„Na własnej skórze poznałem obłudę, fałsz i nienawiść mediów do tego co polskie”

Niezależna Gazeta Obywatelska31

rodzina Fąferko– z Krzysztofem Fąferko, człowiekiem, który ma prawny zakaz podnoszenia w górę prawej ręki, rozmawia Tomasz Greniuch

Krzysztof, masz prawny zakaz podnoszenia do góry prawej ręki? Możesz dokładnie zacytować wyrok sądu w tej sprawie? Jak to w ogóle możliwe? Bo dla mnie to absurd, podobny to skeczów rodem z Monty Pythona…

Małe sprostowanie. Identyczny wyrok dostali pozostali dwaj oskarżeni, więc nie jestem jedyny. „Na podstawie art. 73 par1 kk zobowiązuje oskarżonego Krzysztofa Fąferko do powstrzymania się od wykonywania publicznie gestu polegającego na pozdrowieniu poprzez uniesienie prawej wyprostowanej ręki” – tak brzmiał ten wyrok. Na pierwszy rzut oka, może nie wydaje się to tak absurdalne, ale wystarczy się chwilkę zastanowić, ile razy w ciągu dnia, tygodnia czy miesiąca spotykając kogoś znajomego wykonuje się ręką gest pozdrowienia, ile razy się do kogoś macha, czy zasłania oczy od słońca. Każdy z tych gestów na stop klatce (zdjęciu) może się komuś skojarzyć z nazistowskim pozdrowieniem. Właśnie to słowo „skojarzenie” było podstawowym argumentem dla prokuratury i sądu, żeby zrobić ze mnie przestępcę. Przypominam jeszcze, że zostałem skazany dwukrotnie, pierwsza sprawa dotyczyła roku 2006, a kolejna lat 2007-2008.

Czyli rozumiem, że każdorazowo unosząc prawą rękę teoretycznie łamiesz prawo?

Teoretycznie tak. Ten zakaz obowiązuje mnie pod rygorem „zarządzenia wykonania pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej”. Wystarczyłoby zdjęcie, w jakiejkolwiek sytuacji życiowej, w której unoszę do góry prawą rękę np. zasłaniając się od słońca i mógłby to być dowód na to, że łamię postanowienia wyroku. Wiąże się to dla mnie z pójściem do więzienia. Dla kogoś może to być śmieszny przykład, ale na takich właśnie śmiesznych i żałosnych podstawach zostałem skazany. Sądu kompletnie nie interesowały rzeczowe argumenty, oparte o niepodważalne fakty historyczne. Sam akt oskarżenia i całe postępowanie było pozbawione jakiejkolwiek logiki. Żałosna i mierna pod względem faktów historycznych, a przede wszystkim nasączona uprzedzeniami do polskiego ruchu narodowego była opinia biegłego Dariusza Libionki, na którą tak chętnie powoływali się skazujący mnie Sędziowie. Pan dr Libionka – Kierownik Działu Naukowego Państwowego Muzeum w Majdanku to „etatowy” biegły w sprawach dotyczących polskich narodowców. Historyk, który w swojej pracy badawczej zajmuje się przede wszystkim Żydami i który w żadnej mierze nie może zostać uznany za osobę bezstronną.

Gdyby nie był to wyrok w majestacie prawa RP było by to nawet zabawne, a wyszło chyba fatalnie dla Ciebie? Jakie były konsekwencje wyroku skazującego?

Idąc na pierwszą rozprawę naiwnie wierzyłem w sprawiedliwość i byłem pewien, że moje wyjaśnienia wystarczą, aby sąd oddalił to bezsensowne oskarżenie. Z tego też powodu zrezygnowałem z adwokata i broniłem się sam. Nie mieściło mi się w głowie, że można skazać kogoś jakimkolwiek wyrokiem wyłącznie w oparciu o skojarzenia. Tym bardziej, że moje poglądy, tak jak poglądy innych polskich narodowców, nijak się mają do faszyzmu czy nazizmu. Prokuratura sobie jednak z tym poradziła, nie precyzując nawet w akcie oskarżenia o propagowanie jakiej ideologii jestem podejrzany, wystarczyło sformułowanie „publicznie propagował totalitarny ustrój państwa”. Każdy może więc sobie dopowiedzieć, czy chodzi o faszyzm, nazizm, czy może nawet komunizm.

Co do konsekwencji samego wyroku. To dla mnie jako narodowca hańbiące było samo oskarżenie o propagowanie ideologii, z którą walczyli i przez którą ginęli polscy narodowcy. Wiadomo, że również moja rodzina była narażona na konsekwencje nagonki medialnej jaka się rozpętała. Osobiście nie miałem problemów w pracy, ale już inny z oskarżonych został zwolniony z firmy dzień po ukazaniu się jednego z artykułów. Mnie wyrok uniemożliwił sprawowanie funkcji w zarządzie klubu sportowego, choć od lat działam społecznie w sporcie i mogę powiedzieć, że jestem za tą działalność doceniany i szanowany. Cieszę się natomiast, że nikt z moich bliższych i dalszy znajomych się ode mnie nie odwrócił i w żaden sposób ten wyrok nie zmienił postrzegania mojej osoby przez tych ludzi.

Przypomnijmy jednak, że w pierwszej instancji sprawa została umorzona? Wówczas o ile dobrze pamiętam media z „Gazetą Wyborczą” na czele rozpętały istną nagonkę i kampanię nienawiści i kpin w stosunku do sędziego, wydającego wyrok? Możesz przypomnieć tę sytuację?

Zgadza się. Ten werdykt był dla mnie oczywistością, potwierdzeniem prawdy i rzeczywistości. W tym miejscu chciałbym podziękować pani Sędzinie za rzetelność, bezstronność i nie uleganie medialnej nagonce.

W tym miejscu muszę przytoczyć obszerny fragment uzasadnienia. „W przedmiotowej sprawie oskarżeni nie wyczerpali swoim zachowaniem wszystkich ustawowych znamion składających się na opis czynu zabronionego opisanego w art. 256 kk. Nie zrealizowali znamion strony przedmiotowej i podmiotowej. Nie propagowali bowiem totalitarnego ustroju państwa. Nie działali z zamiarem bezpośrednim wyrażenia aprobaty dla takiego ustroju.

cela aresztu w Strzelcach Opolskich 3 maja 2008Statut stowarzyszenia ONR nie zawierał sformułowań mogących naruszać postanowienia Konstytucji RP lub wskazywać na popełnienie przestępstwa a art. 256 kk. Stowarzyszenie to zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń zwykłych i działało legalnie. Szczytnymi celami stowarzyszenia było osiągnięcie przez jego członków najwyższego poziomu wartości duchowych poprzez pracę dla Narodu, Jego wielkości i potęgi, praca dla Polski, którą członek ONR pojmuje jako pracę dla całego Narodu, obrona polskości, odrodzenie i pielęgnowanie wartości zgodnych z duchem tradycji polskiej i kultury łacińskiej.

Delegacja członków ONR złożyła kwiaty pod Pomnikiem Czynu Powstańczego oddając hołd bohaterom walczącym o polskość Śląska Opolskiego. Wykonany został gest pozdrowienia nawiązujący do „rzymskiego salutu”, stanowiący pozdrowienie członków stowarzyszenia. Wypowiedziane zostały słowa: „Chwała bohaterom”, a nie słowa „Hail Hitler”.

Przyjęcie założenia, iż oskarżeni propagowali totalitaryzm prowadziłoby do braku spójności i logiki. Z jednej strony należałoby bowiem uznać, że krzewili oni wzorce patriotyczne, a powstańców, którzy walczyli o polskość Śląska Opolskiego uznawali za bohaterów i oddawali im cześć, a z drugiej strony popierali totalitaryzm, którego odmianą był faszyzm, krzewiony przez Adolfa Hitlera.

Zdaniem Sądu oskarżeni nie propagowali totalitaryzmu, gdyż nie upowszechniali, nie szerzyli wiedzy o tym ustroju, jego zasadach, celach i sposobach realizacji. Nie zachęcali do wprowadzania go w życie poprzez przekonywanie do niego, podkreślanie zalet i przemilczanie wad…

…Mimo, iż znacznej części społeczeństwa gest ten kojarzy się z nazizmem, którego Polska była jedną z ofiar, to nie można tracić z pola widzenia jego genezy, o której była mowa wyżej. Dowody przeprowadzone w postępowaniu wskazują, iż oskarżeni odcinali się wyraźnie od niechlubnych dziejów nazistowskich Niemiec. Czcili oni pamięć polskich bohaterów i wyrażali patriotyczne poglądy, iż Śląsk Opolski winien być zawsze polski (…)”.

I najważniejsze zdanie: „Należy podkreślić, iż nie można przesądzić o winie i sprawstwie oskarżonych na podstawie domysłów, odczuć większości, skojarzeń. Liczą się bowiem obiektywne fakty, poparte dowodami”.

Po tym orzeczeniu „Gazeta Wyborcza” wpadła w prawdziwy szał i zaczęła nakręcać totalną paranoję, w czym jest prawdziwym mistrzem. Oberwało się sędzinie, która na własnej skórze przekonała się jaka  jest cena za uczciwość i nie uleganie politycznej poprawności.

Doszło już do takich absurdów, że sąd zdelegalizował brzeski ONR, choć ten dwa lata wcześniej przestał istnieć z powodów formalnych, który to fakt stwierdzało pismo dostępne w brzeskim Starostwie przez cały ten czas.

NGO 7 jedynkaCzyli stałeś się ofiarą politycznej poprawności? Stanąłeś w jednym szeregu ze śp. doktorem Dariuszem Ratajczakiem, i innymi, których „Gazeta Wyborcza” zawodowo i społecznie „zniszczyła”?

Zdecydowanie mogę tak o sobie powiedzieć. Ten wyrok był sprawą typowo polityczną i światopoglądową. Daleko mi do porównywania się z tak wielkim człowiekiem jakim był dr Dariusz

Ratajczak, ale dzięki moim doświadczeniom z sądem, a przede wszystkim z „Gazetą Wyborczą” i pokrewnymi jej mediami, jestem w stanie zrozumieć tragedię tego człowieka. Człowieka zaszczutego przez media, bez możliwości i prawa do obrony, wyrzuconego na bruk za próbę rzetelnego, a co za tym idzie niepoprawnie politycznego, badania historii. Miałem ten zaszczyt, że poznałem pana Ratajczaka i wiem jak prawym był człowiekiem. Na własnej skórze poznałem obłudę, fałsz i nienawiść mediów z w/w gazetą na czele do wszystkiego co polskie.

Cały wywiad dostępny w siódmym wydaniu papierowym NGO [pobierz pdf na maila]

 1. Anonim
  | ID: d4a39492 | #1

  Nawet idiota wie, że po doświadczeniach II wojny światowej gest pozdrowienia w postaci wyciągniętej w górę prawej ręki tzw. „salut rzymski” ma jednoznacznie negatywne konotacje. I nie trzeba do tego żadnych biegłych z tytułami naukowymi.

 2. z Niemodlina
  | ID: 63882888 | #2

  @Anonim
  Równie dobrze można zadać pytanie, czy w Indiach i dalekim wschodzie po II wojnie światowej zrezygnowano z używania symbolu swastyki ??? bo komuś może się ów symbol kojarzyć z Hitlerem, który bezprawnie przywłaszczył sobie ten symbol ??
  Polscy Patrioci właśnie w taki sposób, a nie inny, wykonywali ten tzw. „salut rzymski” jeszcze przed II wojną światową i dziś co najwyżej używanie takiego gestu PRZEZ NIEMCÓW może budzić sprzeciw i protest, a nie gdy używają go polscy Patrioci.

 3. obiekt x
  | ID: 00cf1e43 | #3

  Skin gada ze skinem. Pogadaj z Żydem i to najlepiej z Sayeret Matkal. Zobaczysz, czy przekonasz go siła swoich argumentów? :-D

  A sędzia M. Marciniak to baba, z która nikt nie chce utrzymywać kontaktów, miała być usunięta z zawodu za lewe zaświadczenia lekarskie, zaś jej mąż został usunięty, bo pobił kolegę po fachu, łamiąc mu nos, za co został skazany. Taki to autorytet ale za to z Niemodlina.

 4. Anonim
  | ID: d4a39492 | #4

  @z Niemodlina
  Są tacy, do których nie docierają nawet najprostsze komunikaty i trzeba im tłumaczyć oczywistości – w naszej strefie kulturowej i cywilizacyjnej po takich doświadczeniach historycznych ten gest stracił swoje pierwotne znaczenie i został zdeprawowany. Indie nie są w tej strefie i nie mają takich doświadczeń. Rozumiemy !?

 5. kominiarz
  | ID: c1d2a085 | #5

  @obiekt x
  a co obchodzi mnie Polaka to, co na ten temat mają do powiedzenia Żydzi? Wali mnie to!!! Niech sobie w Israelu prezentują swoje mądrości i tam pouczają swoich Icków i Mośków.

  @z Niemodlina
  Bardzo dobrze powiedziane – gdyby Hitler przywłaszczył sobie salutowanie dwoma palcami, jak miało to miejsce jedynie w polskiej armii, to czy dzisiaj byłby to gest zakazany i faszystowski? Paranoja…..

 6. Anonim
  | ID: d4a39492 | #6

  @kominiarz
  Tak byłby. I opierajmy się w tej sprawie na twardych faktach a nie na mglistych domysłach.

 7. z Niemodlina
  | ID: 63882888 | #7

  @Anonim

  Rozumując w ten sposób, tylko czekać, aż szajka z PO przyjmie ustawę, umniejszającą winę Niemiec i zrzucającą część odpowiedzialności na Polaków, którzy przyczynili się do rozpoczęcia II wojny światowej!! :) Dziś to co wydawało się jeszcze kilka lat temu nierealne, jest właśnie na naszych oczach realizowane przez szajkę z PO i Donalda T. Teraz może wydawać się to komuś niemożliwe,ale kto wie czy gdyby do roku 2019 dotrwał reżim Donalda T. nie przyjęto by wówczas skandalicznej ustawy z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej ??? a czapki rogatywki też byłyby faszystowskie ?? Opierając się na twardych faktach, można stwierdzić,że to co tu wypisujesz z obiektem to PARANOJA właśnie. Mgliste domysły to czytałeś w książkach Grossa. Jakoś inne symbole i gesty powszechnie używane, nie zostały zdeprawowane w wyniku ich profanacji przez szaleńców i to na masową skalę, dlaczego więc przedwojenny gest tzw. salut rzymski w wyniku jego profanacji przez szaleńca, miałby przez to stracić swoje pierwotne znaczenie ??

 8. bers
  | ID: a888f545 | #8

  „A sędzia M. Marciniak to baba, z która nikt nie chce utrzymywać kontaktów, miała być usunięta z zawodu za lewe zaświadczenia lekarskie, zaś jej mąż został usunięty, bo pobił kolegę po fachu, łamiąc mu nos, za co został skazany. Taki to autorytet ale za to z Niemodlina.”

  Jako ciekawostka – to właśnie sędziemu, który wydał wyrok w sprawie salutu, mąż Pani sędziny połamał nos. Sytuacja ta miała miejsce po umożeniu postępowania przez Panią Marciniak, a przed ogłoszeniem wyroku skazującego przez tegoż sędziego;)

 9. kominiarz
  | ID: c1d2a085 | #9

  @Anonim
  Piłeś coś, paliłeś jakiś wynalazek, czy tak już po prostu masz …..? Bo jeśli piszesz to na trzeźwo, to jest takie miejsce w którym mozna to wyleczyć:) Szkoda w takim razie, że Hitler nie przywłaszczył sobie znaku gwiazdy Dawida :D

 10. bers
  | ID: a888f545 | #10

  Idąc takim tokiem rozumowania Anonimie, to za propagowanie totalitarnego ustroju panstwa skazałbym wszystkich rodziców, którzy po 39 roku, a nawet wcześniej, swoim dzieciom dali na imię Adolf bądz Józef. Przecież zrobili to świadomie, a chyba każdemu te imiona kojarzą się jednoznacznie. Dzieci zresztą też bym skazał, tak samo jak tych, którzy po 39 roku nie zmienili swoich imon…

 11. Irena
  | ID: 77f15c9a | #11

  @ bers, A może trochę przesadziłeś? Polacy to katolicy,Imię Józef to kojarzy mi się w pierwszej kolejności ze świętym Józefem opiekunem Jezusa. A Adolf,to bardzo rzadkie imie. Pozdrawiam

 12. obiekt x
  | ID: ac705422 | #12

  A to Jarek Marciniak dał w twarz z powodu faszyzmu? Obie te sprawy miały miejsce znacznie później. Dał mu w twarz, bo sędzia S., który był ofiara pobicia powiedział, ze ma dość lewych zaświadczeń Marciniakowej i nie będzie za nią brał spraw.

  Umorzenie pisze się przez RZ, to tak ad personam.

  Czyli jak myślę kominiarz to Greniuch. :-D Nasz uber polski skinhead, którego mama wolała Niemca.

 13. z Niemodlina
  | ID: 63882888 | #13

  @obiekt x

  Ja myślę, że kiedyś musiałeś dostać niezły łomot od Skinheadów, że teraz tak się na nich….mścisz w internecie! :)

 14. obiekt x
  | ID: ac705422 | #14

  Jednym kiedyś zagrałem z kolegami w piłkę nożną w tramwaju linii 4 we Wrocławiu. Na końcu skroiliśmy mu glany i flayera. Wówczas weszło mi to w krew.

 15. kominiarz
  | ID: c1d2a085 | #15

  @obiekt x
  Chyba nie tylko dostałeś łomot od Skinheadów ale porządnie Ci się przy tym klepki poprzestawiały, bo piepszysz jak potłuczony Kazio :)

 16. z Niemodlina
  | ID: 63882888 | #16

  @obiekt x

  I potem się obudziłeś, a zaraz dowiemy się Chuck Norris, nazywa się Chuck Norris, bo obiekt x, było już zajęte :)

 17. kominiarz
  | ID: c1d2a085 | #17

  @obiekt x
  …..a jaka to była gra? Jakaś rozbudowana RPG czy zatrzymałeś się na etapie zwykłej zręcznościówki typu Mario Bros? :D

 18. Wołyniak
  | ID: 13bcbcfc | #18

  @obiekt x
  Słyszałeś kiedyś o takiej żydowskiej organizacji nazywającej się Betar, albo o wyrosłym z Betara Żydowskim Związku Wojskowym?
  Wiesz w jaki sposób pozdrawiali się bejtarowcy?

 19. szczur internetowy
  | ID: 408de923 | #19

  Salut rzymski można było zobaczyć wykonywany w skali masowej m.in. na pogrzebach Dmowskiego i Korfantego, (czyli jeszcze w 1939 r. nie był ten gest w Polsce niczym zdrożnym). Oprócz organizacji narodowych, salutu rzymskiego używało Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, co na skalę masową można było zobaczyć np. w Katowicach w 1937 r. na VII Zlocie tej prężnej przed wojną organizacji.
  Więcej o historii salutu rzymskiego i o tym, kto go używał w poniższych linkach:
  http://www.prawica.net/node/9671
  http://chodakiewicz.salon24.pl/80993,zakazany-temat-rzymskie-pozdrowienie

 20. | ID: 0f6e3e5a | #20

  Nie bądźcie pożytecznymi idiotami! W Polsce od ponad 200 lat obowiązują zupełnie inne zasady, niż w Europie. Przykłady. W XIX w. znaleźli się tacy światli Polacy, którzy pomogli Rosjanom rozpracować struktury i zasady stworzone przez Komisję Edukacji Narodowej – pierwsze w świecie ministerstwie oświaty. Ta pomoc zaowocowała rozwaleniem całej struktury polskiego szkolnictwa. Oczywiście nie przeszkodziło to przejąc jej zasady w Rosji i Niemczech.

  W PRL-u, który był historią wewnętrznych walk różnej maści lewaków i komunistów, o czym polskie społeczeństwo nie miało pojęcia (wybito mu inteligencję w II wojnie), naród traktowany był jak mięso armatnie do załatwianie partyjnych interesów. Prawica nie istniała. Kontakty niepodległościowców i patriotów uwiarygadniały tylko nową kastę i nowy ustrój, o czy też większość patriotów nie wiedziała.

  Na początku lat 90-ych, byłem świadkiem „dyskusji” w Radio Opole. Dyskutowano, czy można kląć na antenie radia…

  Podobnie dzieje się dziś z „dyskutowanym” – „pozdrowieniem rzymskim”. Otóż po II wojnie nabrał on tak jednoznacznego wyrazu, że kontynuowanie go przez Polaków jest niczym innym, jak popieraniem niemieckiej polityki historycznej na polskiej ziemi. Mało tego, jest naiwnym podkładaniem się! W polityce bowiem jest tak, jak na rybach: najpierw się podkarmia rybki, a potem siecią łowi… Czy myślicie drodzy narodowcy, że obronicie swój salut i jego historię (pogrzeb Dmowskiego, Korfantego itd), gdy np. kilka gazet niemieckich, czy angielskich jednocześnie opublikuje zdjęcie polskich narodowców z podniesioną prawą ręką i zamieści do tego odpowiedni komentarz?! Nie wytłumaczycie się, bo nikt nie będzie was słuchał. Zostaniecie idiotami na środku pustyni – i wciągniecie w to jeszcze całą Polskę!

  W Polsce od niemal 300 lat obowiązują inne zasady i inne reguły gry, a jednocześnie nie jesteśmy wyspą na morzu, lecz państwem wciąż leżącym pomiędzy Niemcami a Rosją. Trzeba to wreszcie zrozumieć, póki jeszcze czas.

 21. kominiarz
  | ID: 45803e0a | #21

  @Genek
  No i pewnie z tych powodów ONR odszedł od kontynuowania tego o czym piszesz. Mówił zresztą o tym w którymś z wywiadów (chyba na antenie Radio Opole) T.Greniuch. Tylko czy to ,że komuś kojarzy się coś z hitleryzmem i jest „niepoprawne politycznie” ma być powodem do skazywania wyrokami sądowymi na kary więzienia? Sory ale jest to paranoja i polityczna nagonka na niewygodny dla rządzących ruch społeczny jakim jest RN. Wyspą nie jesteśmy – zgoda ale tzw. „poprawność polityczna” jest niczym innym jak wchodzenie bez mydła w tyłek wszystkim dookoła. Żydostwo w Israelu czy też Niemcy zawsze sobie znajdą do szkalowania nas jak nie ten temat, to inny więc nie ma się co draniami przejmować. Mamy nie oddychać ,bo komuś to przeszkadza i tańczyć jak nam grają?

 22. Anonim
  | ID: e8d4d6ab | #22

  @kominiarz
  Jest tak jak napisał Genek. Powoływanie się na przykłady sprzed II wojny światowej nie mają większego sensu, gdyż jak tu już wspomniano jej doświadczenia nieodwracalnie zmieniły wiele rzeczy w tym odbiór symboliki nad, którą dyskutujemy. I jeżeli ktoś kilkadziesiąt lat po wojnie dalej ją stosuje twierdząc, że nawiązuje do tradycji polskich przedwojennych narodowców to jest… idiotą. A działania GW nie mają tu nic do rzeczy.

 23. Irena
  | ID: 77f15c9a | #23

  A my mamy swoją muzykę i swoje tańce.Szanujmy swój naród, bo wówczas nas będą szanować obce nacje. Czy [email protected] A połozenie kraju jest takie jak jest,nic nie zmienimy. Co powoduje, ze nasza Ziemia to łakomy kąsek. I tak będzie zawsze.

 24. | ID: 0f6e3e5a | #24

  @Kominarz
  Piszesz dosadnie i ciekawie, ale tu kompletnie nie masz racji. To nie „komuś się kojarzy”, lecz podniesienie ręki, jako hitlerowski gest kojarzy się wszystkim. A to zasadnicza różnica. Nie chodzi też o jakąś niepoprawność polityczną, lecz rozmywanie hitlerowskiej winy. Bierzesz udział w niemieckiej polityce historycznej – chcesz tego? Pewnie nie, ale czy wiesz, że w taki sposób właśnie, jak piszesz, sam „bez myła wszedłeś w tyłek”. Nie rozumiesz!? Podnoszeniem ręki w górę zbierasz na siebie część niemieckiej winy za mordy w II wojnie. Chcesz się podzielić tą winą? Każdy ruch społeczny nie ma działać jak autystyczny twór, dla siebie i na siebie, lecz znajduje się w określonych warunkach i jeżeli chce zaistnieć i coś zrobić, musi je zaakceptować. Jeżeli nie, to prędzej czy później spotka go los Samoobrony lub w przyszłości Ruchu Palikota. No to jest chyba logiczne i normalne. Chcesz być patriotą musisz mieć oczy otwarte dookoła i nos, jak pies, bo inaczej zatrzymujesz się w rozwoju i stajesz się oblężoną twierdzą – ku zadowoleniu innych. To pokazuje nasza historia.

  Sądy. Sądy są jak koń, każdy widzi, ale w tym akuratnie przypadku miał on rację. Bo gest ten traktując jako wybryk, zneutralizował jego ewentualne polityczne skutki. Pisałem o nich poprzednio.

  Kominiarz, jeżeli chcesz działać politycznie, nie możesz zachowywać się jak słoń w sklepie z porcelaną. Jest pewien zasób wiedzy, którą trzeba sobie przyswoić. I nie ma tu zmiłuj się. Jak się nie reprezentuje żadnej siły, to tylko w cyrku można podskakiwać, dla uciechy widzów – płacą za to. Siłą jest to, co masz w rozumie. Z każdym szkalowaniem jest tak, jak z bitwą w powietrzu, jak najedziesz na cel, zostaniesz trafiony. Unikniesz, żyjesz, grasz dalej i trafiasz, do następnego uniku. I tak dalej, aż stajesz się królem przestworzy. Twój bunt jest cenny, ale nie rób z niego ofiary, bo nie chodzi tu o ofiarę. Chyba, że sam chcesz tak głupio… Zastanów się zanim nim wykonasz coś na odlew.

  I jeszcze do Redakcji: pokazanie pięknej rodziny na tle tego wywiadu jest sztandarowym przykładem naiwności i braku wyczucia proporcji. Pozdrawiam.

 25. kominiarz
  | ID: 45803e0a | #25

  @Genek

  @Anonim
  No cóż…..nie sposób nie zgodzić się i z taką argumentacją jaką przedstawiacie i w tym wypadku nie mam zamiaru upierać się ,że mam całkowicie rację. Chociaż moje zdanie na ten temat jest trochę odmienne. Zgadzam się z tym ,że podniesienie ręki (czyli tzw. salut rzymski) kojarzyć może sie wszystkim z gestem hitlerowskim. Pytanie tylko dlaczego? Bo śmiem twierdzić ,że powodem nie jest tylko wykonywanie tego gestu wraz z hitlerowskim okrzykiem. Czy któryś z Was słyszał wcześniej o tym że kiedyś był to salut rzymski ,że wykonywali go polscy patrioci? Wydaje mi się że nie i dla wielu jest to jeśli nie szokiem, to budzi niedowierzanie. Nasze pokolenie i te młodsze widywało ten gest tylko w filmach dokumentalnych z II wojny, bądź w popularnych filmach fabularnych z okresu głębokiej komuny, która z wiadomych powodów środowiska narodowe pomijała i szkalowała. Robi to również ówczesna władza dla której wyciągnieta reka jest znakomitym pretekstem do nagonki na narodowców. Jak sądzę, działacze ONR zrozumieli to i odstapiono od tego gestu. Społeczeństwu pokazuje się,że w ten sposób podnosili rękę jedynie hitlerowcy i zaraz potem ukazuje się „faszystów” z ONR że robią to samo. No sory…. ale coś tu jest nie halo… Dla mnie jest to wszystko dokładnie tak, jakby chciano żebyśmy mysleli. Nie bedę się wypowiadał czy kontynuowanie tej tradycji przez członków ONR jest słuszne czy nie, bo jest to nie moja sprawa. Postepowanie sądów w tej kwestu uważam jednak za działanie na zamówienie rządu. Jak wcześniej napisałem – szkoda ,że hitrerowcy nie użyli w swojej symbolice gwiazdy Dawida -:) Idąc tym tokiem myslenia, to przyciety wąsk również jest propagowaniem faszyzmu, bo kojarzy nam się z Adolfem i powinno się być za to skazanym przez sąd. Dobrze ,że Charli Chaplin już nie żyje. Dobrze że nie żyje również Mieczysław Karłowicz, bo skazano by go za oznaczanie szlaków górskich krzyżem niespodzianym ,który kojarzy się z hitlerowską swastyką. Dobrze że Hitler nie zapożyczył sobie również góralskiej ciupagi ,bo chyba by mnie szlak trafił -:) Nie zgadzam się Panowie we wszystkim z Wami.

 26. | ID: 0f6e3e5a | #26

  @Kominiarz
  „Czy któryś z Was słyszał wcześniej o tym że kiedyś był to salut rzymski ,że wykonywali go polscy patrioci?” Przeceniasz siebie, a nie doceniasz drugich. Ale ogólnie już trochę lepiej. Nie możesz nadal jednak zrozumieć podstawowej rzeczy, że to nie Ty wyznaczasz standardy, lecz robi to ta większość, która doświadczyła zła płynącego z tego symbolu. I ta większość w trosce o Twoją przyszłość przekazuje Ci ważną informację. Odnajdziesz ją w polskiej kulturze.

  Każdy sąd działa wg określonego systemu, nie na polecenie rządu. Czy rząd ma się zajmować hitlerowskimi gestami? Ma od tego sądy. A skoro ONR zakazał używania takiego pozdrowienia, to dlaczego, jak mniemam, jego członek lekceważy ten zakaz, a Redakcja miesza się w nie swoje sprawy? Niemcy nie mogli przyjąć gwiazdy Dawida, tak samo, jak ty nie możesz sierpa i młota. Oni mają kompleks rzymski, który zawsze odzywa się gdy zapadają na swoją chorobę zwaną niemiecką gorączką, i dlatego odwoływali się do swastyki i rzymskiego pozdrowienia. Chcieli panować nad światem. Kominiarz, źle rozumujesz! Zauważ, że przyciętego na Adolfa wąsa po wojnie nikt nie nosił, nikt też nie nadawał swojemu dziecku na imię Adolf. Gdyby żył Karłowicz, po prostu by Cię ochrzanił… Chcesz zawracać Wisłę kijem? Robili to przez cały czas komuniści i dlatego dziś dochodzi do relatywizowania wszystkiego dobrego, co zbudowano wcześniej. Hitlerowskie pozdrowienie to także symbol walki z cywilizacją chrześcijańską, z katolicyzmem i wszystkim, co faszyści uznali za sobie wrogie. Kominiarz chcesz czegoś takiego bronić? Chcesz bronić góralskiej ciupagi, a nie rozumiesz kompromitacji jaka wiąże się z obroną tego symbolu. Góralu, czy tego jest Ci żal??? Przekora prowadzi donikąd.

  Niedawno wróciłem z Zakopanego – jest piękne. Tam czuje się prawdziwą Polskę. Powiedz swoim kolegom, co chodziło Ci po głowie. Coś takiego, to dowód na zerwanie ciągu przekazu kulturowego. Poddanie się skutkom przerwania takiego ciągu, to kulturowa samotność, która zawsze prowadzi na manowce. A sposób rozumowania, który tu zaprezentowałeś, wybacz Stary, ale wymaga dużej korekty. Twoje serce bije dobrze, ale fantazja wymaga dyscypliny. Serdecznie pozdrawiam i nie obrażaj się, bo nie o to chodzi.

 27. kominiarz
  | ID: 45803e0a | #27

  @Genek
  Pozdrawiam Cię z okolic Zakopanego (bo właśnie tutaj sobie siedzę) góralskim „witojcie” i nie obrażam się jeśli do mnie ktoś mówi w ten sposób. Nie znaczy jednak ze zgadzam się ze wszystkim tym co piszesz i to nie tylko ze swojej przekory -:) Powiedzmy tak: muszę to dopiero sobie przetrawić i po swojemu poukładać po trzeźwemu :) Z tymi standartami o których piszesz ,to jest akurat odwrotnie i to ja je sobie wyznaczam tak jak dla przykładu mieszkańcy Sieniawy w ok. Nowego targu pokazali ksiedzu ceprowi ,że nie on tutaj rządzi i nie on wyznacza standarty:) Nie wierzę również w niezawisłośc sądów i w to ,że nie działają one w pewnych sprawach na zamówienie rządu. Klika komunistyczna istnieje nadal. Nie jestem członkiem ONR-u i nie dlatego bronię ich zdania odnosnie tzw. salutu rzymskiego. Moje osobiste zdanie na ten temat jest takie ,że pomimo pewnych kontrowersji staram się to wyważyć i przyznaję jednak rację narodowcom. Dostrzegam jednak pewną rację w tym co piszesz i postrzegam to jako zdrowy rozsądek ,który pomimo wszystko odrzucam. Zgoda! – może i przekora nie prowadzi do niczego ale taka niestety nasza cecha-:) Uważam ,że właśnie Podhale dzięki tej przekorze jest takie jakie jest – POLSKIE. Wiem jak wielu ludzi doznało zła od tych ,którzy posługiwali się tym symbolem ,rozumiem jego kompromitację i stad te mieszane uczucia jakie mam pisząc to wszystko. Dla ścisłości – nie tyle jestem za tym ,żeby kontynuować tradycję używania tego gestu, co bronię osób które go używały i zostały za to ukarane. Wiem , trochę to zakręcone co napisałem ale pewnie to powód deszczowej pogody i skwaszonego mleka:) Również pozdrawiam bardzo serdecznie.
  PS.
  Tak jeszcze co do kompromitacji gestu uniesionej dłoni, to powiem Ci to humorystycznie jak ja to widzę: ktoś „zepsuł” mi Marynę i mam jej nie tykać? No moze i tak….

 28. | ID: 873fc645 | #28

  @Kominiarz
  Przykład Maryny jest bobry, ale musisz wiedzieć, że „zepsuta” Maryna jest już jak stara margaryna. Zawsze kiedy będziesz ją „używał”, ona będzie psuła Ciebie. Dlaczego? Używaniem „używanej” wyrażasz aprobatę tego, co zrobiła wcześniej.
  Podobnie jest z gestem siły, który ma wprawdzie korzenie rzymskie, został już tak skompromitowany przez Niemców, że powinno się go zostawić im na pamiątkę. Na wieczna pamiątkę. Tak samo, zresztą, jak Marynę, temu, kto ją „zepsuł”. Nie dawaj się wodzić za nos. Jesteś Polak i Góral!
  Pozdrów Zakopane i Tatry!!

  A, może jeszcze jedno. Opowiem Ci pewien kawał.
  Idzie baca z synem (Jątkiem) na zabawę. Wchodzą do środka. Ludzie się bawią. Baca powiada:
  – Jątek, daj tymu w pysk.
  – Komu?
  – Łobojętnie komu.
  – Co wy, ojciec!
  – Daj w mordę!
  Jątek podchodzi daje w mordę pierwszemu lepszemu, potem wraca do ojca i ponownie pyta:
  – Ojciec, łoco chodzi?
  – Widzis Jątek, duch w norodzie musi być!

  Jak będziesz jadł starą margarynę i klepał zepsutą babę, to stracisz ducha, o którego chodziło bacy. Tak samo jest z „pozdrowieniem rzymskim”. Będziesz go używał lub akceptował, zatracisz to, co polskie i to, co masz najcenniejszego.
  Kominiarz, chyba zacznę jeść oscypki, nie łoscypki.
  Hej!!

 29. | ID: 873fc645 | #29

  Pozwól, że jeszcze coś Ci dopowiem. Chyba nie zdajesz sobie sprawy, że Twoje dylematy z „pozdrowieniem” wynikają z relatywizacji pojęć i zasad moralnych, jakie wszyscy przeszliśmy w okresie komuny i III RP. Jestem od Ciebie trochę starszy, miałem więc więcej szczęścia i dlatego nie mam takich dylematów. Swoje wątpliwości zawdzięczasz swoistemu ukąszeniu przez komunę. Im kto później się urodził, tym posiada w sobie mniejszą odporność na jej działanie. To zasada.

  Kończę, bo już tekst schodzi z ekranu i pozdrawiam. Powodzenia.

 30. Irena
  | ID: 2b0236e8 | #30

  @Genek i @kominiarz . Witajcie.Bardzo mi sie Wasz dialog podoba.
  Więc kontynuujcie.Pozdrawiam z Beskidów.
  Miłej niedzieli.

 31. Ponury
  | ID: 64dad945 | #31

  Konkretnie: Nie rozumiem dlaczego gest uniesionej ręki miałby być zakazany. Bo Hitler rękę podnosił? Bo jego zwolennicy też? Zastanówcie się co oni jeszcze robili. No i co? Wszystkiego zakazać? Sikania na stojąco też? A może mamy się wszyscy obrzezać? Hitler i jego towarzysze nie byli, więc może w ramach pokuty….. Do jakich jeszcze rzeczy Żydzi i filosemici będą nas jeszcze zmuszać? Co chcą przez to osiągnąć? Ja wiem, że ich Niemcy mordowali i co z tego? Akurat ten fakt mnie nie wzrusza i jak zechcę to sobie rękę będę podnosił. Dlaczego ten gest miałby być zakazany? Łatwo udowodnić, że Hitler częściej rękę podawał na powitanie lub pożegnanie niż ją unosił. To co? Może zakaz podawania ręki?

Komentarze są zamknięte