XII edycja Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne do zgłaszania  kandydatów do XII edycji Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wypełnienia wniosku o przyznanie nagrody i przesłanie go na adres e-mail [email protected]. Wniosek powinien zawierać dane personalne kandydata, opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie Nagrody, a także zgodę kandydata na zgłoszenie (a w przypadku kandydatur pośmiertnych zgodę najbliższej rodziny). W przypadku zgłoszenia kandydatury własnej należy przedstawić co najmniej jedną rekomendację, instytucji, organizacji społecznej lub osoby fizycznej.

Nagrodę przyznaje Kapituła, której przewodniczącym jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Nagroda „Kustosz Pamięci Narodowej” przyznawana jest polskim oraz zagranicznym instytucjom, organizacjom społecznym i osobom za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego w latach 1939–1989, a także za działalność publiczną, zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej.

W roku 2013 przyznawane będą również nagrody pośmiertne.

Szczegółowych informacji na ten temat udziela Karolina Kolbuszewska
e-mail: [email protected], tel. (22)  581-85-78.

Więcej o Nagrodzie „Kustosz Pamięci Narodowej”

  1. | ID: 821fb034 | #1

    Skoro juz 12 edycja konkursu przed nami, to tylko wskazywac zasłuzonych,wyrózniac i odznaczać.A Kustoszy Pamięci Narodowej warto odszukać. Na szczęście pasjonatów nie brakuje.A Tych,którzy odeszli na wieczną wartę -nie wolno zapomnieć.

Komentarze są zamknięte