Najbliższe wydarzenia w Diecezji Opolskiej

Autor Obywatelski1

Bp Andrzej Czaja1. Przygotowanie do bierzmowanie w sytuacjach nadzwyczajnych w rejonach diecezji.
W 3. Niedzielę Adwentu w katedrze opolskiej odbędzie się bierzmowanie dla dorosłych. W myśl Instrukcji Biskupa o przygotowaniu i celebracji sakramentu bierzmowania w sytuacjach nadzwyczajnych przygotowanie może odbywać się m.in. indywidualnie w parafii lub grupowo w rejonach diecezji. Wikariusz Biskupi ds. Dyscypliny Sakramentów informuje w związku z tym o terminach spotkań organizowanych przez duszpasterzy w rejonowych centrach katechumenatu:

  • Dom Katechetyczny przy parafii pw. Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła w Kędzierzynie – kolejne czwartki: 7, 14, 21, 28 listopada o godz. 19.00;
  • Dom Katechetyczny przy parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Opolu – kolejne poniedziałki od 4 listopada o godz. 19.00;
  • Dom Parafialny przy Bazylice św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie – 11, 12 i 13 grudnia 2013 r. o godz. 19.00;
  • Dom Katechetyczny przy Parafii NSPJ w Raciborzu – kolejne soboty od 9 listopada o godz. 19.00.

2. Komunikat Biskupa Opolskiego o diecezjalnych inicjatywach związanych z zakończeniem Roku Wiary.
Biskup Opolski zaprasza na adorację Najświętszego Sakramentu i Mszę św. na zakończenie Roku Wiary. Adoracja odbędzie się w katedrze opolskiej w poniedziałek 11 listopada o godz. 17.00. Ksiądz Biskup zachęca do zorganizowania podobnej modlitwy w duchowej łączności z katedrą w kościołach parafialnych diecezji.

3. Kolejne rejonowe spotkania Bractwa św. Józefa.
Terminy spotkań modlitewno-formacyjnych dla członków Bractwa św. Józefa odbędą się w najbliższym czasie wg następującego porządku: 6 listopada o godz.18.00 w Jełowej (rejon Jełowa) i 8 listopada o godz. 18.00 w Januszkowicach (rejon Krapkowice-Gogolin). W programie spotkania przewiduje się: Mszę św., konferencję formacyjną, nabożeństwo do św. Józefa oraz spotkanie przy herbacie i ciastku.

4. Kurs dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej.
W sobotę 9 listopada rozpocznie się kolejna edycja kursu dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Msza św. inauguracyjna zostanie odprawiona o godz. 9.45 w Diecezjalnym Ośrodku Formacyjnym w Opolu przy ul. Kard. Kominka 1a. Kolejne terminy zajęć to: 16, 23 i 30 listopada w godz. 9.45-14.00. 8 grudnia o godz. 14.00 przewiduje się uroczyste upoważnienie biskupie do posługi. Jako zgłoszenie wystarczy przekazać kandydatom pismo zawierające skierowanie do uczestnictwa w kursie i świadectwo moralności kandydata, które kandydat przywiezie na pierwsze spotkanie. Zwracamy się z serdeczną prośbą do duszpasterzy parafii, w których dotąd nie ma szafarzy, o roztropne rozważenie kwestii ich obecności we wspólnocie parafialnej oraz zaangażowania w posługę, zwłaszcza wobec chorych. Zgodnie z zarządzeniem Episkopatu Polski (9 marca 2006 r.) nadzwyczajnymi szafarzami mogą być mężczyźni, a także siostry zakonne i niewiasty życia konsekrowanego w wieku od 25 do 65 lat. Ich ustanowienie musi poprzedzić odpowiedni kurs przygotowawczy. Kandydaci powinni się odznaczać zaangażowaniem w życie Kościoła, wzorowym życiem moralnym oraz poważaniem wśród duchowieństwa i wiernych.

5. Nowy semestr w Diecezjalnym Katolickim Uniwersytecie Ludności Wiejskiej.
W sobotę 9 listopada 2013 r. rozpocznie się nowy semestr w Diecezjalnym Katolickim Uniwersytecie Ludności Wiejskiej w Opolu-Gosławicach. Rozpocznie go Msza św. inauguracyjna odprawiona w kościele w Opolu-Gosławicach o godz. 11.00.

6. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.
W niedzielę 10 listopada Kościół w Polsce obchodzić będzie 5. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym jako zachętę do codziennej wytrwałej modlitwy o pokój na świecie i ustanie prześladowań. Tematem tego dnia będzie Nigeria. Materiały liturgiczne (wprowadzenie, homilie, modlitwa wiernych itp.) i promocyjne zostały przekazane nieodpłatnie przez Sekcję Polską stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie do wszystkich parafii w Polsce.

7. Spotkania dla duchownych i świeckich animatorów wspólnot Dzieci Maryi.
Diecezjalne Duszpasterstwo Dzieci Maryi zaprasza na doroczne spotkania księży, sióstr i osób świeckich zaangażowanych w duszpasterstwo Dzieci Maryi, które odbędą się: 16 listopada w Winowie i 23 listopada w Raciborzu-Miedoni. Rozpoczęcie o godz. 10.00.

8. Kurs dla ceremoniarzy.
Diecezjalne duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza organizuje kurs dla ceremoniarzy. W kursie uczestniczyć może ministrant lub lektor będący uczniem szkoły średniej (ewentualnie III klasy gimnazjum), posiadający autorytet wśród młodszych ministrantów, odznaczający się gorliwością w służbie ministranckiej, dobrą moralnością i pobożnością. Zajęcia odbywać się będą w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Raciborzu-Miedoni podczas czterech spotkań weekendowych: 22-24 listopada 2013 r., 17-19 stycznia 2014 r., 14-16 lutego 2014 r. oraz 4-6 kwietnia 2014 r. (początek w piątek o godz. 18.00, zakończenie w niedzielę o godz. 13.00). Termin zgłoszeń upływa 16 listopada.

9.Europejskie Spotkanie Młodych Taize w Strasburgu.
Kolejne 36. Europejskie Spotkanie Młodych odbędzie się w Strasburgu we Francji (miasto, w którym mieści się Rada Europy, Europejski Trybunał Praw Człowieka i Parlament Europejski). W dniach od 28 grudnia 2013 do 1 stycznia 2014 roku młodzi pielgrzymi z całej Europy i spoza niej wezmą udział w animowanej przez. wspólnotę ekumeniczną z Taizé Pielgrzymce Zaufania przez Ziemię. Zapraszamy na to radosne wydarzenie serdecznie młodzież naszej diecezji. Szczegółowe informacje o spotkaniu pod adresem: http://www.taize.fr/pl_article4986.html. Punkty przygotowań w diecezji opolskiej i odpowiedzialnych za przyjmowanie zgłoszeń znaleźć można pod adresem http://www.diecezja.opole.pl/index.php/wiadomosci/aktualnosci/ogolne/2290-europejskie-spotkanie-mlodych-taize-w-strasburgu. Termin zgłoszeń upływa 17 listopada.

Hanna Honisz
Asystentka Biura Prasowego Diecezji Opolskiej

  1. Irena
    | ID: b788ac9e | #1

    Mądra akcja uczestnictwo w naukach przed bierzmowaniem. Zauwazyłam, ze gro maturzystów i studentów nie przyjęło sakramentu bierzmowania,co powoduje,że nie biorą ślubu kościelnego. Są to najczęściej jedynaczki,jedynaki,których rodzice nie przywiązywali wagi do istotnych spraw,rzutujących na dalsze życie dziecka w wierze katolickiej.

Komentarze są zamknięte