Znikające placówki Poczty Polskiej

Autor Obywatelski1

skrzynka_pocztowaPotwierdzamy, że Związek Pocztowy zwrócił się do Poczty Polskiej S.A. z wnioskiem o udostępnienie w trybie dostępu do informacji publicznej danych dotyczących liczby placówek własnych i agencyjnych posiadanych przez tego operatora pocztowego. Związek Pocztowy zawiadomił również o przedmiotowym wystąpieniu Urząd Komunikacji Elektronicznej.
Inicjatywa Związku Pocztowego jest konsekwencją dystrybuowania przez Pocztę Polską S.A. wzajemnie wykluczających się komunikatów, które wprowadzają w błąd opinię publiczną oraz mogą być uznane za czyn nieuczciwej konkurencji.

Tylko w ostatnich dniach stycznia 2014 roku Poczta Polska S.A. w publikowanych oficjalnie na swej stronie internetowej komunikatach oraz pismach wysyłanych do Związku Pocztowego wskazywała na to, iż posiada najpierw 8300, następnie ok. 7800 placówek pocztowych, aby podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Warszawie w dniu 5 lutego br. podać liczbę 7500 placówek. Wszystkie te sprzeczne informacje były przekazywane opinii publicznej w ciągu jednego tylko tygodnia. Warto nadmienić, że na kwestię wskazywania przez Pocztę Polską niezgodnej ze stanem faktycznym liczby funkcjonujących placówek pocztowych zwracała uwagę już w 2009 roku Najwyższa Izba Kontroli.

„Domagamy się od Poczty Polskiej wyjaśnienia tej sprawy oraz jednoznacznego zaprezentowania opinii publicznej informacji na temat posiadanej liczby placówek własnych i agencyjnych, zarówno w obszarach miejskich jak i wiejskich. Wnioskujemy też, aby Poczta Polska wskazała na to, ile z tych placówek spełnia wymogi obsługi dla osób niepełnosprawnych, do zapewnienia której zobowiązany jest operator wyznaczony. Wprowadzanie przez Pocztę Polską w błąd opinii publicznej oraz organu nadzoru regulacyjnego, tj. UKE jest oburzające. Żądamy od Poczty Polskie zaniechania praktyk stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji, a więc nieetycznych działań mogących mieć wpływ na decyzje Klientów o wyborze operatora, dla których kluczowe znaczenie odgrywa dostępność sieci. Oczekujemy też zdecydowanej reakcji UKE w tej materii” – mówi dr Rafał Zgorzelski, Prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych (OZPNOP).

Inf. pras., mw

  1. Irena
    | ID: af3682dd | #1

    Śżieszna sprawa,a powaznych spraw dotyczy. W ubiegłym roku nagminnie Poczta Polska zlikwidowała na wsiach wszystkie punkty pocztowe i skrzynki pocztowe.Nawet pytałam na pocztach powiatowych ,dlaczego tak sie dzieje???,
    Wioski i małe miasteczka , te ,z racji słuzbowej przemierzalam i rzucalo sie w oczy brak placówek pocztowych.
    A wiec kto z nazwiska i imienia zarządził likwidacje tych placówek?….Był to ktoś zainteresowany likwidacją Poczty Polskiej na rzecz spółki z Cypru,która pan doktor reprezentuje,

Komentarze są zamknięte