Cykl konferencji pod hasłem Piękno Wiary – w sztuce i nie tylko…

Niezależna Gazeta Obywatelska

Jako katolicy jesteśmy, zwłaszcza jeśli przyjęliśmy sakrament Bierzmowania, zobowiązani nie tylko naszą wiarę wyznawać, ale także umieć jej skutecznie bronić.
W dzisiejszych czasach obrona wiary może polegać na umiejętności odpowiedzenia na pytanie: dlaczego wierzę i ukazania bogactwa skarbu naszej tradycji religijnej.

Pomocne mogą być w tym katechezy, na jakie w ramach Roku Wiary zaprasza Opolskie Środowisko Tradycji Łacińskiej. Cykl konferencji pod hasłem Piękno Wiary –
w sztuce i nie tylko…
poprowadzi ksiądz Ryszard Kościelny, proboszcz parafii Matki Boskiej Śnieżnej w Dąbrówce Dolnej. Jest to kapłan od lat zaprzyjaźniony ze środowiskiem opolskich tradycjonalistów, odprawiający Msze święte także w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

Katechezy z wykorzystaniem technik multimedialnych będą odbywały się raz
w miesiącu, w Domu Katechetycznym przy opolskiej Katedrze. Pierwsza z nich odbędzie się w niedzielę, 18 listopada, o godzinie 17. Serdecznie zapraszamy!

Autor: Jacek Sitarczuk

Komentarze są zamknięte