Hlebowicz: 18 maja stawmy się pod konsulatem Ukrainy w Krakowie

Redaktor Obywatelski1

normal_Piotr_Hlebowicz-218 maja mija kolejna tragiczna rocznica deportacji całego narodu Tatarów Krymskich z Krymu do Azji Średniej. Dziś władze Ukraińskie robią wszystko, by pozostali w Uzbekistanie (ok. 50% populacji) nie zostali repatriowani na swoją rodzinną ziemię.

18 maja 2013 pod kilkoma dyplomatycznymi przedstawicielstwami Ukrainy w kilku krajach odbędą się pikiety protestacyjne, popierające dążenia Tatarów Krymskich do powrotu na Krym.

Apeluję do Państwa, aby w ten dzień stanąć pod konsulatem Ukrainy w Krakowie, by zadeklarować swe poparcie dla Tatarów. Prosiłbym o Państwa opinie w tej kwestii. Sprawa jest pilna, czas goni.

Piotr Hlebowicz

  1. Irena
    | ID: 455494d0 | #1

    Wszelkie deportacje,niezaleznie od nacji, są dramatyczne. A już powrót nie jest zapewniony.Wiec pikietujmy i okażmy poparcie Tatarom Krymskim do powrotu na Krym.Trzeba mieć nadzieję,że się uda.Pozdrawiam Tatarów.

Komentarze są zamknięte