Post i modlitwa o pokój w Syrii u franciszkanów w Krakowie

Redaktor Obywatelski1

Kościół Mariacki w Krakowie fot. T. KwiatekW Wigilię Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (7 września) wierni na całym świecie pościeli i modlili się o pokój w Syrii i na Bliskim Wschodzie. Na apel Ojca Świętego Franciszka odpowiedzieli również krakowscy franciszkanie.

Rano zakonnicy modlili się w tej intencji w swoim gronie podczas tzw. mszy świętej konwentualnej, a wieczorem – z wiernymi pod przewodnictwem bpa Jana Szkodonia.

Biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej w okolicznościowym kazaniu mówił, że walki między ludźmi spowodowane są pychą, chęcią panowania i chciwością.

Przekonywał zgromadzonych w świątyni, że Chrystus co prawda przyniósł na ziemię pokój, ale człowiek w swojej wolności nie raz Bogu mówił „nie”.

„Człowiek jest wolny. Może przyjąć dar pokoju, ale może dar Boży zniszczyć, pomniejszyć, odrzucić. Człowiek jest wolny i może powiedzieć Bogu ‘nie’ i poddać się duchowi kłamstwa – szatanowi, który jest ojcem pychy i wszelkiej niezgody” – wyjaśniał kaznodzieja.

Bp Szkodoń w Bazylice św. Franciszka przywoływał jej patrona i innych świętych franciszkańskich związanych z tym miejscem.

„W tej świątyni wołamy do Ojca św. Franciszka. Na nowo przeżywamy ten szczególny związek, jaki jest między pokojem i dobrem. W tej świątyni myślimy o św. Maksymilianie, który tak bardzo doznał mocy nienawiści, ale dał świadectwo, że miłość jest potężniejsza niż nienawiść, że życie – dar Boga jest potężniejsze niż śmierć. Prośmy błogosławioną Anielę, niech jej świętość, jej oddanie Bogu, niech jej cierpienie fizyczne i duchowe wesprze naszą modlitwę, wesprze nasze wołanie” – błagał.

Biskup prosił też Matkę Najświętszą, aby była Królową Pokoju, aby wyprosiła wszystkim narodom dar pokoju z Bogiem, z bliźnimi, i z samymi sobą.

Na koniec homilii zwrócił się bezpośrednio do Chrystusa. „Daj światu, Jezu Chryste, Królu Pokoju, daj łaskę pokoju”.

Msza św. u franciszkanów w Krakowie o godz. 19.00 nie była przypadkowa. W tym czasie bowiem papież Franciszek modlił się z wiernymi w tej samej intencji na Placu św. Piotra w Rzymie.

o. Jan Maria Szewek

  1. Irena
    | ID: 0d975a49 | #1

    A kto z forumowiczów modlił sie wspólnie z Papiezem? Dobrze,ze chociaz Kraków pamiętał.Modlił się i pościł.

Komentarze są zamknięte