Zobacz spot Solidarnej Polski – „NOWE PAŃSTWO, NOWA KONSTYTUCJA”

Redaktor Obywatelski

Zbigniew Ziobro fot. NGOSolidarna Polska wyraża głębokie przekonanie, że zbyt wiele ważnych decyzji podejmowanych jest w sposób pośredni, przez rozmaite korporacje zawodowe czy polityków – a bez udziału obywateli. Chcemy to zmienić i przywrócić władzę ludziom – niech sami decydują kto będzie ich prokuratorem, starostą czy marszałkiem.

Nowa konstytucja – główne postulaty:
1. Czytelna odpowiedzialność i sprawna władza – wprowadzimy system prezydencki
2. Nowa ordynacja wyborcza – JOW z systemem mieszanym
3. Nowy system finansowania partii
4. Likwidacja immunitetów
5. Likwidacja Senatu i zmniejszenie o połowę liczby posłów
6. Szybki sąd dla urzędników i polityków – Sąd Odpowiedzialności Państwowej

Oddamy władzę ludziom:
1. Powszechne wybory prokuratora generalnego
2. Decentralizacja i dekoncentracja władzy
3. Powszechne wybory marszałków województw
4. Powszechne wybory starostów powiatowych
5. Wzmocnienie referendum

„Napiszmy Ojczyznę na nowo!” – to hasło Solidarnej Polski rozpoczynające debatę o gruntownej reformie państwa. Zaprosić chcemy wszystkie środowiska w kraju podzielające nasza opinię o kryzysie państwa do współpracy przy tworzeniu nowej konstytucji, która ma „oddać Polskę obywatelom” a państwo uczynić sprawną machiną rozwiązującą narastające ludzkie problemy.

Zbigniew Ziobro 

lz

Komentarze są zamknięte