Kartka z kalendarza: dziś mija 188. rocznica urodzin Karola Miarki

Niezależna Gazeta Obywatelska

Karol Miarka urodził się 22 października 1825 r. w Pielgrzymowicach. Był polskim działaczem społecznym na Górnym Śląsku, nauczycielem, pisarzem, publicystą i drukarzem, a także inicjatorem utworzenia wielu polskich organizacji społecznych oraz gospodarczych. Uznawany jest za jednego z głównych budzicieli i krzewicieli polskości na Górnym Śląsku.

Pochodził z inteligenckiej rodziny – jego ojciec Antoni był, nauczycielem. Początkowo uczył się w szkole ojca, później w gimnazjach w Pszczynie i Gliwicach. W 1846 r. ukończył seminarium nauczycielskie w Głogówku, od 1850 r. w Pielgrzymowicach był nauczycielem i organistą, następnie pisarzem gminnym i sędzią polubownym. Na ukształtowanie świadomości Miarki wywarł pewien wpływ B. J. Bogedain, rzecznik nauki języka polskiego wśród Polaków, a zwłaszcza P. Stalmach i J. Chociszewski, korektorzy jego debiutanckiej powieści o początkach chrześcijaństwa na Górnym Śląsku „Klemensowa Górka„.

W latach 1861 – 1868 Karol Miarka współpracował z czasopismem „Gwiazdka Cieszyńska”. Był czynnym organizatorem śląskiego ruchu społecznego i kulturalnego, przyczynił się znacznie do nawiązania kontaktów Śląska z innymi dzielnicami Polski. W latach 1868 – 69 redagował czasopisma „Zwiastun Górnośląski”, a następnie w Królewskiej Hucie (dzisiejszym Chorzowie) wydawał „Katolika” (1869-80), jedno z ważniejszych pism walczących o polskość ludu śląskiego. Założył nakładową Księgarnię Katolicką, w 1870 r. zainicjował serię Biblioteka Katolicka, wydawał kalendarze; powołał stowarzyszenie Kasyno Katolickie, w którym od 1870 r. organizował amatorskie spotkania teatralne. Związany z niemiecką partią Centrum, przeciwstawiał się polityce kulturkampfu i germanizacji, za co był prześladowany i kilkakrotnie więziony. W latach 1875 – 1880 kontynuował działalność w Mikołowie, gdzie założył drukarnię; poza „Katolikiem” wydawał inne pisma, jak tygodnik o charakterze oświatowo – moralistycznym „Monika”. Twórczość publicystyczną i literacką traktował na równi, wiążąc je z konkretną sytuacją na Śląsku. Karol Miarka zmarł 15 sierpnia 1882 r. w Cieszynie. Pochowany został na Cmentarzu Komunalnym w Cieszynie.

Warto zobaczyć: http://www.rybnik.pl/bsip/publik/Miarka.pps

Komentarze są zamknięte