Pawlakowe granaty wymiaru sprawiedliwości III RP

Redaktor1

"Sami swoi" fot. internet„Sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie” … mówi w „Samych swoich” Leonia Pawlak do syna dając mu granaty. Dziś wymiar sprawiedliwości zatracił zupełnie swoje funkcje i stał się wewnętrznym zagrożeniem dla demokratycznego funkcjonowania państwa. Detonuje pawlakowe granaty.

To my – sędziowie III RP – mamy rację i sprawiedliwość musi być po naszej stronie!

Mimo jasnych standardów demokratycznych wynikających z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i wymogu stosowania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka urzędnicy wykonujący zapis art. 2 Konstytucji RP zbliżają się do standardów Białorusi.

Lider KPN-Obóz Patriotyczny Adam Słomka znów siedzi. Pewnie dlatego, bo uznaje, że bez dekomunizacji wymiaru sprawiedliwości nie tylko nie da się niczego rozliczyć z czasów PRL, ale dlatego, że wielu dyspozycyjnych urzędników wykrzywi swoimi orzeczeniami każdą sprawę, która nie jest w interesie rządzących. Dajmy na to, że partie patriotyczne będą miały większość po następnych wyborach. Tyle, że mając władzę wykonawczą i ustawodawczą nie da się zrobić niczego przy przeciwdziałaniu władzy sądowniczej. Każdemu w tym prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu czy pozostałym 559 parlamentarzystom da się postawić zarzuty. Da się ich skazać i odebrać mandaty parlamentarne. Bo nikt i nic nie ogranicza rozpasanej niezawisłości sędziowskiej. I tak premier Donald Tusk może ogłaszać zmiany w zarządach kolejnych firm państwowych przed ich ujawnieniem przez samą firmę, a prokuratura niczego nie zauważy. Poseł Niesiołowski może atakować kogo chce, a Kiszczak odpoczywać w Egipcie. Do tego kogo interesuje to, że komisarz Janusz Lewandowski  w ostatniej kampanii obiecywał 300 mln złotych w nowym unijnym budżecie, które już niedługo trzeba będzie „z góry” oddać do wspólnotowego budżetu? O drobnych 6 milionach złotych na organizację koncertu Madonny na „basenie narodowym” nawet nie warto wspominać. Skoro wolno podejmować wymiarowi sprawiedliwości wszystkie decyzje … to wolno uniewinniać kolejnych polityków od zarzutów korupcji i sprawiać wrażenie demokracji zalane peanami publicznych mediów.

Mydlenie Polakom oczu tym, czy mają mieć sądy miejscowe … czy zamiejscowe jest skandaliczne. Sądy mają być obiektywne i skuteczne. Politowanie może budzić „pobicie ze skutkiem śmiertelnym”, gdy ktoś użył czołgu.

Monteskiusz w swoim dziele „O duchu praw” pisał, cyt. „Kiedy w jednej i tej samej osobie lub w jednym i tym samym ciele władza prawodawcza zespolona jest z wykonawczą, nie ma wolności, ponieważ można się lękać, aby ten sam monarcha albo ten sam senat nie stanowił tyrańskich praw, które będzie tyrańsko wykonywał. Nie ma również wolności, jeśli władza sądowa nie jest oddzielona od władzy prawodawczej i wykonawczej. Gdyby była połączona z władzą prawodawczą, władza nad życiem i wolnością obywateli byłaby dowolną, sędzia bowiem byłby prawodawcą. Gdyby była połączona z władzą wykonawczą, sędzia mógłby mieć siłę ciemiężyciela”.

Szacunek Adamowi Słomce należy się za to, że czynem a nie słowem obnaża patologie wymiaru sprawiedliwości. Żadne komentarze internautów wyznających postkomunizm lub postulaty Ruchu Palikota nie zmienią faktu, że każdy z nas powinien być na sali rozpraw i robić dokładnie to, co polityk KPN-OP. Warto na początek podpisać petycję do nowego ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego w sprawie uwięzionego:

http://www.activism.com/pl_PL/petycja/uwolnic-adama-slomke/43822 .

Może to niewiele da, ale edukacja obywatelska jest dziś bezcenna.

Jan Akowski
Niezależna Gazeta Obywatelska w Bielsku – Białej
ngo-BB-270x123

  1. Irena
    | ID: 0e44dbfe | #1

    Zgadzam się z autorem tekstu. Tak,edukacja społeczeństwa jest bezcenna.Podjął ją, na łamach Nowin Nyskich dyrektor pan Janusz Sanocki publikując wywiady,spotkania, a także we felietonach, jak również inni redaktorzy na łamach niniejszego NGO,Prawda jest ciekawa, na Prawicy net, tylko musimy czytać,póki jeszcze umiemy.Bo obserwując rzeczywistość,likwidację szkół,zwalnianie nauczycieli to kierunek do analfabetyzmu. i musimy sobie z tego zdać sprawę.Wszelkie głodówki w obronie lekcji historii,wszystkie marsze niepodległościowe,obchody 20 rocznicy JOW, które nie mogą się przebić do realizacji, a które zmieniłyby układ polityczny, zjazd pokrzywdzonych w Gdańsku, i wiele innych,to są przykłady,że państwo nie działa a już bezprawny jest wymiar sprawiedliwości,co na przykładzie aresztowania pana Słomki widzimy.Miejmy oczy szeroko otwarte.
    .

Komentarze są zamknięte