Słomka: Biegli oceniający stan zdrowia W.Jaruzelskiego popełnili przestępstwo!

Redaktor1

Adam SłomkaPrzewodniczący KPN-OP Adam Słomka złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa m.in. poprzez potwierdzenie nieprawdy przez biegłych sądowych oceniających zdolność Wojciecha Jaruzelskiego do udziału w procesach karnych oraz wątpliwości dotyczących zagranicznego finansowania fundacji Aleksandra Kwaśniewskiego „Amicus Europae” skierowane do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta.

***

KONFEDERACJA POLSKI NIEPODLEGŁEJ
– Obóz Patriotyczny
PRZEWODNICZĄCY
Adam Słomka

 

Warszawa, 9 lipca 2013 r.

Prokurator Generalny
Pan Andrzej Seremet

 

ZAWIADOMIENIE
– o podejrzeniu popełnienia przestępstwa skierowanego przeciwko wiarygodności dokumentów [art.270 § 1-3 kk] przez biegłych sądowych wydających opinię o stanie zdrowia komunistycznego zbrodniarza Wojciecha Jaruzelskiego oraz członków zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym o skrócie WRON ;
– o finansowaniu „spotkania integracyjnego” W. Jaruzelskiego w dniu 6 lipca br. w warszawskim hotelu „Hyatt” z apologetami systemu totalitarnego ze środków uzyskanych przez fundację Aleksandra Kwaśniewskiego „Amicus Europae”, które mogą pochodzić z nielegalnego źródła.

UZASADNIENIE

6 lipca br. fundacja Aleksandra Kwaśniewskiego „Amicus Europae” zorganizowała spotkanie integracyjne apologetów systemu totalitarnego z komunistycznym zbrodniarzem Wojciechem Jaruzelskim. Według relacji mediów („Fakt”, „Super Express”) – opartych m.in. na informacjach byłego premiera Józefa Oleksego – Wojciech Jaruzelski nie dosyć, że był w dobrej formie psychofizycznej, to jeszcze wygłosił czterdziestominutowe przemówienie. W tym stanie rzeczy istnieją poważne wątpliwości, że biegli wydający do tej pory opinie na temat stanu zdrowia Wojciecha Jaruzelskiego urzędowo potwierdzili nieprawdę, aby ochronić totalitarnego satrapę przed odpowiedzialnością karną. Jest oczywistym, że Wojciech Jaruzelski jest świadom stawianych mu zarzutów, co w państwach demokratycznych umożliwia prowadzenie procesów karnych.

Opinie biegłych przeczące radykalnie rzeczywistej kondycji zdrowotnej Wojciecha Jaruzelskiego to drastyczny przykład czynu skierowanego przeciwko wiarygodności dokumentów [art.270 § 1-3 kk]. Poświadczeniem nieprawdy jest stwierdzenie faktów czy okoliczności niezgodnych z prawdą. Poświadczenie nieprawdy może polegać więc na potwierdzeniu okoliczności, które w ogóle nie miały miejsca, na ich przeinaczeniu albo na zatajeniu.

Przywołane przestępstwo może być popełnione przez osobą mającą prawny status funkcjonariusza publicznego lub szczególny tytuł prawny [upoważnienie] do wystawienia dokumentów określonego rodzaju. Zwykle chodzi o osoby obdarzone cechą zaufania publicznego posiadające kompetencję wystawienia [wytworzenia] dokumentu publicznoprawnego, któremu przysługuje domniemanie prawdziwości.

Użyte przed sądami opinie zostały przyjęte przez sędziów jako zgodne ze stanem faktycznym z naruszeniem zasady niezawisłości sędziowskiej i naruszeniem art. 2 Konstytucji RP. Sędziowie prowadzący procesy zbrodniarzy komunistycznych przekroczyli zasadę swobodnej oceny dowodów oceniając je w sposób dowolny – choć dobry stan zdrowia sądzonych zbrodniarzy komunistycznych jest faktem powszechnie znanym (m.in. podróże sądzonych zbrodniarzy do Rosji, Egiptu, rauty i spotkania towarzyskie). Z tego punktu widzenia wymaga również wyjaśnienia wpływ lub naciski sędziów nominowanych na swoje funkcje przez Wojciecha Jaruzelskiego na zawieszenie procesów członków zorganizowanej grupy o charakterze zbrojnym o skrócie WRON.

Wymaga również oceny prokuratorskiej fakt sponsorowania spotkania integracyjnego apologetów systemu totalitarnego z dnia 6 lipca br. ze środków fundacji Aleksandra Kwaśniewskiego. Bowiem wielu uczestników tego spotkania wykonywało polecenia zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym o skrócie WRON lub uczestniczyło w chronieniu komunistycznych zbrodniarzy przed odpowiedzialnością działając w jasno określonym interesie Federacji Rosyjskiej. Jeśli nawet niektórzy uczestnicy nie byli tajnymi współpracownikami aparatu represji PRL to od kilkudziesięciu lat działają w interesie obcego państwa w sposób jawny wyrządzając tym trudne do oszacowania lecz wymierne szkody, np. przez niekorzystne dla Polski zawieranie umów gazowych z rosyjskimi firmami kontrolowanymi przez reżim Putina. Nie bez znaczenia jest agresywne wspieranie interesów rosyjskich lub ukraińskich w czasach prezydentury Leonida Kuczmy przez partie postkomunistyczne, które najwyraźniej na wzór „moskiewskiej pożyczki” Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego dla rodzimej partii komunistycznej otrzymują obecnie stosowne środki za pośrednictwem różnych fundacji.

Kilka lat temu obywatel Ukrainy i zięć byłego prezydenta Ukrainy Leonida Kuczmy –oskarżany o zlecenie zabójstwa niezależnego dziennikarza Gieorgija Gongadze – Wiktor Pinczuk przekazał przez własna fundację na rzecz fundacji Amicus Europae 892 822 zł. Aleksander Kwaśniewski miał także inne powiązania z Pinczukiem – zasiada / zasiadał w zarządzie jego fundacji Yalta Europe Strategy. Wiktor Pińczuk prowadzi rozliczne interesy w branży energetycznej (gaz, produkty naftowe). Aleksander Kwaśniewski odwiedzał donatora na jego koszt na Ukrainie. Były prezydent Ukrainy jest uznawany za polityka sprzyjającego Federacji Rosyjskiej. W 2013 roku Aleksander Kwaśniewski był zaangażowany w lobbing przy prywatyzacji Grupy Azoty. Skoro konto fundacji „Amicus Europae” mogą w dalszym ciągu zasilać dotacje ze środków gromadzonych w kraju oskarżanym przez Unię Europejską o niedemokratyczne praktyki (J. Tymoszenko) szczególnie w czasie, gdy Aleksander Kwaśniewski wraz z byłym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Patem Coxem reprezentuje Unię Europejską w zabiegach na rzecz uwolnienia ukraińskiego więźnia politycznego i byłej premier Julii Tymoszenko. Bowiem finansowanie z obcych i nie zweryfikowanych źródeł działalności polegającej na organizowaniu urodzin komunistycznego zbrodniarza Wojciecha Jaruzelskiego powoduje istotne szkody dla interesu politycznego Polski.

Stąd też wnoszę jak na wstępie i domagam się objęcia postępowania, które inicjuje niniejsze zawiadomienie osobistym nadzorem Prokuratora Generalnego.

 

Z poważaniem

Przewodniczący KPN-Obóz Patriotyczny,
poseł na Sejm RP (1991-2001)
(-) Adam Słomka

  1. Irena
    | ID: 58739fc0 | #1

    Biegli lekarze tzw,sądowi, nie wykonują należycie swojej pracy. Uważam za zasadne. zgłoszenie w prokuraturze ,ale uważam,że to z urzędu prokuratura winna wszcząć postępowanie
    .A dlaczego nie wnosi?. Może się dowiemy -po kilku latach dochodzeń?

Komentarze są zamknięte