70,6 mln zł na kanalizację w Turawie

Redaktor Obywatelski

Zakończyła się budowa kanalizacji w gminie Turawa. Za bardzo dużą sumę, bo aż 70,6 mln zł powstało 134 km sieci kanalizacyjnej, 33 przepompownie, 1800 przyłączy indywidualnych.

Siedem miejscowości w gminie zostało w pełni skanalizowanych. Za kwotę 70,6 mln zł powstało 134 km sieci kanalizacyjnej, 33 przepompownie, 1800 przyłączy indywidualnych. Sama kanalizacja nad Jeziorem Dużym kosztowała 17,8 mln zł.

Dla włodarzy gminy, turystów i właścicieli ośrodków wypoczynkowych oraz 900 domków letniskowych to dobra wiadomość. Jest szansa, że Jezioro Duże zacznie się powoli odradzać, że skończą się zakwity sinic i przykry fetor. Już w tym roku, dzięki większemu piętrzeniu wody (na poziomie 70 mln metrów sześciennych) można było rozegrać regaty śląskie w sportach wodnych.

Wójt Kampa liczy, że nad jeziora wrócą turyści ze Śląska, właściciele ośrodków wypoczynkowych chętniej będę inwestować w ich modernizację, odrodzi się narybek sandacza, z którego niegdyś jezioro słynęło, a jego brzegi nadal będą ostoją ptaków.

W Turawie, w trakcie dwudniowej konferencji zorganizowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz miejscową spółkę „Wodociągi i Kanalizacja” podsumowano efekty projektów związanych z gospodarką wodną oraz gospodarką odpadami, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

WFOŚiGW w Opolu – jak informował jego prezes, Zbigniew Figas – podpisał w sumie umowy na siedem projektów – pięć z nich dotyczyło gospodarki wodnej, dwa – gospodarki odpadami.

Oprócz Turawy-Triasu Opolskiego, swoje projekty kanalizacyjne realizowały gminy: Walce, Zdzieszowice, Ozimek i Grodów. Łączna wartość tych projektów, to 208.679 tys. złotych. Dofinansowanie Funduszu Spójności wyniosło prawie 105 mln zł, pożyczka WFOŚiGW – 50 mln złotych.

Efektem tych działań (zaawansowanych w około 80 proc.) są 343 km sieci kanalizacyjnej i podłączonych ponad 21 tysięcy osób.

Dwa projekty związane z gospodarką odpadami realizuje Zakład Komunalny w Opolu oraz ECOM w Nysie. Łączna ich wartość, to 57,6 mln złotych. Tu dopłata Funduszu Spójności wyniosła 33,5 mln złotych, a pożyczka WFOŚ – 17,3 mln złotych. Dzięki realizacji projektów 530 tysięcy mieszkańców Opolszczyzny objętych zostanie systemem zagospodarowania odpadów.

oprac: ŁŻ

za: portalsamorządowy.pl 

Komentarze są zamknięte