NSA uchylił w całości decyzję WSA w sprawie Elektrowni Opole

Niezależna Gazeta Obywatelska

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił w całości decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skierował do ponownego rozpoznania sprawę dotyczącą uwarunkowań środowiskowych dla budowy bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole co oznacza, że decyzja środowiskowa dla inwestycji w Opolu jest ważna i wykonalna.

2 października 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (WSA) z dnia 12 stycznia 2012 r. uchylający decyzję Dyrektora Ochrony Środowiska I i II instancji ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bloków 5 i 6 w PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole oraz uchylający zawieszenie wykonania tej decyzji między innymi ze skargi PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania, wydając WSA wiążące zalecenia przy ponownym rozpoznawaniu sprawy.

Wydany Wyrok NSA oznacza, że decyzja środowiskowa podlega wykonaniu. Dzięki temu PGE GiEK SA, posiadając ostateczne pozwolenia na budowę kontynuuje proces inwestycyjny w Elektrowni Opole. Nowe bloki w Elektrowni Opole (2×900 MW) spełnią normy z zakresu ochrony środowiska. Dzięki wysokiej sprawności umożliwią eksploatację z niską emisyjnością dwutlenku węgla.

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Działalność GK PGE obejmuje wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, obrót hurtowy, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. W ramach Grupy Kapitałowej za integrację działalności w ramach poszczególnych segmentów odpowiadają spółki: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Energia Jądrowa S.A., PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót S.A. GK PGE jest niekwestionowanym liderem pod względem zainstalowanych mocy, wielkości produkcji oraz liczby klientów końcowych. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc. Grupa zatrudnia ponad 43 tys. pracowników i posiada 13,1 GW zainstalowanych mocy wytwórczych. Roczna produkcja energii elektrycznej w Grupie PGE w 2011 roku wyniosła ok. 56,52 TWh netto.

Autor: Dariusz Całus

Komentarze są zamknięte