Nabożeństwo w Opolu przy relikwiach błogsławionego Wincentetego Frelichowskiego

Niezależna Gazeta Obywatelska

ZHR(1)17 września o godz. 19.00 w kościele Karola Boromeusza na osiedlu Chabry w Opolu odbędzie się krótkie nabożeństwo przy relikwiach błogosławionego ks. phm. Wincentego Frelichowskiego – patrona harcerzy, więźnia obozów koncentracyjnych. ZHR w Opolu apeluje do opolan, aby przybyli i wyrazili szacunek dla wyniesionego na ołtarze harcerza, który nawet za obozowym drutem potrafił całym życiem służyć Bogu i bliźnim.

Modlitwa o łaski za wstawiennictwem bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego oraz o kanonizację

Wszechmogący i miłosierny Boże,

Ty, który nam dajesz pasterzy według serca swego,
Uzdalniając ich do ofiarnej miłości na wzór Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza.

Napełniony taką miłością, ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski
– uczestnik cierpień Chrystusowych,
poniósł śmierć męczeńską w służbie braciom,
którzy doznali ogromu krzywd, bólu i opuszczenia.
Idąc ciemną doliną, zła się nie uląkł, lecz mężnie zło dobrem zwyciężał.

Racz Panie, za wstawiennictwem Błogosławionego Stefana Wincentego udzielić mi Łaski ….,
o która pokornie Cię proszę.
Spraw również w swej dobroci, aby ten heroiczny świadek miłości pasterskiej rychło dostąpił
Chwały Świętych.

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków,

AMEN.

tk

Komentarze są zamknięte