Stop Korupcji napisało do premiera ws powstawania prawa pocztowego

Niezależna Gazeta Obywatelska

Mając na względzie publikacje dziennika „Rzeczpospolita” z dnia 28 listopada 2012 r. (nr 278) „Monopolista ma się świetnie”  oraz z dnia 04 grudnia 2012 r. (nr 283) „Jak powstało prawo pocztowe” powołując się na ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej i z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw wnioskuję o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Udostępnienie informacji o trybie i okolicznościach powstawania rządowego projektu ustawy Prawo pocztowe z projektami aktów wykonawczych (druk nr 801) przedstawionego przez Pana Premiera Sejmowi Rzeczpospolitej Polskiej VII kadencji w dniu 08 października 2012 r.,

2. Udostępnienie informacji o trybie i okolicznościach prac sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy Prawo pocztowe (druk nr 801) oraz Komisji Infrastruktury zakończonych sprawozdaniem Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy Prawo pocztowe (druk nr 801) z dnia 20 listopada 2012 r. (druk nr 890),

3. Odpowiedzi na pytanie, czy w którymkolwiek etapie prac powstawania rządowego projektu ustawy Prawo pocztowe z projektami aktów wykonawczych (druk nr 801) uczestniczyły podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową,

4. Odpowiedzi na pytanie czy w którymkolwiek etapie prac sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy Prawo pocztowe (druk nr 801) oraz Komisji Infrastruktury od momentu przedstawienia przez Pana Premiera w dniu 08 października 2012 r. Sejmowi RP VII kadencji rządowego projektu ustawy nowe Prawo pocztowe z projektami aktów wykonawczych (druk nr 801) uczestniczyły podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową,

5. Udostępnienie informacji czy i jeżeli tak, to w jakich okolicznościach oraz w jakim zakresie w pracach nad rządowym projektem ustawy Prawo pocztowe z projektami aktów wykonawczych (druk nr 801) przedstawionym przez Pana Premiera Sejmowi Rzeczpospolitej Polskiej VII kadencji w dniu 8 października 2012 r. wykorzystano przygotowany na zlecenie (w trybie przetargu) Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie Projekt przygotowania propozycji nowego Prawa pocztowego, w ramach projektu TF2006/018-180.01.08.06. – „Rezerwa elastyczna – Projekt: Propozycja nowego Prawa pocztowego”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej zrealizowany przez Kancelarię Łukowicz Świerzewski i Wspólnicy w Warszawie, w szczególności w jakim zakresie projekt ten został wykorzystany w pracach Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Rządowego Centrum Legislacji,

6. Udostępnienie zrealizowanego przez Kancelarię Łukowicz Świerzewski i Wspólnicy w Warszawie na zlecenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie Projektu przygotowania propozycji nowego Prawa pocztowego, w ramach projektu TF2006/018-180.01.08.06. – „Rezerwa elastyczna – Projekt: Propozycja nowego Prawa pocztowego”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,

7. Udostępnienie informacji o tym jakie działania planuje Pan Premier podjąć w związku ze wskazanymi w treści powyższego pisma publikacjami dziennika „Rzeczpospolita”.

Opole, 8 grudnia 2012 r.

Tomasz Kwiatek, Prezes Stowarzyszenia Stop Korupcji

 

Do wiadomości:

1/ Prokuratura Generalna – ul. Barska 28/30, 02 – 315 Warszawa

2/ Najwyższa Izba Kontroli – . Filtrowa 57, 02 – 032 Warszawa

3/ Krajowa Izba Radców Prawnych – Al. Ujazdowskie 18/4, 00 – 478 Warszawa

4/ Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej – Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00 – 902 Warszawa

 

 

 

Komentarze są zamknięte