Urząd Miasta Opola szuka oszczędności na etatach

Niezależna Gazeta Obywatelska2

Opole Ratusz fot. NGOW piątek ruszyły konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Potrwają do 13 grudnia.

Według Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, samorządom potrzeba uelastycznienia organizacji pracy tak, aby mogły dostosować rozwiązania do lokalnych potrzeb i możliwości. Projekt jest dostępny tutaj.

Np. małe gminy i powiaty mają problemy związane z wyższymi kosztami działalności, brakiem wystarczającego zaplecza kadrowego, niekorzystną strukturą demograficzną czy migracjami.

„Te trudne warunki wpływają negatywnie na ich rozwój i ograniczają szanse na podniesienie jakości życia mieszkańców. Rozwiązaniem mogłoby być zwiększenie zachęt do łączenia samorządów” – przekonuje resort administracji.

Serwis Samorządowy PAP spytał samorządy, czy w związku z ustawą o poprawie jakości świadczenia usług przez JST, którą proceduje obecnie resort cyfryzacji, planują w ciągu najbliższych lat zwolnienia pracowników.

W Urzędzie Miasta Poznania redukcje zatrudnienia przeprowadzono w ubiegłym roku. Jak informuje Rafał Łopka z biura prasowego ratusza, aby zmniejszyć ponoszone przez urząd koszty wynagrodzeń, podjęto decyzję o zlikwidowaniu 82 etatów. Zwolnienia poprzedziła analiza zatrudnienia.

W pierwszym kwartale tego roku w ratuszu na umowie o pracę zatrudnionych było niemal 1,6 tys. osób. Zeszłoroczne redukcje objęły więc ok. 5 proc. pracowników.

Urząd Miasta Opola też  szuka oszczędności w wydatkach osobowych

„W ostatnich latach w związku z trudną sytuacją finansową w jakiej znalazły się samorządy, w urzędzie niejednokrotnie podejmowane były działania mające na celu ograniczenie zatrudnienia i wydatków na wynagrodzenia” – mówi naczelnik Wydziału Organizacyjnego Grzegorz Marcjasz.

Jak zaznacza, obecnie urząd jest na etapie wstępnego analizowania zatrudnienia – w magistracie i w miejskich jednostkach organizacyjnych gminy – pod kątem zmian proponowanych przez resort administracji i cyfryzacji.

„Jeżeli analiza (…), prowadzić będzie do obniżenia kosztów działalności i racjonalizacji gospodarowania zasobami gminy, podjęta zostanie decyzja o redukcji zbędnych etatów obsługowych” – wyjaśnia.

MAC proponuje zmianę przepisów w sześciu grupach tematycznych:

1.      Zwiększenie samodzielności i elastyczności działania jednostek samorządu terytorialnego.

2.      Ułatwienie współpracy jednostek samorządu terytorialnego.

3.      Zwiększenie zachęt do dobrowolnego łączenia jednostek samorządu terytorialnego.

4.      Zmiany w przepisach ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, spadku i darowizn, podatku od czynności-cywilnoprawnych, o podatku leśnym oraz o podatku rolnym.

5.      Zmiany przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska w zakresie ochrony zadrzewień i terenów zieleni.

6.      Zmiany o charakterze deregulacyjnym i doprecyzowującym w przepisach materialnego prawa administracyjnego normującego zadania samorządu terytorialnego.

Uwagi do projektu można zgłaszać na portalu MamZdanie, za pomocą skrzynki podawczej ePUAP oraz pocztą tradycyjną pod adresem Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.

tk, samorząd.pap.pl

  1. Irena
    | ID: 4f838884 | #1

    Połiowę urzędników zwolnić z pracy,a druga połowa „otrzeżwieje” .Budzet miasta wzrosnie.

  2. Irena
    | ID: 4f838884 | #2

    @NG.O.Dzieki za video pp.Gocek i Ziemkiewicz.Rozkoszni są.

Komentarze są zamknięte