Blitzkrieg przeciwko prawu do życia w PE

Autor Obywatelski2

IMG_3005Proaborcyjne lobby w Parlamencie Europejskim chce politycznej neutralizacji Europejskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Jeden z nas”, która została wsparta już przez ok. 1.3 miniona obywateli Państw Członkowskich i która wzywa UE do zatrzymania finansowania aborcji oraz takich praktyk przemysłowych i naukowych, które prowadzą do niszczenia ludzkich embrionów.

22 października przedmiotem debaty i głosowania w Parlamencie Europejskim będzie rezolucja żądającą uznania aborcji za prawo podstawowe. Rezolucja ta wzywa Unię Europejską do finansowania aborcji w ramach swojej polityki oraz do zmiany regulacji państwowych w celu ograniczenia korzystania z wolności religijnej, wolności sumienia i sprzeciwu sumienia. Proponuje „wolną od tematów tabu” edukację seksualną w szkołach podstawowych na terenie całej UE, która musi przekazywać pozytywny obraz homoseksualizmu.
Dokument ten wykracza poza kompetencje, jakie Państwa Członkowskie przyznały UE i według których każde Państwo Członkowskie prowadzi własną politykę w tym zakresie.

Centrum prawne Ordo Iuris interweniowało już w sprawie tej rezolucji, informując polskich europosłów o daleko idących nadużyciach proceduralnych związanych z wprowadzeniem projektu do porządku obrad Parlamentu Europejskiego, a Fundacja CitizenGo zachęca do wysyłania petycji z prośbą o odrzucenie projektu rezolucji do posłów Parlamentu Europejskiego.

BP Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, Ordo Iuris, MW

  1. Irena
    | ID: c29b0fad | #1

    Petycję, z prośbą o odrzucenie rezolucji do posłów Parlamentu Europejskiego wniesmy wspólnie,Słuszna sprawa.

  2. grzech
    | ID: 746afb07 | #2

    po co zajmować sobie głowę tymi absurdami. Najprościej jest opuścić to Eurokoryto i życie wróci na właściwe tory

Komentarze są zamknięte