą rozdziały o zagrożeniach, przeciwdziałaniu i reagowaniu na zagrożenia – terroryzmu, awarii przemysłowych i nuklearnych, pożarów, oraz na temat samoobrony i pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia.

Jan Bodakowski

http://www.sklep.zysk.com.pl/product/image/5335/978-83-7785-215-6.jpg

Komentarze są zamknięte