Jutro test posłów przy uchwalaniu budżetu państwa na 2013 r.

Niezależna Gazeta Obywatelska1

W nawiązaniu do informacji, że mimo wielokrotnych zapewnień i obietnic polityków PO ważne opolskie inwestycje takie jak budowa obwodnic Niemodlina, Nysy i Kędzierzyna-Koźla zostały wyrzucone z planów na kolejny rok – informuję, że jest sposób na rozwiązanie tego istotnego dla regionu problemu. Wystarczy zapisać te inwestycje w budżecie państwa na 2013 rok, a nie będziemy już zdani na łaskę Ministerstwa Transportu i dlatego jako poseł ziemi opolskiej dwa dni temu złożyłem poprawki do budżetu w sprawie wszystkich wycofanych obwodnic tj.: Niemodlina, Nysy, Kędzierzyna-Koźla, a także budowy drugiej części obwodnicy Opola.

Powyższe projekty to najważniejsze inwestycje drogowe w naszym województwie. Na przygotowanie dokumentacji i uzgodnień wydano łącznie prawie 20 mln zł. W przypadku odłożenia inwestycji znaczna część tych środków przepadnie.

Większość wycofanych projektów ma charakter ponadregionalny, bądź priorytetowy. W Nysie, czekającej na obwodnicę już 10 lat, krzyżują się drogi krajowe nr 46 i 41, stanowiące część tzw. Trasy Sudeckiej z Gliwic do przejścia granicznego w Kudowie Słonym. Północna obwodnica Kędzierzyna-Koźla została włączona na listę projektów priorytetowych, ponieważ ma na celu usunięcie z miasta setek przejeżdżających nim codziennie pojazdów z materiałami niebezpiecznymi z zakładów chemicznych.

Decyzją ministra Nowaka środki przeznaczone na budowę obwodnic miast zostały przesunięte na budowę autostrad i dróg ekspresowych. W ten sposób rząd, który nie potrafił wybudować obiecanych autostrad, próbuje naprawić własną nieudolność kosztem mieszkańców m.in. naszego regionu, od lat czekających na obwodnice.

Nie musi jednak tak się stać. Wystarczy, że inni posłowie naszej ziemi zaangażują się w poparcie złożonych przez mnie poprawek do budżetu na 2013 r., a sprawa obwodnic w naszym województwie zostanie rozwiązana. Głosowanie już w środę. To będzie prawdziwy test dla naszych posłów, którzy dadzą odpowiedź co dla nich ważniejsze: szyld partyjny czy sprawy regionu?

Z wyrazami szacunku

Patryk Jaki

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

 

  1. | ID: ad0a2857 | #1

    Słuszniej byłoby nie uchwalić budzetu i doprowadzić do obalenia tegoz rządu -nierządu. Ten rząd wyczerpał możliwości rozwoju państwa albo przez układy albo przez głupotę.Nie wiemy jakie są podpisane umowy w ramach UE, bo utajniono i dlatego istnieje priorytetowa konieczność odtajnienia i rozwiązania niekorzystnych umów,deklaracji ,dyrektyw. Dopóki Partia Miłości p.Tuska podejmuje decyzje,dopóty prawdy nie poznamy.Posłowie mają w rekach nasz los.A jaki on bedzie?

Komentarze są zamknięte