Bielski sąd zajmie się Palikotem

Niezależna Gazeta Obywatelska

Ogłoszenie postanowienia Sądu w przedmiocie naruszenia art. 196 i 256 kk przez Ruch Palikota odbędzie się 24 października o godz. 9:30 (sala 3). w gmachu Sądu Rejonowego przy ul. 1 Maja 9 w Bielsku – Białej.

 

 

http://ngopole.pl/2012/10/18/pawel-czyz-o-postepowaniu-sadu-w-bielsku-bialej/

 

 

 

Zastosowany w praktyce i merytoryczny eksperyment polegający na weryfikacji stosowania rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wydanej na podstawie interpretacji art. 9 Konwencji Praw Człowieka (dotyczący art. 196 polskiego kk.) trwa!

 

 

 

SSR w Bielsku – Białej Ewa Śmietańska na pierwszym posiedzeniu w tej sprawie nie zezwoliła mediom na rejestrowanie przebiegu rozprawy – czym zrodziła pewne wątpliwości o naruszenie dyspozycji art 357.1. kpk – mimo dostarczenia Sądowi w czasie posiedzenia 17.10. br. uchwały Sądu Najwyższego o sygn. I KZP 26/11, która wskazuje intencje wymiaru sprawiedliwości w tym zakresie.

 

 

 

Obecni na tym posiedzeniu Sądu dziennikarze PAP i Polskiego Radia O/Katowice byli zdumieni zachowaniem jawności i brakiem możliwości rejestrowania przebiegu postępowania sądowego.

 

http://ngopole.pl/2012/10/17/jak-wyglada-sadownictwo-przyklad-smutny-z-bielska-bialej

W kontekście ostatniej decyzji płockiego wymiaru sprawiedliwości w sprawie użycia osoby Jana Pawła II w kontekście treści pedofilskich (podobna w wymowie odmowa wszczęcia postępowania) redakcję NGO zastanawia fakt możliwej iluzoryczności praktycznego stosowania art. 196 i 256 kk.

 

Czy polski (bielski) wymiar sprawiedliwości zastosuje standardy wynikające z rezolucji 1510 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z 2006 r. w kontekście sprawy 4 Ds 785/12? Dowiemy się jutro …

Autor: Paweł Czyż

Komentarze są zamknięte