Czy wiesz, że…?

Niezależna Gazeta Obywatelska1

27 grudnia 1599 r. w Byczynie urodził się Christoph Süssenbach, późniejszy pastor. Studiował we Frankfurcie i w Wittenberdze. Pastorem został w wieku 20 lat. Miał też tytuł seniora i dał się poznać jako taktowny, ale trzymający dyscyplinę kapłan. W 1622 r. przetłumaczył na język polski i wydał Mały Katechizm M. Lutra z przeznaczeniem dla uczniów Szkoły Miejskiej w Byczynie. Süssenbach znał kilka języków: polski, łacinę, grekę i hebrajski. Żył skromnie, a to, czego nie potrzebował rozdawał biednym. Był człowiekiem wielkiej wiary i jedną z czołowych postaci w historii miasta i parafii ewangelickiej w Byczynie.

Pastor zmarł w 1631 r. w wieku 32 lat. Jego tablica pamiątkowa ufundowana przez A. Koelinga znajduje się w byczyńskim kościele ewangelickim przy schodach prowadzących na ambonę. Tekst w języku łacińskim i greckim w wolnym tłumaczeniu informuje:

Ku błogosławionej pamięci poświęcono

Christophowi Süssenbachowi

Pastorowi Byczyny i Seniorowi okręgu

od 1619 wigilii paschy – do roku 1631.

Ew. Jana 2,17:

„Gorliwość o dom Twój pochłonie mnie”.

Wypisał następca A. Koeling

 

Fundacja Dla Dziedzictwa

  1. kegybeer
    | ID: d4693a05 | #1

    „Był człowiekiem wielkiej wiary i jedną z czołowych postaci w historii miasta i parafii ewangelickiej w Byczynie”.
    Zapraszam wszystkich do odwiedzenia Byczyny. To miasto ma duszę i pięknieje z dnia na dzień.

Komentarze są zamknięte