Wałdemar Łysiak „Najlepszy”

Niezależna Gazeta Obywatelska

Trzecia część tetralogii łotrzykowsko-heroicznej Waldemara Łysiaka. Opowiada ona historie Polski lat 1980-1991. Waldemar Łysiak ukazuje w tej powieści okres rodzącej się wówczas „Solidarności”, kulisy PRL lat 80-tych, czas transformacji ustrojowej z komunistycznego PRL-u w „różową” III RP. Powieść doskonała, można się z niej wiele dowiedzieć o naszej najnowszej historii. Właśnie za „Najlepszego” po 20 latach pracy na Politechnice Warszawskiej wyleciał z pracy z „przyczyn ekonomicznych”.

„Żadna wydana w Polsce książka nie spotkała się w minionym roku z tak zmasowanym atakiem recenzentów jak <<Najlepszy>> Waldemara Łysiaka. Żadnej też nie potraktowano równie pretekstowo, pod pozorem oceny dzieła rozprawiając się z jego autorem (…) <<Najlepszy>> ukazał się w lipcu ubiegłego roku. W tym samym tygodniu w redagowanej przez Adama Michnika gazecie nie pojawiła się, po raz pierwszy od jej wprowadzenia na łamy, cotygodniowa „lista bestsellerów” (…). W przypadku <<Najlepszego>> sugestia ta była jednoznaczna. Zarówno na wznowionej po tygodniu liście bestsellerów „Wyborczej”, jak i na podobnych listach publikowanych przez inne pisma, książka Łysiaka nie pojawiła się ani razu! (…). Fala ataków prasowych oraz sfałszowane „listy bestsellerów” nie wyczerpują przejawów tego swoistego <<odzewu>>, z jakim spotkał się <<Najlepszy>>. W półtora miesiąca po jego publikacji Waldemar Łysiak, po dwudziestu latach pracy na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, (z czego przez ostatnie dwanaście lat był kierownikiem Katedry Historii Kultury i Cywilizacji), znalazł się na bruku. Wymówienie nastąpiło z <<przyczyn ekonomicznych>> i zapewne tylko zbiegowi okoliczności należy przypisać fakt, że niemal jednocześnie z usunięciem Łysiaka rektor Politechniki wydał także polecenie niewpuszczenia zwolenników Jana Olszewskiego do auli Politechniki, mimo iż za jej wynajęcie wniesiono już wcześniej uzgodnioną opłatę”. [Łysiak W.: Najlepszy. Chicago-Warszawa 1997, s. VII]

Powieść owa to najnowsza historia Polski, napisana językiem bardzo przystępnym, zrozumiałym dla każdego czytelnika. Waldemar Łysiak wyczerpujące poszczególne okresy, na, jakie podzielił swą powieść poczynając od roku 1980. Kończy kulisami pierwszych powszechnych wyborów prezydenckich w III RP, w rozdziale zatytułowanym „Operacja zielone jabłko”. Polecam każdemu zainteresowanemu najnowszą historią Polski.

Autor: Tomasz Sarwa, NGO Zagłębie

Komentarze są zamknięte