Będą zwolnienia w Poczcie Polskiej

Niezależna Gazeta Obywatelska2

Zapoznałem się dziś z projektem (datowanym na dzień 28 stycznia 2013 roku) Rozporządzenia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (funkcję tę przez kolejne trzy lata będzie pełniła na mocy powierzenia ustawowego – Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 roku – Poczta Polska S.A, a następnie zostanie wyłoniony operator wyznaczony w drodze konkursu na kolejne 10 lat).

Dokument ten (warunki brzegowe alokacji placówek operatora wyznaczonego) obliguje operatora wyznaczonego, tj. Pocztę Polską S. A. do utrzymywania na terenie kraju co najmniej 6759 placówek (miasta – 3332 placówek – 1 placówka na 7 tys. mieszkańców; wieś – 3427 placówek – 1 placówka na 85 km/2). Na dzień dzisiejszy minimalna liczba placówek na terenie kraju wynosiła 8240 jednostek. Projekt ten otwiera więc Poczcie Polskiej S. A. drogę do likwidacji w najbliższych latach do 1481 placówek. Wcale to jednak nie oznacza, iż wyznaczony przez państwo do świadczenia powszechnych usług pocztowych operator zamknie taką ilość jednostek, lecz będzie miał ku takim działaniom podstawy prawne, i niewątpliwie skorzysta z niego w takim wymiarze jaki uzna za stosowny.

Wiele lat temu postawiłem tezę, że Poczta Polska podzieli losy TP S.A., i bynajmniej nie wycofuję się z tego poglądu. Pewne procesy są nieuchronne i nie powstrzymają ich również skuteczne próby zawarowania Poczcie Polskiej S. A. ustawowego monopolu na świadczenie pewnych usług (przekaz pocztowy; tylko potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej w placówce operatora wyznaczonego ma moc urzędową) oraz przywilejów podatkowych (zwolnienie z VAT usług realizowanych na rzecz tzw. nadawców masowych).

Współczuję Pracownikom Poczty Polskiej S. A., ponieważ już teraz w ramach programów dobrowolnych odejść struktury tej firmy opuściło bardzo wielu dobrze wykształconych pracowników z dużym doświadczeniem zawodowym. Najbliższe lata nie zapowiadają się dla tych, którzy pozostali w jej szeregach zbyt dobrze.

Autor: dr Rafał Zgorzelski

  1. | ID: cf89bad8 | #1

    Poczta Polska,już jest nie wydolna.Jeżeli zwolnią z pracy jeszcze kilkaset pracownikow,a jedna poczta bedzie przypadała na ok.90 kilometrów kwadratowych powierzchni,to musimy zdać sobie sprawę,że wykonanie usług może być znacznie opóżnione. A dlaczego już dzisiaj nie ogłoszono przetargu na usługi a dopiero za trzy lata? Czyj to interes ?.A ciekawa jestem wysokosci opłat za przesyłki reklamowe, /w ilosciach od 100sztuk do powyżej/.Dotychczas pobierano 8/osiem groszy za 1 szt /,gdy list zwykły kosztował 1,55zł. Oczywiście,te 8 groszy płacił podmiot gospodarczy jak apteki,stomatolodzy,prawnicy a nawet IKEA podziękowania dla klientow z bonem za 20zł do darmowych zakupów. IKEA takich przesyłek wysłała 9/dziewiec/milionów,co Mazowiecki Urząd Skarbowy pisemnie potwierdził. Łatwo mozna policzyc Straty Poczty Polskiej.Dodam,ze listy IKEA winny byc uiszczone wyższą opłatą czyli 3 zł bo i cięższe były j gabarytowo wieksze.W ten sposób okradziono z przychodów PP.ale za przyzwoleniem zarzadu PP. który taki regulamin opracował.

  2. paweł
    | ID: 7ac9d1b8 | #2

    …….

Komentarze są zamknięte