„TEN KRAJ JEST NASZ i mamy dość odwagi, aby za niego walczyć i raz na zawsze wyzwolić się z miernot”

Niezależna Gazeta Obywatelska8

Redakcja NGO otrzymała list otwarty skierowany do Prezydenta RP, Marszałka Sejmu RP,  Marszałka Senatu, Premiera Rządu RP i Parlamentarzystów. Poniżej publikujemy jego pełną treść z listą sygnatariuszy:

Obecna sytuacja finansowa, społeczna, gospodarcza i polityczna Polski skłoniła nas do wystosowania listu, gdyż z niepokojem i zatroskaniem obserwujemy narastające zło w Rzeczypospolitej Polskiej oraz brak odpowiednich reakcji osób sprawujących władzę i tych, którzy zgodnie z Konstytucją RP mają obowiązek kontrolować władzę wykonawczą i sądowniczą. Naród Polski, który jak zapewne wiecie Panie i Panowie umiłował sobie wolność, suwerenność i sprawiedliwość nie godzi się na odbieranie Mu podstawowych praw i czynienia z naszego państwa ruiny. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku nastąpił gwałtowny rozwój Polski dzięki ówczesnym mężom stanu, co nie podobało się bardzo wielu sprawującym wówczas władzę w Europie. Już w 1939 roku rozpoczął się okres niszczenia Narodu Polskiego. Założenia niszczenia Polski nie są niczym nowym. Nie jest niczym nowym opór, jaki stawia Naród Polski przed utratą swojej Ojczyzny. Całkiem nową natomiast jest sytuacja, gdzie w tak perfidny sposób i za pomocą ludzi oficjalnie sprawujących władzę czyni się likwidację Naszej Ojczyzny. Wy wszyscy, będący obecnie u władzy i w opozycji idziecie w jednym i tym samym kierunku. Walczycie między sobą tylko o to, kto ma być u steru władzy, zapominając całkowicie, po co jest ustanawiana władza i komu ma służyć. Zapewne są wśród Was osoby, którym miła jest wolna, bogata i suwerenna Ojczyzna, ale ten głos znikomej części oddanych Polsce patriotów z kręgów politycznych jest mało słyszalny, gdyż jest totalnie zagłuszany przez ludzi traktujących Polskę jak własny folwark a Naród Polski jak zło konieczne. Po katastrofie samolotu Casa pod Mirosławcem nie wdrożono żadnych zaleceń dla bezpieczeństwa państwa i okazało się, że nikt nie był winny za śmierć elity lotnictwa polskiego. Natomiast w katastrofie smoleńskiej zginęli między innymi wybitni przedstawiciele Narodu Polskiego, wśród których było całe dowództwo sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W parę godzin po tragedii na miejscu zdarzenia powinna działać polska żandarmeria wojskowa wraz ze służbami rosyjskimi, silna ekipa polskiej prokuratury, służby medyczne i specjaliści od wypadków lotniczych. Tak postępuje władza oddana swojemu krajowi, władza, która nie ma nic wspólnego z danym zdarzeniem, władza, nad którą nie ciążą żadne przewinienia zaniechania w przygotowaniu lotu, władza, która ma czyste ręce.

Piastujący wówczas w Polsce najwyższe urzędy robią natomiast wszystko, aby pokierować sprawami tak, aby nie dojść do prawdy, aby zatrzeć ślady, aby chronić własne stołki. Samo to jest już przestępstwem, za które winni muszą ponieść karę w imię sprawiedliwości społecznej, w imię zadośćuczynienia Rzeczypospolitej Polskiej i rodzinom poległych. Skoro o prawdę o katastrofie smoleńskiej upomniała się zza grobu śp. Anna Walentynowicz to oznacza, że ta prawda wkrótce ujrzy światło dzienne.

Nie sposób nie wspomnieć w tym momencie o roli, jaką odegrały w tamtym czasie i jaką odgrywają do dnia dzisiejszego media głównego ścieku i tak zwani pożyteczni idioci. To oni urabiali opinię publiczną, naigrywali się z ludzi głęboko przeżywających te chwile. Na tego typu medialną perfidię nie może być przyzwolenia.

Państwo Polskie za przyczyną ludzi obecnie sprawujących władzę stacza się po równi pochyłej we wszystkich dziedzinach życia od oświaty poprzez służbę zdrowia, obronność, gospodarkę, finanse państwa, służbę zagraniczną, wymiar sprawiedliwości jak i każdą inną. Władza zrzuca ze swoich obowiązków finansowanie wielu dziedzin zadłużając jednocześnie Państwo Polskie do rozmiarów, które to zadłużenie nie będzie mogło być nigdy spłacone. Ogranicza się armię polską, jej możliwości obronne zwiększając jednocześnie armię urzędników o 110 tysięcy w ciągu paru lat rządzenia przez ludzi, którzy za podstawowy cel postawili sobie jak najdłużej trwać przy władzy i robić wszystko, aby Polaków ograbić z wszystkiego, co jeszcze zostało. Organy Państwa i ich agendy niszczą rodzime przedsiębiorstwa przy jednoczesnym przyzwoleniu na wyprowadzanie poza granice kraju miliardów złotych przez zagraniczne korporacje i banki bez należytego rozliczenia się z fiskusem. Jesteście nawet gotowi na pozbycie się rezerw finansowych. Są to działania, których jedynym celem jest wydłużanie agonii trupa Unii Europejskiej przy pomocy polskich środków finansowych przy jednoczesnym zubożaniu Polskiego Narodu.

Nie byłoby to możliwe bez odpowiedniej, wrogiej krajowi propagandzie, manipulacji medialnej, zafałszowaniom, kłamstwami głoszonymi przez 24 godziny na dobę, rozgrzanym sądom, gotowym służyć antynarodowej władzy. Nie byłoby to możliwe gdyby Polacy mieli pełne i prawdziwe informacje, na kogo mają głosować, kto jest Polakiem a kto udaje Polaka a służy jedynie złotemu cielcowi i swym mocodawcom zza polskiej granicy. Za pieniądze polskich podatników wysyłacie polskich żołnierzy w „obronie demokracji” i do „walki z terroryzmem”, a faktycznie w interesie światowych terrorystów finansowych z USA i UE. Wprowadzacie GMO, przymusowe szczepienia pod fałszywym pretekstem, opryski chemtrails, limity świadczeń zdrowotnych i wiele innych przedsięwzięć, które można porównać z komorami gazowymi w nowoczesnej wersji a propagatorkę eutanazji awansujecie do rangi ministra. Określanie limitów dla leczenia swoich obywateli jest niczym innym jak skazywanie ich na powolną śmierć lub kalectwo. Tłumaczenie tego brakiem pieniędzy na podstawowe potrzeby obywateli przy jednoczesnym rozpasaniu władzy, zasilaniu światowych banksterów miliardami euro, utrata miliardów złotych przez niegospodarność, korupcję, złodziejstwo i lichwę jest barbarzyństwem.

Uchwalenie antypaństwowej i antynarodowej Konstytucji RP w 1997 roku było skazanie Polski na z góry zaplanowany upadek. Wystarczy wymienić Art. 220 pkt.2 Konstytucji RP, który brzmi: „ Ustawa budżetowa nie może przewidywać pokrywania deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązania w centralnym banku państwa”. Przepis ten automatycznie zobowiązuje Państwo Polskie do zaciągania wysoko oprocentowanych kredytów w światku lichwiarzy. Komu to służy i kto to uchwalił? Przy takim uporządkowaniu spraw finansowych żaden kraj nie jest w stanie normalnie rozwijać się i być samowystarczalnym i suwerennym. Lichwa światowa niszczy wszystkie kraje, które godzą się na taki stan rzeczy. Polityka władz po 1989 roku jest dobitnym przykładem działań na rzecz światowej finansjery i międzynarodowych korporacji, co prowadzi do ruiny gospodarczej, ubóstwa i zniewolenia narodu.

Naród Polski uwierzył w 1989 roku, że tym razem nowa władza zadba o rozwój kraju, o świetlaną przyszłość każdej rodziny, tworząc warunki do rozwoju kraju, do sprawiedliwego podziału wypracowanych dóbr materialnych i niematerialnych, że ich nie oszuka, że przyszedł czas na stosowanie najwyższych standardów w gospodarce, w polityce i na każdym polu działania. Polacy nie wzięli pod uwagę tego, że w 1989 roku przy okrągłym stole dokonano zdrady narodowej. Komuna podzieliła się władzą i majątkiem narodowym ze zdrajcami z Solidarności, SB-kami, tajnymi współpracownikami reżimu i różnego typu kanaliami, którzy za judaszowe srebrniki i dopuszczenie ich do władzy zdradzili Naród Polski. Ci prymitywni ludzie, bez wizji odpowiedzialności karnej, bez twarzy, bez honoru, bez poczucia człowieczeństwa bezpośrednio lub pośrednio rządzą do dnia dzisiejszego, co w efekcie powoduje upadek i likwidację Państwa.

Aby móc to realizować wprowadziliście rządy totalitarne, osadzacie w więzieniach patriotów niezgadzających się na taki stan rzeczy a gangsterów wypuszczacie na wolność. Wasze reakcje na wzrastające niezadowolenie społeczeństwa pokazują, że nie macie nic wspólnego z Narodem Polskim. Nie interesuje Was los tego Narodu w dniu dzisiejszym ani Jego przyszłość. Nie zrażacie się nawet swoimi ujawnianymi wpadkami aferalnymi będąc pewnymi, że usłużna propaganda medialna odwróci uwagę Narodu tematami zastępczymi i winni staną się bohaterami a skazani zostaną: babcia z dziadkiem za gałązki chrustu, podchmielony rowerzysta, internauci, rodzice za klapsa dla niesfornego dziecka i kibice za matoła. Panie i Panowie rządzący, to wszystko woła o pomstę do Nieba.

Odebraliście narodowi dostęp do prawdziwej informacji, wprowadzając media swych zagranicznych mocodawców a zarazem wrogów Narodu Polskiego. Jaki kraj na świecie pozwoliłby sobie na działalność wrogich mediów? Spróbujcie zainstalować na terenie Białorusi, Izraela, USA, Niemiec czy jakiegokolwiek innego państwa media ociekające nienawiścią do danego narodu, media reprezentujące obce interesy. Jest to jedynie możliwe w Polsce, gdyż klasa rządząca identyfikuje się z właścicielami tychże mediów. A kim są dziennikarze w nich pracujący? Odpowiedź jest prosta. Bardzo wielu z nich, to największy, sprzedajny margines społeczny.

Można by zapisać tysiące stron, chcąc przedstawić kompleksowo obecną sytuację w Polsce i uzależnienia w świecie oraz konkretne przyczyny. Zostawmy to na razie, aby przedstawić nasze żądania.

Jedynym rozsądnym wyjściem jest podanie się rządu Donalda Tuska do dymisji. Samorozwiązanie się Sejmu i Senatu. Wyznaczenie przez Prezydenta terminu wyborów do Parlamentu. Zapewnienie przez nowo wybraną PKW, w której zasiądą zwykli obywatele, równych szans dla wszystkich Komitetów Wyborczych, a nie tylko dla tych partii, które zostały ustanowione przy zdradzieckim, okrągłym stole. Parlament przed samorozwiązaniem się, powinien uchwalić zniesienie progów wyborczych oraz zmianę ordynacji wyborczej na taką, która będzie dawała jednakowe szanse dla każdego Komitetu Wyborczego i dla każdego kandydata. Należy wprowadzić zakaz finansowania partii politycznych za wyjątkiem składek ich członków oraz zwrot zgromadzonych środków pieniężnych i majątku do budżetu Państwa, z którego te środki otrzymali. Na listach wyborczych obowiązkowo powinny być wpisane nazwiska rodowe kandydatów wraz z ich narodowością oraz dotychczasowe przynależności partyjne. Jest to minimum niezbędne dla wyjścia z beznadziejnej sytuacji Polski na dzień dzisiejszy.

10 kwietnia 2010 roku rozpoczęła swoje toczenie kula śnieżna złożona z polskich patriotów. Kuli tej nikt nie jest w stanie zatrzymać, lecz trzeba zmienić nieco jej kierunek na narodowy, wolny od wpływu na niego klasy politycznej niszczącej kraj. Żadne zakazy czy utrudnienia w zgromadzeniach nie zatrzyma Narodu Polskiego przed odzyskaniem wolności, suwerenności i chęci stworzenia swoim potomkom godnego życia. Nie zamierzamy po 123 latach niewoli, po przelanej krwi naszych przodków poddawać się garstce ludzi niewiedzących, co to honor i odpowiedzialność za losy kraju i 38 milionów obywateli. Nie zamierzamy iść potulnie jak stado owiec na rzeź, nie walcząc o przyszłość naszej Ojczyzny. TEN KRAJ JEST NASZ i mamy dość odwagi, aby za niego walczyć i raz na zawsze wyzwolić się z miernot, obcych agentów wpływu, tchórzy partyjnych, nieudaczników i judaszy. Proszę wziąć pod uwagę, że miliony z obecnego pokolenia Polaków miłuje swoją Ojczyznę nie mniej niż nasi przodkowie, że stać jest nas na każde poświęcenie dla swojej Ojczyzny i swoich bliskich. Nie straszne są nam żadne przeszkody i bariery a kłamstwami i obiecankami nas nie ujmiecie. Chcemy i żądamy, aby zmiany przeprowadzić na drodze pokojowej i w sposób demokratyczny nie odwlekając terminu oddania władzy w ręce Polaków z dziada pradziada. Tylko rodowici Polacy, oddani swojej Ojczyźnie i Narodowi mogą zagwarantować Jej pomyślną przyszłość. Jeśli posiadacie rozsądek to postąpicie zgodnie z nim, jeśli nie jesteście rozsądni to i tak będziecie musieli odejść, ale z pewnością w innych okolicznościach. Z góry uprzedzamy, że nie będzie powtórki z okrągłego, zdradzieckiego stołu. Nie zamierzamy układać się z ludźmi, którzy od lat niszczą naszą Ojczyznę. Byłaby to następna zdrada Narodu Polskiego, na co nam nie pozwalają nasze wartości, jakimi się kierujemy.

Realizowany obecnie proces degradacji Narodu i Państwa jest bezprecedensowym w całych dziejach polskiej państwowości. Nigdy, nawet w okresie przedrozbiorowym, władze Państwa Polskiego nie niszczyły go z taką premedytacją i oddaniem zewnętrznym mocodawcom jak w okresie III RP.

Żyjemy w systemie lichwiarskim i korporacjonizmie międzynarodowym, zniewalającym narody, co może doprowadzić do ogólnoświatowej rewolucji. Ludzie od urodzenia są wolni i takimi powinni pozostawać do końca życia. Nikt nie ma prawa do zniewalania narodów, do upokarzania jednostki ludzkiej, do wynaturzeń.

Panie Prezydencie, ma Pan wyjątkową szansę, aby stać się odnowicielem Polski a zarazem mężem stanu. Nie sposób dłużej tkwić w tym bagnie. Oczekujemy na męską decyzję, godną głowy Państwa Polskiego. Opowie się Pan za Narodem albo za klasą polityczną obecnie rządzącą, dzięki której następuje rozkład Państwa Polskiego. Pańskie decyzje oceni nie tylko historia, ale zrobi to również obecne pokolenie Polaków.

Jerzy Truchlewski – Kongres Polski Suwerennej /Klub Patriotyczny TOP MORENKA Gdańsk

Dariusz Kosiur – Stowarzyszenie Wierni Polsce Suwerennej

Kazimierz Świtoń – Obrońca Krzyża i Polskości – Prezes Stowarzyszenia Pamięci Polaków Zamordowanych przez Niemców w KL. Auschwitz im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Katowicach

Ryszard Switan – Stowarzyszenie Pamięci Polaków Zamordowanych przez Niemców w KL. Auschwitz

Jan Ast – Stowarzyszenie Pamięci Polaków Zamordowanych przez Niemców w KL. Auschwitz

Józef Grządziel – Stowarzyszenie Pamięci Polaków Zamordowanych przez Niemców w KL. Auschwitz

Kazimierz Styrna – KONSTYTUCJA 2012 – Kęty

Walerian Dąbrowski – NY – USA

Maria Bejda – Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Obywatelski Ruch Oporu. Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze „ŁOWICZANIE”

Teresa Wojda – Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Obywatelski Ruch Oporu. Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze „ŁOWICZANIE”

Zbigniew Okrasiński – Konwent Narodowy Polski -Ełk

Andrzej Kochanowski – Konwent Narodowy Polski – Grajewo

Ryszarda Wójcik – Wierna Polsce – Pomorze

Jan Guz – Stowarzyszenie Patriotyczne Warszawa Wola-Bemowo

Jan Wysokiński-Stowarzyszenie Patriotyczne Warszawa Wola-Bemowo

Alicja Rembiszewska – Konwent Narodu Polskiego Przeciwko Dyskryminacji Polaków

Henryk Swół – Konwent Narodowy Polski – Wrocław

Zbigniew Szymański – Wierny Polsce

Celina Kuźmińska – Wierna Polsce – Warszawa

Włodzimierz Nowak – Aktor, Menager, Impresario – Warszawa

Halina Kowalska – Aktorka – Warszawa

Romuald Szczypek – Internetowe Biuro Prasowe Konwentu Narodowego Polski – Lubin

Ryszard Zieliński – Prezes Klubu Dyskusyjnego im. I. Paderewskiego w Poznaniu

Sławomir Ziembiński – Przewodniczący Ruchu Obywatelskiego „Praca dla Polski”, Prezydent Fundacji „SŁAWPOL” Gdańsk

Ps. Nie zbieramy pod tym listem podpisów milionów Polaków z uwagi na totalną ignorancję każdej inicjatywy obywatelskiej, każdego sprzeciwu, popartego nawet milionami podpisów. My Was o nic nie prosimy, my po prostu żądamy.

 1. | ID: f504bc20 | #1

  Dołączam się i też żądam.
  Jesteśmy w swoim kraju. Jesteśmy Polakami. Prezydenta wybraliśmy, więc oczekujemy
  działań dla Polaków słusznych . a nie przeciw nam.
  Wierzę, że Polska mimo wszystko zwycięży.
  Tak nam dopomóż Bóg!

 2. | ID: 09f6a9ea | #2

  Dołączam się do protestu i żądań: jako Polka i Polska Rodzina mamy dość nieudaczników, sprzedawczyków i wrogich nagonek na Naszą Wiarę, Tożsamość, Polskość i Rodzinę! Nie prosimy a ŻĄDAMY!!!
  Szczęść Boże!
  Nie rzucim Ziemi skąd nasz Ród, tak nam dopomóż Bóg!

 3. z Niemodlina
  | ID: 8ccd45a1 | #3

  Jak myślicie dlaczego Komorowskiego nie było na pogrzebie śp. Anny Walentynowicz w kwietniu 2010r ( wysłał wtedy 2 pijanych urzędników z Kancelarii Prezydenta, którzy pracują tam do dziś ) ani nie było go na ponownym pochówku śp. Anny Walentynowicz pod koniec września tego roku ???? za to w lutym tego roku specjalnie przyleciał samolotem z Warszawy do Krakowa na pogrzeb znanej propagatorki stalinizmu, która podpisała się pod wyrokiem śmierci na polskich duchownych w słynnym procesie krakowskim w 1953r. mowa o Wisławie Szymborskiej………

  Od ponad 2 lat głową Państwa Polskiego jest sowiecki agent działający w polskich Wojskowych Służbach Informacyjnych, który pierwsze co zrobił w kilka godzin po zamachu w Smoleńsku jako p.o. Prezydenta to przejął tajny aneks do raportu WSI w którym na podstawie zebranych dokumentów obecna Głowa Państwa odegrała negatywną rolę dla bezpieczeństwa i suwerenności Państwa Polskiego.

  Dziadek Prezydenta Komorowskiego Osip Szczynukowicz, jak i ojciec Zygmunt Komorowski działali zawsze na szkodę Państwa Polskiego, pierwszy walcząc w 1920r przeciwko Polsce, drugi będąc oficerem LWP był także sowieckim agentem.

  Dlaczego nie piętnuje się kłamstw które serwował Komorowski podczas kampanii wybiorczej??? Dlaczego temat odszedł w zapomnienie ??? przecież okłamał cały naród o jego rzekomym szlacheckim pochodzeniu, pamiętacie jak szczycił się herbem ???

  Kto z Polaków wie, że dziadkowi Bronisława Komorowskiego udało się zbiec z polskiej niewoli ( do której trafił po bitwie pod Niemnem w 1920r- zachowała się jego kartoteka jeńca wojennego ) i schronił się na Litwie w Kowaliszkach u polskiej szlachty o nazwisku Komorowscy. Właściciele majątku wkrótce zginęli z rąk Rosjan, a Szczynukowicz przywłaszczył sobie ich nazwisko. Tam w roku 1925 narodził się Zygmunt Leon Komorowski, ojciec Bronisława Marii, kto o tym wie ??
  Dlaczego po ujawnieniu kłamstw o rzekomym tytule szlacheckim i herbie rodzinnym szybko te informacje znikły z oficjalnej strony Komorowskiego ??

  Dlaczego dziś Prezydent, któremu najbardziej powinno zależeć na wyjaśnieniu tragedii w Smoleńsku powtarza kłamstwa MAK’u, obarcza winą polskich pilotów wytykając im szkolne błędy a nowe ustalenia wybitnych specjalistów i prof. Biniendy, dr Nowaczyka czy inż. Szuladzińskiego i ich samych nazywa ” egzotycznymi naukowcami” i wyśmiewa ich szanowany na całym świecie dorobek naukowy i ceniony profesjonalizm.
  Kto z Polaków wie, że Komorowski zna się prywatnie z wieloma oficerami GRU ( radzieckie służb specjalne ) kto z Was wie o tajemniczych jego spotkaniach na terenie Rosji i Armenii czy nawet Szwajcarii z przedstawicielami GRU i FSB, czy sam fakt,że o tych spotkaniach nie została poinformowana opinia publiczna nie daje Wam nic do myślenia ???

  Prawda jest taka, Polska jest naszpikowana rosyjskimi agentami i osobami, które są zależne od Kremla, media w Polsce nie są polskie, Grupa ITI czyli sprzyjające obecnej władzy i Prezydentowi media ( TVN,TVN24 ) zostały stworzone i finansowane w latach osiemdziesiątych przez służby specjalne PRL..

 4. Wilanów
  | ID: 90403485 | #4

  Tylko się nie popłaczcie! Współczuję wam robole i miernoty oraz bezrobotni po zawodówce.
  Bóg nie ma nic tu do rzeczy!

 5. | ID: 369dce14 | #5

  @P.Wilanów! Jesteś słabej wiary.?
  A własnie trzeba ufać Bogu wierz mi ,że pomaga.
  Nie płakać,tylko zmienić sposób myślenia – niezaradnym, nieudacznikom, radzę.

  Masz zakład pracy – tak sądzę po Twoim komentarzu i możesz zatrudnić Rodaków, których określiłeś jako – robole, miernoty.bezrobotni po zawodówce..

  To czyń dobro,zatrudnij tych co pracowici,wykształceni i uczciwi.
  Tobie będą niezmiernie wdzięczni, uwierz,że dobro, czyni dobro.
  Krytyką niczego nie zbudujemy, a nie każdy człowiek potrafi sam sobie zorganizować miejsce pracy.Przepisy są zagmatwane więc i absolwenci studiów nieporadni.
  Jeszcze duużo wody w Odrze przepłynie,gdy Rodacy i to młodzi nie będą tylko roszczeniowi.
  Powodzenia życzę i pozdrawiam.

 6. Komitet Pamięciu Ofiar Stalinizmu
  | ID: e99e01d9 | #6

  Te wypowiedzi są słuszne ale wnioski błędne. Trzeba koniecznie wskazać , kto, kiedy i dlaczego wprowadził Polskę w tą zapaść ? W sierpniu 1980 roku działały w kraju siły , które heroicznie sprzeciwiały się zrywaniu Umowy Sierpniowej i zapłaciły za to wysoką cenę ale nie zdołały zagrodzić drogę złu bo nie miały dość poparcie społeczeństwa, które skandowało bezmyślnie – Solidarność, Lech Wałęsa … dr Leszek Skonka – b. działacz Solidarności sprzciwiający sie upolitycznieniu Związku i przekształcenia go w partię polityczną dla zdobycia władzy dla KOR.

 7. | ID: 2d020d94 | #7

  Mam nadzieję, że prezydent będzie działał na polskiej racji stanu i narodu polskiego. Trzeba zepchnąć w polityczny niebyt zdrajców pokroju Gorzelika.

 8. | ID: cab444f0 | #8

  Zapraszam WSZYSTKICH do uczestnictwa w KONSTYTUANCIE NISZCZONYCH POLAKÓW.
  Więcej na stronie; http://www.konstytucja.manifo.com

  Pozdrawiam – Kazimierz z Kęt.

  PS: proszę o kontakt w przedmiotowej sprawie na e-mail; [email protected]

Komentarze są zamknięte