Prokuratura: JPII można znieważyć tylko obiektywnie

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Dla funkcjonowania państwa jest sprawą istotną aby w wymiarze sprawiedliwości pracowały osoby mające dostateczny zasób wiedzy życiowej i rozwiniętą umiejętność logicznego myślenia. Niestety wielokrotnie do opinii publicznej dostają się informacje o działaniach rozlicznych prokuratur, które nie mieszczą się w głowie nawet osobie przeciętnie rozwiniętej intelektualnie.

 OBELISK POŚWIĘCONY WIZYCIE JANA PAWŁA II W BIELSKU – BIAŁEJ

 Działania prokuratur w Bielsku – Białej ośmieszają dziś możliwość i sens obrony obywateli przed przypadkami obrazy uczuć religijnych, co staje się powoli standardem.

„Artystyczny” przykład dany przez Adama „Nergala” Darskiego zasiał możliwość pokrętnych interpretacji dla bezczynności wymiaru sprawiedliwości w podobnych przypadkach.

Do tego dzieje się to w mieście, w którym w październiku 2010 r. odsłonięto obelisk upamiętniający wizytę Jana Pawła II, który został usytuowany w ścisłym jego centrum.

9 lutego 2012 r. mieszkaniec Bielska – Białej złożył do Prokuratury Rejonowej w Bielsku – Białej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. art. 196 Kodeksu karnego, t.j. dokonanie poprzez telegazetę TVP obrazy jego uczuć religijnych poprzez porównanie Jana Pawła II do rzeźby Lenina. W tym samym czasie wystąpił pisemnie do kilkunastu parlamentarzystów z prośbą o interwencję.

WPIS NA TELEGAZECIE TVP

Należy wskazać, że art. 196 Kodeksu karnego chroni wynikającą z konstytucyjnej zasady wolności sumienia i wyznania ideę wolności przekonań obywateli w sprawach wiary, będącej wyrazem tolerancji światopoglądowej państwa i jego neutralności w sprawach religii i przekonań. Przez ˝obrazę uczuć religijnych˝ należy rozumieć takie zachowanie sprawcy, które zarówno obiektywnie, jak i w odczuciu konkretnej osoby lub grupy osób odbierane jest jako zachowanie obelżywe i poniżające ich uczucia religijne. Znieważenie może przybrać postać werbalną, pisemną, rysunkową, gestu, a nawet zniszczenia przedmiotu lub miejsca kultu. Warunkiem karalności jest publiczny sposób działania sprawcy, który ma miejsce również w wypadku działania sprawcy za pośrednictwem środków masowego przekazu.

Asesor Prokuratury Rejonowej Bielsko – Biała Północ Mariusz Płaszewski w postanowieniu o odmowie wszczęcia dochodzenia napisał, cyt. „Na podstawie informacji umieszczonej w telegazecie TVP można jedynie domniemywać, że zachowanie sprawcy skierowane było przeciwko przedmiotowi czci religijnej (rzeźbie Jana Pawła II) albowiem sprawca posłużył się skrótem JP2, którego w dalszej części wypowiedzi nie rozwinął”.

Autor zawiadomienia o przestępstwie odwołał się od tego postanowienia do Prokuratury Okręgowej w Bielsku – Białej wnosząc również m.in. o zabezpieczenie danych osobowych ewentualnego sprawcy przestępstwa, które były w posiadaniu TVP.

9 marca br. poseł KP PiS Anna Sobecka wystosowała w tej sprawie interpelację poselską (nr 3131), w której czytamy: „(…) na stronie telegazety TVP ukazał się obraźliwy komentarz, w którym znieważono osobę błogosławionego papieża Jana Pawła II, określając go złotym cielcem oraz porównując rzeźbę z jego wizerunkiem do podobizny Włodzimierza Lenina, w następujących słowach: ˝53 rocz, sama sobie postaw w salonie główki Lenina, JPII i innych złotych cielców˝. Ten tekst wzbudził oburzenie wielu katolików w Polsce. Ponadto wyżej przytoczony komentarz opublikowany za zgodą administratora telegazety znieważył przedmiot powszechnej czci religijnej”.

Wcześniej na NGO: http://ngopole.pl/2012/03/11/bezczynna-prokuratura-pochwala-porownanie-jana-pawla-ii-do-lenina/

Po kilku miesiącach oczekiwania na reakcję zawiadamiający złożył wniosek o stwierdzenie przewlekłości postępowania. 27 czerwca br. otrzymał … wezwanie do Sądu Rejonowego w Bielsku – Białej na 8 sierpnia 2012 r. jako … pokrzywdzony, bowiem jak się okazało bielska Prokuratura Okręgowa podzieliła zdanie prokuratury niższego rzędu. Nie informując zawiadamiającego Prokuratura Okręgowa w Bielsku – Białej przekazała już w marcu br. sprawę do rozpatrzenia bielskiemu Sądowi Rejonowemu w zakresie zasadności wszczęcia postępowania przygotowawczego. Równocześnie z akt prokuratorskich wynika, że żadnych dowodów w sprawie nie zabezpieczono i o takie zabezpieczenie nikt nie wystąpił.

Prokurator Beata Zamojska stwierdza w postanowieniu, że odmowa wszczęcia postępowania wynika z faktu, że mieszkaniec Bielska – Białej ma subiektywne poczucie obrazy uczuć religijnych, a ponadto skrót JP II nie jest tożsamy ze skrótem JP2. Do tego podobnie do Prokuratury Rejonowej w Bielsku – Białej na załączonym zdjęciu wpisu na telegazecie TVP prokurator wyższej jednostki prokuratury widzi skrót JP2!

Idąc tym tropem, gdyby na terytorium naszego kraju ktoś znieważał Jana Pawła II w obcym języku, np. pisząc Jan Paweł II po arabsku: يوحنا بولس الثاني, to prokuratura również nie zauważyłaby skrótów JPII, JP2 a nawet liter używanych w tej części świata.

Zachodzi pytanie, jak zdaniem Prokuratury Okręgowej w Bielsku – Białej można obiektywnie dokonać obrazy uczuć religijnych? Cała kwestia wiary ma charakter subiektywny. Tego obiektywnego faktu prokurator Zamojska nie widzi. Poza tym, prokurator powinien wykazać minimum zdolności do wyciągania logicznych wniosków z dostępnego materiału dowodowego. A fakt złożenia interpelacji poselskiej przez poseł Sobecką, z której jasno wynika, że grupa osób oburzonych nie zawęża się do mieszkańca Bielska – Białej, zdaje się dla bielskich prokuratur kwestią bez znaczenia. Jednocześnie bielska prokuratura zdaje się również nie zauważać załączonego do akt dowodu, że w VI kadencji Sejmu RP poseł Łukasz Zbonikowski złożył interpelację poselską nr 21570 w sprawie stosowania art 196 kk. W odpowiedzi Ministerstwo Sprawiedliwości przesądziło, że sytuacje podobne do tej z Bielska – Białej podlegają odpowiedzialności karnej z w/w przepisu.

Niebawem okaże się w związku z bezczynnością prokuratury, że TVP nie posiada już danych sprawcy i cała sprawa „rozejdzie się po kościach”.

Autor: Paweł Czyż

P.S.

Posiedzenie Sądu we wspomnianej sprawie odbędzie się 8 sierpnia br. godz. 14:00, sala 26, SR w Bielsku – Białej, III Wydział Karny, ul. 1 Maja.

Chętnych do udziału zapraszamy!

  1. cozakoles
    | ID: ea33ec0a | #1

    Skróty JP2 czy też JPII, jak kto woli, kojarzą się jednoznacznie, a te postpeerelowskie gnidy w prokuraturze jak zwykle udają, że czarne jest białe.

Komentarze są zamknięte